Gå til sidens indhold

3.600 flere lønmodtagere i marts

Beskæftigelse for lønmodtagere (md) marts 2019

Antallet af personer med lønmodtagerjob var i marts 2.779.800. Det er 3.600 flere lønmodtagere end i februar, hvilket svarer til en stigning på 0,1 pct. Tallene i denne offentliggørelse er foreløbige og korrigeret for normale sæsonudsving.

Personer med lønmodtagerjob, sæsonkorrigeretKilde: www.statistikbanken.dk/lbesk03.

3.100 flere lønmodtagere i virksomheder og organisationer

I marts var 1.947.000 lønmodtagere beskæftigede i sektorgruppen virksomheder og organisationer. Det er en stigning på 3.100 personer siden februar. Med en stigning på 400 lønmodtagere er antallet af lønmodtagere i sektorgruppen offentlig forvaltning og service 0,1 pct. højere end i februar.

Personer med lønmodtagerjob efter sektor, sæsonkorrigeret. Udvikling i forhold til måneden før*Kilde: www.statistikbanken.dk/lbesk04.

Tal for fuldtidsbeskæftigede i Statistikbanken

Samtidig med denne udgivelse offentliggøres de foreløbige tal for lønmodtagerbeskæftigelsen i første kvartal i Statistikbanken på www.dst.dk/stattabel/1872 med tal for både antal personer med lønmodtagerjob og antal lønmodtagerjob omregnet til fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere i kvartalet.

Særlige forhold ved denne offentliggørelse

Brancherevisioner for største virksomheder i Danmark

I forhold til sidste måneds offentliggørelse af lønmodtagerbeskæftigelsen, så er de branchefordelte tal for januar og februar revideret mere end normalt. Dette skal ses i sammenhæng med, at Danmarks Statistik har iværksat et projekt med at gennemgå aktiviteterne i de største virksomheder i Danmark for at sikre et mere retvisende og sammenhængende billede af disse. På den baggrund er der sket en række brancheændringer for dele af disse virksomheder fra og med første kvartal 2019. Det har givet anledning til, at antal personer med lønmodtagerjob i både januar og februar 2019 er opjusteret med ca. 3.600 personer i industri, råstofindvinding og forsyningsvirksomhed og omvendt nedjusteret med ca. 2.600 personer i erhvervsservice og ca. 1.000 personer i handel og transport mv.

Personer med lønmodtagerjob fordelt efter sektor, sæsonkorrigeret. 2019*

 

Januar

Februar

Marts

 

antal

udvikling i pct.
ift. md. før

I alt

2775886

2776218

2779794

0,1

Virksomheder og organisationer1

1943342

1943833

1946965

0,2

Offentlig forvaltning og service

832202

832066

832502

0,1

Uoplyst sektor

343

319

327

..

*Foreløbige tal.
1 Virksomheder og organisationer omfatter den private sektor og offentlige virksomheder (offentlige selskaber og lignende med markedsmæssig produktion).
Kilde: www.statistikbanken.dk/lbesk04.

Personer med lønmodtagerjob fordelt efter branche, sæsonkorrigeret. 2019*

 

Januar

Februar

Marts

 

antal

udvikling i pct.
ift. md. før

I alt

2775886

2776218

2779794

0,1

Landbrug, skovbrug og fiskeri

42284

42348

42204

-0,3

Industri, råstofindvinding og forsyningsvirksomhed

338601

338909

339399

0,1

Bygge og anlæg

165526

166399

167312

0,5

Handel og transport mv.

694525

692540

693237

0,1

Information og kommunikation mv.

108217

108344

108789

0,4

Finansiering og forsikring

82092

82158

82350

0,2

Ejendomshandel og udlejning

40143

40295

40326

0,1

Erhvervsservice

308183

308448

308721

0,1

Offentlig administration, undervisning og sundhed

877445

877722

878587

0,1

Kultur, fritid og anden service

118526

118736

118542

-0,2

Uoplyst aktivitet

343

319

327

..

*Foreløbige tal.
Kilde: www.statistikbanken.dk/lbesk03.

Nyt fra Danmarks Statistik

23. maj 2019 - Nr. 200

Hent som PDF
Næste udgivelse: 21. juni 2019

Kontakt

Kilder og metode

Statistikken belyser udviklingen i antal personer med lønmodtagerjob fra måned til måned. Statistikken bygger på arbejdsgivernes indberetninger til SKATs eIndkomst.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation