Gå til sidens indhold

Det offentlige er storkunde af økologiske varer

Salg af økologiske varer til foodservice 2017

Den offentlige sektor aftager 44 pct. af salget af økologiske varer til foodservice. Foodservice omfatter servering af mad fra køkkener i institutioner, restauranter, kantiner, caféer, udbringning mv. Det offentliges forbrug af økologiske fødevarer er over dobbelt så stor som sektorens andel af det samlede salg af føde- og drikkevarer til foodservice, som ligger på 20 pct. Baggrunden er en højere andel af økologi i de offentlige storkøkkener, nemlig 19 pct. mod 7 pct. i den private sektor.

Salg af føde- og drikkevarer til foodservice - efter kundegrupper. 2017

Offentlige storkøkkener købte økologiske varer for 891 mio. kr.

Den offentlige sektor købte økologiske varer for 891 mio. kr. i 2017 mod 783 mio. kr. i 2016. Størstedelen af den offentlige sektors økologiske indkøb gik til offentlige institutioner (hospitaler, børnehaver, uddannelse o.l.), som aftog 36 pct. af det økologiske salg. Yderligere 8 pct. gik til kantiner på offentlige arbejdspladser.

Den private sektor aftog 56 pct. af det økologiske salg til foodservice - svarende til ca. 1.153 mio. kr. Heraf udgjorde hoteller, restauranter, caféer o.l. 29 pct. og kantiner på private arbejdspladser 19 pct. Endelig aftog andre former for foodservice, fx diner transportable og take-away, 9 pct. af salget.

Salg til foodservice efter kundegrupper er delvist baseret på estimerede tal, da ikke alle leverandører kan give præcise tal for denne fordeling.

Stor stigning i salg af økologiske varer

Det samlede salg af økologiske føde- og drikkevarer til foodservice steg med 20 pct. fra 1.711 mio. kr. i 2016 til 2.044 mio. kr. i 2017. Økologiske varer udgjorde 9,3 pct. af det samlede salg til foodservice i 2017 mod 8,5 pct. i 2016.

Det økologiske spisemærke på fremmarch i provinsen

Andelen af spisesteder med 'Det Økologiske Spisemærke' uden for Region Hovedstaden er steget fra 42 pct. til 50 pct., og provinsen huser dermed halvdelen af spisestederne med økologimærket. Samlet steg antallet af spisesteder med "Det Økologiske Spisemærke" med 24 pct. fra 1.861 i januar 2017 til 2.305 i januar 2018 ifølge Miljø- og Fødevareministeriet. Stigningen i salget af økologiske varer til foodservice kan dermed til dels forklares med tilgang af spisesteder med økologi.

Flere kolonialvarer i storkøkkenerne

Varegruppen kolonial udgjorde 35 pct. af det samlede salg af økologiske varer til foodservice i 2017. Salget af kolonialvarer steg med 162 mio. kr. og står for lidt under halvdelen af den samlede stigning i det økologiske salg. Kolonialvarer dækker bl.a. over brød, kager og kornprodukter, drikkevarer og konserves. Herefter fulgte mejerivarer med 31 pct. og frugt og grønt med 19 pct. Kød, fjerkræ og fisk udgjorde 4 pct. af det samlede salg til foodservice. Hvis frosne varer inkluderes, kommer andelen dog op på 8 pct.

Salg af økologiske varer til foodservice - efter varegrupper. 2017

Salg af økologiske føde- og drikkevarer til foodservice - efter varegrupper

 

2016

2017

2016

2017

 

mio. kr.

pct.

I alt

1711

2044

100

100

Mejeri

558

633

33

31

Kolonial

551

713

32

35

Frugt og grønt

359

386

21

19

Frost

181

227

11

11

Kød, fjerkræ og fisk

62

86

4

4

Frugt og grønt inkl. frost

392

429

23

21

Kød, fjerkræ og fisk inkl. frost

131

162

8

8

Anm.: Tallene viser fødevareleverandørers salg, dvs. grossistpriser ekskl. moms.
Det samlede salg er mere sikkert end salget fordelt på varegrupper.

Salg af føde- og drikkevarer til foodservice - efter kundegrupper. 2017

 

Økologiske varer

Alle varer

 

mio. kr.

pct.

mio. kr.

pct.

I alt

2044

100

21710

100

Offentlige institutioner

728

36

3915

18

Kantiner på offentlige arbejdspladser

163

8

684

3

Kantiner på private arbejdspladser

380

19

3100

14

Hoteller, restauranter, caféer o.l.

583

29

10050

46

Andet (fx diner transportable, take-away)

190

9

3961

18

Offentlig sektor i alt

891

44

4599

21

Privat sektor i alt

1153

56

17111

79

Anm.: Ved kundegrupper forstås den institution, virksomhed m.m. hvor maden serveres.
Offentlige institutioner: Hospitaler, børnehaver, uddannelse o.l. Andet: event-catering, diner transportable, take-away mv.
Det samlede salg er mere sikkert end salget fordelt på kundegrupper.

Særlige forhold ved denne offentliggørelse

Revidering af tal for 2015 og 2016

Resultater for 2015 og 2016 er reviderede på baggrund af fejl i dataleverancerne til Danmarks Statistik. Det samlede salg af økologiske varer til foodservice er nedjusteret med 14 pct. i 2015 og 15 pct. i 2016. De rettede tal for 2016 fremgår af nærværende opgørelse. Se 2015 og 2016 tal på statistikbanken.dk/oeko7 og /oeko8.

Nyt fra Danmarks Statistik

21. september 2018 - Nr. 355

Hent som PDF
Næste udgivelse: 18. september 2019

Kontakt

Kilder og metode

Der er en vis usikkerhed knyttet til resultaterne, da ikke alle virksomheder kender den økologiske omsætning præcist. Salget fordelt på kundegrupper er baseret på skøn fra virksomhederne. Tal for seneste periode er foreløbige frem til næste offentliggørelse. Fødevarestyrelsens økologiske spisemærke viser andelen af økologiske indkøbte føde- og drikkevarer: guld (90-100 pct.), sølv (60-90 pct.) og bronze (30-60 pct.). Antal spisemærker siger ikke noget om størrelsen af spisestederne.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation