Gå til sidens indhold

Lille fald i eksport af tjenester

Udenrigshandel med tjenester 1. kvt. 2019

Eksporten af tjenester faldt med 0,8 pct. i i første kvartal 2019, mens importen samlet set var næsten uændret. Det viser kvartalstallene for udenrigshandel med tjenester, når der korrigeres for normale sæsonudsving.

Eksport og import af tjenester samt tjenestebalance, sæsonkorrigeretKilde: www.statistikbanken.dk/uht4s1.

Øget underskud på tjenestehandel med EU-landene

Underskuddet på tjenestehandlen med EU-landene er øget fra 16 mia. kr. i 2013 til 41 mia. kr. i 2018. Tjenesteeksporten til EU-landene er i perioden steget med 32 mia. kr. mens importen er steget med 56 mia. kr. Det er især telekommunikations-, computer- og informationstjenester samt søtransport, der bidrager til det øgede underskud.

Handlen med lande uden for EU bidrager med overskud til tjenestebalancen. Eksporten til verden uden for EU er steget 9 mia. kr. fra 2013 til 2018, mens importen er steget 22 mia. kr.

Import og eksport af tjenesterKilde: www.statistikbanken.dk/uhtp.

Ændringer i forhold til seneste offentliggørelse

For året 2018 er eksporten opjusteret 0,7 mia. kr. og importen opjusteret 5,3 mia. kr.

Udenrigshandel med tjenester fordelt på tjenestegrupper

 

Faktiske tal

Sæsonkorrigerede tal

Faktiske tal

 

4. kvt. 2018

1. kvt. 2019

4. kvt. 2018

1. kvt. 2019

4. kvt. 2018

1. kvt. 2019

År til dato1

 

mia. kr.

procentvis ændring ift. foregående periode

Tjenestebalance

3,3

-4,4

1,6

0,7

 

 

 

Eksport

114,5

105,1

113,3

112,4

2,2

-0,8

2,0

Forarbejdningstjenester mv.

1,3

1,0

1,3

1,0

10,0

-16,7

-11,4

Søtransport

48,9

47,1

48,3

48,0

1,2

-0,5

5,0

Lufttransport

5,5

6,3

5,9

6,5

-4,1

9,9

9,7

Øvrig transport

6,7

6,5

6,7

6,6

8,5

-2,9

6,3

Rejser

11,2

8,8

13,5

13,7

1,0

1,9

0,3

Bygge- og anlægstjenester

7,3

5,5

7,0

5,7

11,2

-18,5

-33,8

Forsikrings- og finansielle tjenester

2,2

1,9

2,2

1,9

8,9

-12,6

-6,1

Royalties og licenser

6,1

4,2

4,6

4,8

3,8

4,5

16,5

Telekom.- og computertjenester mv.

8,7

7,9

8,3

8,3

0,4

0,0

4,5

Andre forretningstjenester

15,2

14,4

14,1

14,4

0,3

1,9

7,5

Øvrige tjenester

1,5

1,5

1,5

1,5

14,7

1,4

-0,3

Import

111,2

109,5

111,6

111,8

0,7

0,1

6,0

Forarbejdningstjenester mv.

3,3

3,0

3,3

3,0

11,1

-9,1

6,0

Søtransport

39,5

38,6

39,1

38,9

1,5

-0,5

8,6

Lufttransport

5,0

4,8

5,0

4,8

-15,3

-3,7

-12,6

Øvrig transport

6,9

6,6

6,9

6,7

10,9

-4,1

4,7

Rejser

14,7

14,8

16,5

16,6

-0,6

0,4

-0,2

Bygge- og anlægstjenester

5,9

6,0

5,9

6,0

-12,8

1,2

-14,2

Forsikrings- og finansielle tjenester

1,8

1,8

1,9

1,7

3,3

-9,0

-3,9

Royalties og licenser

2,1

2,2

2,1

2,2

-9,8

2,7

-1,1

Telekom.- og computertjenester mv.

10,4

9,8

10,1

9,9

-0,3

-2,5

5,4

Andre forretningstjenester

19,0

19,4

18,3

19,6

6,6

6,8

24,9

Øvrige tjenester

2,4

2,5

2,4

2,5

3,3

2,6

5,4

1 1. kvt. 2019 i forhold til 1. kvt. 2018.

Kilde: www.statistikbanken.dk/uht4s1.

Udenrigshandel med tjenester fordelt på lande

 

Eksport

Import

 

 

Sæsonkorrigerede tal

Faktiske tal

 

Sæsonkorrigerede tal

Faktiske tal

 

Faktiske
tal

Sæson-
korr.

4. kvt.
2018

1. kvt.
2019

År til
dato1

Faktiske
tal

Sæson-
korr.

4. kvt.
2018

1. kvt.
2019

År til
dato1

 

mia. kr.

pct. ændr. ift. foregående periode

mia. kr.

pct. ændr. ift. foregående periode

I alt

105,1

112,4

2,2

-0,8

2,0

109,5

111,8

0,7

0,1

6,0

EU

48,2

52,1

2,1

-1,6

-2,4

60,4

62,8

-0,4

0,2

3,5

Tyskland

9,1

11,0

-0,1

1,3

4,5

10,5

11,9

-5,3

-0,9

-5,0

Sverige

10,6

11,2

-0,3

-1,0

-0,5

7,7

7,9

-5,5

-1,4

-5,5

Storbritannien

7,7

7,8

1,5

-2,9

-23,9

13,9

13,8

4,0

5,9

8,5

Nederlandene

3,3

3,6

21,6

-20,7

-0,8

3,9

3,9

-8,2

-7,3

3,2

Verden uden for EU

57,0

60,4

2,2

-0,1

6,1

49,2

48,9

2,0

-0,1

9,3

USA

10,6

11,5

4,5

-3,0

12,1

12,9

13,3

6,6

6,3

28,5

Norge

6,8

7,8

-0,8

1,1

2,5

3,9

3,6

-3,9

-7,2

-12,1

Kina

3,4

3,8

3,0

-0,8

3,9

3,2

3,3

-0,7

4,3

3,2

Schweiz

3,9

3,7

10,3

-14,7

7,3

1,3

1,4

2,0

-5,3

-13,2

BRIK²

7,7

8,3

2,8

2,6

6,5

6,1

6,2

-0,3

5,3

5,0

1 Se note til første tabel.
2 BRIK omfatter Brasilien, Rusland, Indien og Kina.

Kilde: www.statistikbanken.dk/uht4s2.

Nyt fra Danmarks Statistik

9. maj 2019 - Nr. 181

Hent som PDF
Næste udgivelse: 9. august 2019

Kontakt

Kilder og metode

Statistikken er hovedsageligt udarbejdet på basis af indberetninger fra virksomheder.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation