Gå til sidens indhold

Leasing af biler er et Øresundsfænomen

Nyregistrerede motorkøretøjer marts 2019

Når man nærmer sig Øresund på sin vej fra Roskilde, stiger den andel, som leasede biler udgør af de nye biler (tilgangen) til husholdningerne siden 2016. De højeste leasingandele (30 pct. og derover) findes i syv kommuner langs Øresundskysten (inkl. Frederiksberg) med Gentofte Kommune som suveræn topscorer med over 45 pct. Samtidig ligger de 17 kommuner, der har de højeste leasingandele, alle øst for Roskilde. Århus Kommune har med 24 pct. leasede biler den højest andel uden for hovedstadsområdet. I 21 kommuner udgør leasing derimod mindre end 10 pct. af biltilgangen. I Lemvig er andelen med kun 5 pct., der leaser, lavest. Den samlede tilgang af nye personbiler til husholdningerne siden januar 2016 er på 436.700, hvoraf privatleasing udgør 84.200 biler eller 19,3 pct. Top-17 kommunerne lægger beslag på 38 pct. af leasingbilerne, mens bund-21 kommunerne står for 6 pct.

Leasingbilernes andel af husholdningernes tilgang. 2016-2019:03

Stor stigning i bilsalget pga. forventede prisstigninger

Tilgangen af nye personbiler i marts 2019 var på 24.100 (sæsonkorrigeret). Det er 18 pct. flere end i februar. Husholdningerne steg med 26 pct. og erhvervene steg med 5 pct. i forhold til februar. Den samlede tilgang i første kvartal 2019 var 27 pct. højere end i fjerde kvartal 2018, og det dækker over en stigning på 34 pct. i husholdningerne og 18 pct. i erhvervene.

Den meget store stigning i tilgangen kan sandsynligvis tilskrives et fremrykket bilsalg pga. en forventning om stigende priser i april i forbindelse med den planlagte - og senere udskudte - ikrafttræden af nye regler for måling af bilernes brændstofforbrug - WLTP. Se mere i Nyt fra Danmarks Statistik 2018:309.

På baggrund af erfaringerne med bilsalgets forløb ved tidligere afgiftsændringer i form af store stigninger og fald - senest august-september sidste år - vil bilsalget i de kommende måneder sandsynligvis jævne sig ud omkring en langsigtet udviklingstrend. 

Månedlig tilgang af nye personbiler, sæson- og trendudvikling

Stor fremgang i leasing

Tilgangen af nye biler i husholdningerne i marts var på 16.700 i faktiske tal, og det er 31 pct. flere end i marts sidste år. Tilgangen var fordelt på 13.800 købte og 3.000 leasede biler. Antallet af købte biler er 26 pct. højere end i marts 2018, mens der er 61 pct. flere leasingbiler. Med 7.200 leasede og 2.200 købte personbiler var erhvervenes tilgang 9.400 i marts 2019, hvilket er 34 pct. flere end sidste år. Antallet af købte biler er 42 pct. højere, mens der er 32 pct. flere leasede biler end sidste år.

228.000 nye biler de seneste 12 måneder

Den samlede tilgang de seneste 12 måneder var på 227.600 biler, og det er 4 pct. flere end i den foregående periode. Husholdningerne stod for 137.100 biler - plus 3 pct. - mens erhvervene stod for 90.500, hvilket svarer til en stigning på 5 pct.

Køb, leasing og tilgang af nye køretøjer, faktiske tal

 

Marts

Æn-
dring

 

Apr. 2017
- mar. 2018

Apr. 2018
- mar. 2019

Æn-
dring

 

2018

2019

 

 

 

 

 

 

antal

pct.

 

antal

pct.

Nye personbiler i alt

19786

26195

32,4

 

218769

227618

4,0

Husholdningerne

 

 

 

 

 

 

 

Køb

10890

13760

26,4

 

108014

113606

5,2

Privatleasing

1855

2989

61,1

 

24877

23493

-5,6

Samlet tilgang

12745

16749

31,4

 

132891

137099

3,2

Erhvervene

 

 

 

 

 

 

 

Køb

8896

12435

39,8

 

110755

114012

2,9

Ikke-leasingbiler (a)

1575

2242

42,3

 

23481

21882

-6,8

Til leasing

7321

10193

39,2

 

87274

92130

5,6

Erhvervsleasing (b)

5466

7204

31,8

 

62397

68637

10,0

Samlet tilgang (a+b)

7041

9446

34,2

 

85878

90519

5,4

Erhvervskøretøjer i alt

3225

3868

19,9

 

40459

40434

-0,1

Varebiler

2781

3355

20,6

 

34810

34733

-0,2

Lastbiler

171

220

28,7

 

2082

2360

13,4

Sættevognstrækkere

235

184

-21,7

 

2499

2378

-4,8

Busser

38

109

186,8

 

1068

963

-9,8

Tilgang af nye personbiler, sæsonkorrigeret

 

2018

2019

 

2018/2019

 

Okt.
 

Nov.
 

Dec.
 

Jan.
 

Feb.
 

Mar.
 

 

Jan.-mar./
okt.-dec.

Mar./
feb.

 

antal

 

pct.

Tilgang i alt

16890

17698

16686

20532

20499

24109

 

27,0

17,6

I husholdningerne

9555

10457

9943

12266

12295

15491

 

33,7

26,0

I erhvervene

7336

7242

6743

8266

8204

8618

 

17,7

5,0

Nyt fra Danmarks Statistik

12. april 2019 - Nr. 146

Hent som PDF
Næste udgivelse: 16. maj 2019

Kontakt

Kilder og metode

Trenden i den månedsopgjerte figur er beregnet af sæsonkorrek-tionsprogrammet jDemetra, som benytter modellen X12-Arima.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation