Gå til sidens indhold

Uændret antal lønmodtagere i februar

Beskæftigelse for lønmodtagere (md) februar 2019

Antallet af personer med lønmodtagerjob var i februar 2.776.400. Det er dermed stort set uændret siden januar. Tallene i denne offentliggørelse er foreløbige og korrigeret for normale sæsonudsving.

Personer med lønmodtagerjob, sæsonkorrigeret

Svag stigning i antal lønmodtagere i virksomheder og organisationer

Antallet af lønmodtagere i sektorgruppen virksomheder og organisationer steg en anelse i februar med 400 personer, mens der i offentlig forvaltning og service var 200 færre lønmodtagere i februar.

Personer med lønmodtagerjob efter sektor, sæsonkorrigeret. Udvikling i forhold til måneden før.

Personer med lønmodtagerjob fordelt efter sektor, sæsonkorrigeret

 

Dec. 2018

Jan. 2019

Februar 2019

 

antal

udvikling i pct.
ift. md. før

I alt

2767651

2776221

2776447

0,0

Virksomheder og organisationer1

1936253

1943648

1944086

0,0

Offentlig forvaltning og service

831051

832233

832045

0,0

Uoplyst sektor

347

340

316

..

1 Virksomheder og organisationer omfatter den private sektor og offentlige virksomheder (offentlige selskaber og lignende med markedsmæssig produktion)

Personer med lønmodtagerjob fordelt efter branche, sæsonkorrigeret

 

Dec. 2018

Jan. 2019

Februar 2019

 

antal

udvikling i pct.
ift. md. før

I alt

2767651

2776221

2776447

0,0

Landbrug, skovbrug og fiskeri

42358

42337

42412

0,2

Industri, råstofindvinding og forsyningsvirksomhed

333186

334490

334641

0,0

Bygge og anlæg

164766

165330

166074

0,5

Handel og transport mv.

692706

696294

694170

-0,3

Information og kommunikation mv.

107890

108199

108326

0,1

Finansiering og forsikring

82092

82101

82202

0,1

Ejendomshandel og udlejning

39994

40204

40387

0,5

Erhvervsservice

309902

310653

311208

0,2

Offentlig administration, undervisning

 

 

 

 

og sundhed

875972

877551

877753

0,0

Kultur, fritid og anden service

118437

118722

118958

0,2

Uoplyst aktivitet

347

340

316

..

Nyt fra Danmarks Statistik

25. april 2019 - Nr. 153

Hent som PDF
Næste udgivelse: 23. maj 2019

Kontakt

Kilder og metode

Statistikken belyser udviklingen i antal personer med lønmodtagerjob fra måned til måned. Statistikken bygger på arbejdsgivernes indberetninger til SKATs eIndkomst.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation