Gå til sidens indhold

Industrien lukkede 2018 med stigende produktion

Industriens produktion og omsætning december 2018

Industriens produktion eksklusiv medicinalindustri steg med 2,5 pct. i december efter en stigning i november på 0,9 pct. Produktionen varier typisk en del fra måned til måned, men set over perioden oktober-december 2018 er den steget med 1,0 pct. sammenlignet med de foregående tre måneder. Dermed er trenden stortset uændret. Industriens produktion og omsætning er den statistik, der tidligst offentliggør tal indberettet af industriens virksomheder. Den giver dermed det første 'hårde' pejlemærke for udviklingen i dansk økonomi. Alle tal er korrigeret for normale sæsonudsving og prisudvikling.

Produktionsindeks, Industri ekskl. medicinalindustri, sæsonkorrigeret

Medicinalindustrien er påvirket af efterreguleringer

Den samlede industriproduktion steg 12,6 pct. fra november til december. Stigningen skyldes især en markant stor omsætning i medicinalindustrien, der havde en stor fremgang i eksportomsætningen, der bidrog til den samlede stigning for denne branche på 49,3 pct. En stor del af denne stigning skyldes, at denne branche er kraftigt påvirket af efterreguleringer af priserne.

Industriproduktionen steg i seks ud af tolv branchegrupper i december

Stigningen i det samlede produktionsindeks var foruden udviklingen i medicinalindustrien, som vægter 20,1 pct, drevet af de to vigtige brancher møbler og anden industri mv. samt maskinindustri. De bidrog med stigninger på hhv. 18,5 og 6,5 pct. Derudover var der også en stigning i brancherne plast-, glas- og betonindustri, metalindustri og fremstilling af elektrisk udstyr. I procent var det største fald i branchen elektronikindustri, der faldt 19,6 pct. Faldet betyder dog relativt lidt for det samlede produktionsindeks, da branchen kun vægter 6,0 pct.

Rekordhøj produktion i 2018

I 2018 steg det samlede produktionsindeks for industrien med 4,2 pct. og var i gennemsnit 112,9, hvilket er det højeste siden statistikkens start. Produktionen i industrien er dermed vokset i alle årene siden finanskrisen, som ramte produktionen hårdt og alene i 2009 medførte et fald på 17,0 pct. Siden har produktionsindekset haft årlige stigninger på mellem 1,2 og 5,3 pct., og i 2016 passerede indekset topniveauet før finanskrisen. Det var i 2006, hvor indekset havde en værdi på 105,2.

Gennemsnitlig produktionsindeks, ikke sæsonkorrigeret

Stigende omsætning i december

Industriens samlede omsætning steg 4,0 pct. fra november til december 2018 og lå i oktober-december 2018 1,5 pct. over de foregående tre måneder. Omsætningen steg 7,9 pct. på eksportmarkedet og faldt 2,9 pct. på hjemmemarkedet i december. Investeringsgodeindustri var den branchegruppering, der havde den største stigning på 10,9 pct. Investeringsgodeindustri indeholder bl.a. maskinindustri. Branchengrupperingen Fremstilling af ikke-varige forbrugsgoder oplevede en stor stigning i omsætningen på eksportmarkedet, hvilket bl.a. skyldes, at denne gruppe indeholder medicinalindustri. Alle tal for omsætning er målt i løbende priser og korrigeret for normale sæsonudsving.

Revisioner af tidligere offentliggjorte tal

Den samlede industriproduktion steg med 1,2 pct. i oktober og med 0,6 pct. i november. I forhold til seneste offentliggørelse er udviklingen i produktionen nedjusteret med 0,9 procentpoint i oktober, mens udviklingen i november er blevet opjusteret med 1,1 procentpoint. Revisionerne skyldes forsinkede og ændrede indberetninger.

Industriens produktion og omsætning, sæsonkorrigeret. December 2018

 


 

Investerings-
godeindustri
 

Mellemprodukt-
industri
 

Fremstilling af
varige
forbrugsgoder

Fremstilling af
ikke-varige
forbrugsgoder

Industri

 

 

 

Okt
- dec.

Dec.
 

Okt
- dec.

Dec.
 

Okt
- dec.

Dec.
 

Okt
- dec.

Dec.
 

Okt
- dec.

Dec.
 

 

 

procentvis ændring i forhold til foregående tre måneder/måned

Produktionsindeks1

I alt

2,6

7,8

1,1

3,2

-4,5

-5,6

11,2

24,5

5,4

12,6

Omsætning2

I alt

-1,8

10,9

0,2

-2,3

4,0

-6,4

6,1

9,6

1,5

4,0

 

Eksport

-3,3

9,9

1,9

2,6

-0,1

-9,8

7,8

13,1

1,4

7,9

 

Hjemme

2,7

14,1

-1,2

-6,7

7,8

-3,4

1,8

1,0

1,7

-2,9

 

 

vægte produktionsindeks

Vægte3

 

 

27,2

 

26,7

 

3,1

 

42,1

 

100,0

1 I faste priser.
2 I løbende priser.

3 Vægtene er et udtryk for de enkelte sektorers andel af værditilvæksten i den samlede industri i 2015.

Industriens produktion, sæsonkorrigeret. December 2018

 

 

2018

Juli-sept./
okt.-dec.

Nov./
dec.

 

Vægte1

Juli

Aug.

Sept.

Okt.

Nov.

Dec.

 

 

 

 

indeks 2015 = 100

ændring i pct.

Industri

100,0

112,1

112,4

111,6

112,9

113,6

127,9

5,4

12,6

Føde-, drikke- og tobaksvareindustri

14,1

109,9

109,8

107,5

110,9

109,8

109,2

0,8

-0,5

Tekstil- og læderindustri

1,1

111,7

106,0

116,5

119,0

115,5

115,4

4,7

-0,1

Træ- og papirindustri, trykkerier

4,0

101,2

98,4

98,7

97,2

97,0

94,4

-3,3

-2,7

Kemisk industri og olieraffinaderier mv.

7,1

118,1

116,5

117,7

108,4

116,5

106,6

-5,9

-8,5

Medicinalindustri

20,1

117,0

114,8

116,5

122,5

121,7

181,7

22,3

49,3

Plast-, glas- og betonindustri

7,0

108,1

107,6

107,4

112,3

111,8

115,6

5,1

3,4

Metalindustri

8,7

102,6

103,4

98,4

103,3

101,8

105,8

2,1

3,9

Elektronikindustri

6,0

126,3

134,0

125,7

124,9

137,5

110,6

-3,4

-19,6

Fremstilling af elektrisk udstyr

3,4

109,9

107,7

107,4

112,1

110,3

127,9

7,8

16,0

Maskinindustri

14,0

107,4

96,5

112,6

105,7

104,4

111,2

1,5

6,5

Transportmiddelindustri

1,5

116,5

127,1

106,9

106,3

129,2

117,8

0,8

-8,8

Møbler og anden industri mv.

13,0

113,7

129,6

113,9

116,9

115,0

136,3

3,1

18,5

Investeringsgodeindustri

27,2

115,5

119,0

115,6

115,2

117,4

126,5

2,6

7,8

Mellemproduktindustri

26,7

111,4

108,8

108,3

109,9

109,4

112,9

1,1

3,2

Fremstilling af varige forbrugsgoder

3,1

106,1

105,5

111,3

103,7

105,3

99,4

-4,5

-5,6

Fremstilling af ikke-varige forbrugsgoder

42,1

111,3

110,3

110,3

114,2

113,6

141,4

11,2

24,5

Industri ekskl. medicinalindustri

79,9

110,8

111,8

110,4

110,5

111,5

114,3

1,0

2,5

Industri ekskl. fremst. af motorer, vindmøller og pumper

93,7

113,0

114,7

111,7

113,8

114,6

129,5

5,5

13,0

1 Vægtene er et udtryk for de enkelte branchegruppers og sektorers andel af værditilvæksten i den samlede industri i 2015.

Nyt fra Danmarks Statistik

7. februar 2019 - Nr. 37

Hent som PDF
Næste udgivelse: 7. marts 2019

Kontakt

Kilder og metode

Metoden er beskrevet i statistikdokumentationen om industriens produktion og omsætning. Se også emnesiden Industriens produktion og omsætning. Brancherne i industrien er grupperet i fire grupper. Investeringsgoder er produktionsmidler i form af fast realkapital fx maskiner. Mellemprodukter er materialer, som andre erhverv videreforarbejder, fx kemiske produkter. Varige forbrugsgoder er fx møbler. Ikke-varige forbrugsgoder er fx fødevarer, tøj og medicin.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation