Gå til sidens indhold

Firmaernes salg steg i april

Firmaernes køb og salg april 2019

Firmaernes samlede salg ekskl. energi steg 2,4 pct. fra marts til april, mens det indenlandske salg ekskl. energi steg 1,7 pct. Salget er korrigeret for normale sæsonudsving og effekten af handelsdage. Mens salget inden for både industri og handel gik frem, faldt det inden for handel med biler og motorcykler.

Firmaernes salg i løbende priser, sæsonkorrigeretKilde: www.statistikbanken.dk/fiks11 .

Industri atter i fremgang

Efter en nedgang fra februar til marts steg industriens salg fra marts til april 7,4 pct. I samme periode er også industriproduktionen steget. Se Nyt fra Danmarks Statistik 2019:220. Samtidig er beskæftigelsen efter en kort opbremsning fra januar til februar atter steget fra februar til marts - se Nyt fra Danmarks Statistik 2019:200.

Bilsalg i slæbegear

Det sæsonkorrigerede salg inden for "handel" steg 1,5 pct. fra marts til april trods et fald i "handel med biler og motorcykler" på 7,2 pct. Det største fald inden for "handel med biler og motorcykler" skete i branchen "detailhandel med personbiler, varebiler og minibusser". Det ikke-sæsonkorrigerede salg inden for "handel med biler og motorcykler" faldt 3,0 pct. fra april 2018 til april 2019. Også i denne periode stod "detailhandel med personbiler, varebiler og minibusser" for den største nedgang. Udviklingen i nyregistreringer belyses nærmere i Nyt fra Danmarks Statistik 2019:226.

Revisioner og særlige forhold

Firmaernes salg i alt ekskl. energi mv. revideres løbende. Det sæsonkorrigerede salg for marts 2019 er revideret fra 321,2 mia. kr. (se den seneste opgørelse i Nyt fra Danmarks Statistik 2019:187) til 327,8 mia. kr. Det er en opjustering på 6,6 mia. kr., hvilket svarer til 2,1 pct. Ved denne offentliggørelse har Danmarks Statistik modtaget momsangivelser fra kvartalsindberettende firmaer for første kvartal 2019, hvorved estimater erstattes af indberetninger. Revisionerne kan desuden henføres til første indberetning fra firmaer, som er startet i fjerde kvartal.

Firmaernes salg ekskl. energi mv.

 

Sæsonkorrigeret

 

Ikke-sæsonkorrigeret

 

2017

2018

2019

 

2017

2018

2019

 

mia. kr.

Januar

300,9

317,7

337,4

 

287,8

303,8

324,0

Februar

313,6

311,7

336,8

 

277,7

276,9

300,0

Marts

312,4

311,0

327,8

 

326,0

308,7

329,7

April

302,0

319,9

335,8

 

287,8

313,5

330,1

Maj

309,2

321,6

.

 

310,0

324,5

.

Juni

310,7

320,3

.

 

330,3

334,6

.

Juli

311,7

322,0

.

 

285,3

299,3

.

August

310,3

326,7

.

 

306,8

323,4

.

September

313,7

322,6

.

 

319,0

320,8

.

Oktober

315,4

327,7

.

 

325,6

343,2

.

November

315,3

326,9

.

 

327,8

341,3

.

December

319,3

325,7

.

 

349,1

355,7

.

Kilde: www.statistikbanken.dk/fiks11.

Firmaernes salg i udvalgte erhvervshovedgrupper

 

Sæsonkorrigeret

Ikke-sæsonkorrigeret

 

Mar.
2019

 

Apr.
2019

 

Æn-
dring

 

Nov.
2018
- jan.
2019

Feb.
2019
- apr.
2019

Æn-
dring

 

Apr.
2018

 

Apr.
2019

 

Æn-
dring

 

 

mia. kr.

pct.

mia. kr.

pct.

mia. kr.

pct.

I alt ekskl. energi mv.

327,8

335,8

2,4

990,1

1000,4

1,0

313,5

330,1

5,3

I alt inkl. energi mv.

374,4

384,7

2,8

1136,1

1143,4

0,6

356,7

378,8

6,2

Heraf:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Landbrug, skovbrug og fiskeri

8,4

9,3

11,2

27,4

27,8

1,4

9,3

9,0

-3,1

Industri

63,6

68,3

7,4

198,0

198,1

0,0

59,2

65,9

11,3

Bygge og anlæg

25,5

25,0

-2,0

72,1

76,3

5,8

21,6

22,7

5,1

Handel

123,2

125,0

1,5

368,4

372,5

1,1

116,1

124,5

7,3

Handel med biler og

 

 

 

 

 

 

 

 

 

motorcykler

13,9

12,9

-7,2

39,9

40,6

1,8

13,1

12,7

-3,0

Engroshandel

79,8

82,7

3,6

240,2

243,6

1,4

74,4

82,3

10,5

Detailhandel

29,5

29,4

-0,2

88,3

88,3

-0,1

28,6

29,6

3,5

Transport

36,5

35,1

-3,8

108,7

110,1

1,3

35,9

34,9

-2,8

Hoteller og restauranter

5,3

4,7

-11,8

15,9

15,3

-3,7

5,2

4,7

-9,8

Information og kommunikation

15,8

15,6

-0,0

46,8

47,2

0,9

14,3

14,3

0,0

Finansiering og forsikring

6,9

7,0

0,0

19,9

20,9

4,9

6,7

7,2

6,6

Ejendomshandel og udlejning

6,2

6,5

6,3

19,2

18,6

-3,0

9,0

9,7

8,2

Anm.: Visse ydelser er ikke momspligtige, fx personbefordring, så statistikken viser ikke alt salg.
Kilde: www.statistikbanken.dk/fiks11.

Nyt fra Danmarks Statistik

14. juni 2019 - Nr. 228

Hent som PDF
Næste udgivelse: 10. juli 2019

Kontakt

Kilder og metode

Statistikken er baseret på oplysninger, som firmaerne meddeler Skattestyrelsen ved moms-angivelsen. Yderligere oplysninger om Firmaernes køb og salg kan ses på www.dst.dk/fiks_info. Køb og salg i visse branchegrupper, fx landbrug, skovbrug og fiskeri, er for en stor dels vedkommende estimeret, da en stor del af firmaerne indberetter moms kvartalsvist eller halvårligt. Revisioner i disse branchegrupper er derfor normalt større end i andre branchegrupper. Køb og salg er opgjort i løbende priser uden moms, men inklusive punktafgifter. Der er anvendt indirekte sæsonkorrektion. For enkelte brancher er der ikke fundet sæsonbestemt variation. Firmaernes køb og salg består både af indenlandsk og udenlandsk handel, men oplysningerne om ikke-momspligtigt salg, herunder eksport, er behæftet med en vis usikkerhed. Det samme gælder dermed også firmaernes salg i alt. Se nærmere beskrivelse i statistikdokumentationen og på emnesiden. Branchefordelingen er foretaget af Danmarks Statistik i overensstemmelse med branchenomenklaturen Dansk Branchekode 2007 (DB07) efter firmaets hovedbranche.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation