Gå til sidens indhold

Støt stigende byggeomkostninger

Byggeomkostningsindeks for boliger 4. kvt. 2018

Omkostningerne ved at bygge en bolig har generelt været støt stigende henover det seneste årti, og 2018 var ingen undtagelse. Det var således 2,1 pct. dyrere at opføre et hjem i fjerde kvartal 2018, sammenlignet med samme tidspunkt året før. Det skyldes en stigning i omkostningerne til både materialer og arbejdskraft i løbet af 2018. Set henover kvartalerne har der været en støt stigning i materialepriserne på mellem 0,1 pct. og 0,9 pct., mens sommermånedernes relativt kraftige stigning i arbejdsomkostningerne i efteråret blev erstattet af et fald på 1,1 pct. En stigning igen i fjerde kvartal betyder dog, at arbejdsomkostningerne samlet set er steget med 2,2 pct. siden fjerde kvartal 2017.

Byggeomkostningsindeks for boliger

Dyrere at opføre både enfamiliehuse og etageboliger

Det samlede byggeomkostningsindeks for boliger beregnes på baggrund af udviklingen i omkostningerne forbundet med at opføre både enfamiliehuse og etageboliger. For begge typer af byggeri genfinder man det seneste års udvikling i det samlede indeks, idet det er blevet 2,0 pct. dyrere at opføre en etagebolig og 2,1 pct. dyrere at opføre et enfamiliehus.  

Også fordelt på materialer og arbejdskraft følges udviklingen for begge typer byggeri med udviklingen i det samlede indeks, idet priserne på materialer, hvis man bygger et enfamiliehus er steget med 2,2 pct., og 2,0 pct. hvis man opfører et etagebyggeri. Stigningen i arbejdsomkostningerne i forbindelse med opførelsen af de to typer byggeri er i begge tilfælde steget med 2,2 pct. 

Stigende omkostninger for alle faggrupper

Det seneste års stigning i lønningerne ses på tværs af alle byggefag, og svinger mellem en stigning på 0,7 pct. i arbejdsomkostningerne for malerarbejde og 3,4 pct. for jord- og betonarbejde.   

Også omkostningerne til materialer er steget for alle byggefagene. Her er den mindste stigning på 0,2 pct. i materialer til vvs-arbejde, mens materialer til malerarbejde er steget mest med 3,7 pct. i fjerde kvartal 2018 sammenlignet med samme kvartal året før.  

Byggeomkostningsindeks for boliger, enfamiliehuse og etageboliger

 

 

2017

2018

 

Ændring
3. kvt. 2018

Ændring
4. kvt. 2017

 

Vægte

4. kvt.

1. kvt

2. kvt.

3. kvt.

4. kvt.

 

- 4. kvt. 2018

- 4. kvt. 2018

 

 

1. kvt. 2015 = 100

 

pct.

Byggeomkostningsindeks for

 

 

 

 

 

 

 

 

 

boliger i alt

1.000

102,6

103,3

104,4

104,4

104,8

 

0,4

2,1

Materialer

713

101,3

102,2

102,7

103,1

103,4

 

0,3

2,1

Arbejdsomkostninger

287

105,6

105,5

108,6

107,4

107,9

 

0,5

2,2

Jord- og betonarbejde

167

103,3

104,4

105,8

106,0

105,9

 

-0,1

2,5

Materialer

118

101,6

102,8

103,5

104,2

103,8

 

-0,4

2,2

Arbejdsomkostninger

48

107,4

108,1

111,5

110,3

111,1

 

0,7

3,4

Betonelementarbejde

147

106,8

108,1

107,7

108,3

109,3

 

0,9

2,3

Materialer

124

106,7

108,2

107,0

108,0

109,0

 

0,9

2,2

Arbejdsomkostninger

23

107,8

108,2

111,7

110,5

111,1

 

0,5

3,1

Murerarbejde

123

102,1

102,2

103,7

103,5

103,8

 

0,3

1,7

Materialer

82

100,2

100,5

101,2

101,4

101,4

 

0,0

1,2

Arbejdsomkostninger

42

105,2

104,9

108,2

107,1

108,0

 

0,8

2,7

Tømrer- og Snedkerarbejde

331

100,8

101,4

103,1

102,8

103,3

 

0,5

2,5

Materialer

236

100,0

100,9

101,9

102,2

102,7

 

0,5

2,7

Arbejdsomkostninger

95

102,9

102,5

105,8

104,2

104,8

 

0,6

1,8

Malerarbejde

70

101,1

101,6

102,8

102,9

103,2

 

0,3

2,1

Materialer

32

98,5

100,1

101,2

101,9

102,1

 

0,2

3,7

Arbejdsomkostninger

38

103,2

102,8

104,0

103,6

103,9

 

0,3

0,7

VVS-arbejde

111

102,4

101,8

102,8

102,7

102,9

 

0,2

0,5

Materialer

84

101,2

100,6

101,0

101,1

101,4

 

0,3

0,2

Arbejdsomkostninger

27

105,7

105,1

108,2

107,1

107,2

 

0,1

1,4

El-arbejde

51

102,0

104,2

105,7

104,9

104,9

 

0,0

2,8

Materialer

37

100,1

103,0

103,7

103,0

103,1

 

0,1

3,0

Arbejdsomkostninger

14

106,2

106,5

110,2

109,2

108,8

 

-0,4

2,4

Byggeomkostningsindeks for

 

 

 

 

 

 

 

 

 

enfamiliehuse i alt

1.000

102,5

103,1

104,3

104,3

104,7

 

0,4

2,1

Materialer

730

101,2

102,1

102,6

103,1

103,4

 

0,3

2,2

Arbejdsomkostninger

270

105,5

105,4

108,5

107,2

107,8

 

0,6

2,2

Byggeomkostningsindeks for

 

 

 

 

 

 

 

 

 

etageboliger i alt

1.000

103,0

103,7

105,0

104,8

105,1

 

0,3

2,0

Materialer

655

101,5

102,6

103,0

103,3

103,5

 

0,2

2,0

Arbejdsomkostninger

345

105,9

105,8

108,9

107,7

108,2

 

0,5

2,2

Nyt fra Danmarks Statistik

5. marts 2019 - Nr. 80

Hent som PDF
Næste udgivelse: 6. juni 2019

Kontakt

Kilder og metode

Byggeomkostningsindekset belyser udviklingen i omkostningerne ved at bygge en bolig og anvendes bl.a. til at prisregulere byggekontrakter.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation