Gå til sidens indhold

Eksport af tjenester steg i fjerde kvartal

Udenrigshandel med tjenester 4. kvt. 2018

Eksporten af tjenester steg i fjerde kvartal med 2,5 pct., mens importen af tjenester steg 0,2 pct. Det viser kvartalstallene for udenrigshandel med tjenester, når der korrigeres for normale sæsonudsving.

Eksport og import af tjenester samt tjenestebalance, sæsonkorrigeret

Indtjening på søtransporten påvirkes af fragtrater

Eksporten af søtransporttjenester (gods) varierer en del over tid. Indtjeningen er bl.a. afhængig af en række globale forhold som internationale konjunkturer, dollarkurs og fragtrater. Fragtraterne er bestemt på verdensmarkedet og afregnes typisk i dollar. Bortset fra raterne på tørlast følger den danske eksport af søtransporttjenester udviklingen i raterne tæt.

Eksport af søtransport (gods) samt fragtrater, faktiske tal

Ændringer i forhold til seneste offentliggørelse

For de første ni måneder af 2018 er såvel eksporten som importen samlet set næsten uændret. Bemærk, at Danmarks Statistik i dag offentliggør Danmarks udenrigsøkonomi 2018.

Udenrigshandel med tjenester fordelt på tjenestegrupper

 

Faktiske tal

Sæsonkorrigerede tal

Faktiske tal

 

3. kvt. 2018

4. kvt. 2018

3. kvt. 2018

4. kvt. 2018

3. kvt. 2018

4. kvt. 2018

År til dato1

 

mia. kr.

procentvis ændring ift. foregående periode

Tjenestebalance

5,0

5,5

1,5

4,1

 

 

 

Eksport

116,1

115,0

111,1

113,9

2,6

2,5

0,2

Forarbejdningstjenester mv.

1,1

1,2

1,1

1,2

-6,2

10,4

4,3

Søtransport

48,1

49,0

47,8

48,4

4,0

1,2

-0,7

Lufttransport

6,2

5,3

5,9

5,7

-1,9

-2,6

-2,3

Øvrig transport

6,2

6,8

6,2

6,8

0,0

8,6

5,6

Rejser

19,5

11,1

13,3

13,4

-0,6

0,6

1,2

Bygge- og anlægstjenester

5,9

6,9

6,4

7,1

8,6

11,1

13,6

Forsikrings- og finansielle tjenester

2,0

2,4

2,0

2,4

1,3

18,0

7,1

Royalties og licenser

4,2

6,5

4,5

4,7

12,6

4,6

-31,6

Telekom.- og computertjenester mv.

7,5

8,3

7,8

7,9

-3,0

1,9

3,9

Andre forretningstjenester

14,0

15,9

14,8

14,8

4,4

0,1

7,2

Øvrige tjenester

1,3

1,5

1,3

1,5

-10,1

14,0

-2,6

Import

111,1

109,5

109,6

109,8

0,8

0,2

5,7

Forarbejdningstjenester mv.

3,0

3,2

3,0

3,2

-7,1

7,2

6,1

Søtransport

38,3

39,4

38,4

39,0

3,4

1,7

5,8

Lufttransport

5,7

4,9

5,7

4,9

2,4

-13,8

1,9

Øvrig transport

6,5

7,0

6,3

7,0

-2,4

11,9

3,5

Rejser

18,7

15,0

16,7

16,8

0,5

0,5

3,2

Bygge- og anlægstjenester

6,6

5,7

6,6

5,7

-11,4

-13,6

15,3

Forsikrings- og finansielle tjenester

1,9

1,9

1,9

1,9

1,0

2,6

9,2

Royalties og licenser

2,4

2,1

2,4

2,1

8,4

-10,0

-11,1

Telekom.- og computertjenester mv.

8,8

9,3

9,1

9,0

0,5

-1,7

7,5

Andre forretningstjenester

16,6

18,2

16,9

17,4

2,6

2,7

8,3

Øvrige tjenester

2,7

2,8

2,7

2,7

-0,2

2,0

3,4

1 1.-4. kvt. 2018 i forhold til 1.-4. kvt. 2017.

Udenrigshandel med tjenester fordelt på lande

 

Eksport

Import

 

 

Sæsonkorrigerede tal

Faktiske tal

 

Sæsonkorrigerede tal

Faktiske tal

 

Faktiske
tal

Sæson-
korr.

3. kvt.
2018

4. kvt.
2018

År til
dato1

Faktiske
tal

Sæson-
korr.

3. kvt.
2018

4. kvt.
2018

År til
dato1

 

mia. kr.

pct. ændr. ift. foregående periode

mia. kr.

pct. ændr. ift. foregående periode

I alt

115,0

113,9

2,6

2,5

0,2

109,5

109,8

0,8

0,2

5,7

EU

52,9

52,9

2,5

2,4

0,6

61,6

62,0

-0,3

-0,7

5,5

Tyskland

10,6

11,1

2,0

0,9

-4,3

12,5

11,8

2,2

-5,7

9,6

Sverige

11,2

11,3

-0,7

0,2

-1,6

8,1

8,1

1,0

-5,2

-0,5

Storbritannien

8,5

9,0

8,7

7,0

6,2

12,9

12,8

-9,3

3,3

-2,2

Nederlandene

4,7

4,6

-0,4

26,8

9,7

4,1

4,1

9,7

-9,1

10,9

Verden uden for EU

62,0

61,0

2,8

2,6

-0,3

47,9

47,8

2,4

1,3

6,0

USA

12,8

12,0

4,7

4,3

3,9

12,1

11,4

4,7

1,8

6,0

Norge

7,3

7,7

-0,2

1,0

3,5

3,9

4,0

0,6

-1,6

1,3

Kina

4,0

3,9

8,6

3,9

-3,9

3,2

3,2

-5,1

0,0

3,4

Schweiz

4,6

4,6

5,1

10,1

-19,0

1,4

1,4

-1,6

3,7

3,2

BRIK²

8,3

8,1

4,9

3,0

0,0

6,0

5,9

-3,3

-0,4

3,4

1 Se note til første tabel.

2 BRIK omfatter Brasilien, Rusland, Indien og Kina.

Nyt fra Danmarks Statistik

8. februar 2019 - Nr. 41

Hent som PDF
Næste udgivelse: 9. maj 2019

Kontakt

Kilder og metode

Statistikken er hovedsageligt udarbejdet på basis af indberetninger fra virksomheder.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation