Gå til sidens indhold

Uændret antal lønmodtagere i december

Beskæftigelse for lønmodtagere (md) december 2018

Antallet af personer med lønmodtagerjob var i december 2.767.400. Det er dermed stort set uændret siden november, mens antallet af lønmodtagere i de første elleve måneder af 2018 i gennemsnit steg med 4.100 personer om måneden. Tallene i denne offentliggørelse er foreløbige og korrigeret for normale sæsonudsving.

Personer med lønmodtagerjob, sæsonkorrigeret

2.100 flere lønmodtagere i virksomheder og organisationer

Antallet af lønmodtagere fortsatte med at stige i sektorgruppen virksomheder og organisationer, hvor der i december var 2.100 flere lønmodtagere end i november. I offentlig forvaltning og service var antallet af lønmodtagere derimod faldet med 1.700 personer fra november til december.

Personer med lønmodtagerjob, sæsonkorrigeret. Udvikling i forhold til måneden før

Tal for fuldtidsbeskæftigede i Statistikbanken

Samtidig med denne udgivelse offentliggøres de foreløbige tal for lønmodtagerbeskæftigelsen i fjerde kvartal i Statistikbanken på www.dst.dk/stattabel/1872 med tal for både antal personer med lønmodtagerjob og antal lønmodtagerjob omregnet til fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere i kvartalet.

Antal af fuldtidsbeskæftigede sætter rekord

Antallet af fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere var i fjerde kvartal 2.282.900 og er dermed det højeste antal siden statistikkens begyndelse i 2008. Hidtil var det højeste antal fuldtidsbeskæftigede på 2.278.200 i andet kvartal 2008, inden beskæftigelsen begyndte at falde frem til 2013.

Fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere, sæsonkorrigeret

Personer med lønmodtagerjob fordelt efter sektor, sæsonkorrigeret. 2018

 

Oktober

November

December

 

antal

udvikling i pct. ift. md. før

I alt

2763330

2766872

2767406

0,0

Virksomheder og organisationer1

1931394

1934754

1936898

0,1

Offentlig forvaltning og service

831711

831891

830164

-0,2

Uoplyst sektor

226

227

344

..

1 Virksomheder og organisationer omfatter den private sektor og offentlige virk-somheder (offentlige selskaber og lignende med markedsmæssig produktion).

Personer med lønmodtagerjob fordelt efter branche, sæsonkorrigeret. 2018

 

Oktober

November

December

 

antal

udvikling i pct. ift. md. før

I alt

2763330

2766872

2767406

0,0

Landbrug, skovbrug og fiskeri

42695

42538

42460

-0,2

Industri, råstofindvinding og forsyningsvirksomhed

332419

332877

333530

0,2

Bygge og anlæg

164071

164357

164482

0,1

Handel og transport mv.

692706

692915

693043

0,0

Information og kommunikation mv.

107291

107639

107740

0,1

Finansiering og forsikring

81930

81958

82138

0,2

Ejendomshandel og udlejning

39693

39785

39919

0,3

Erhvervsservice

307956

309141

309883

0,2

Offentlig administration, undervisning og sundhed

876227

876881

875224

-0,2

Kultur, fritid og anden service

118115

118553

118643

0,1

Uoplyst aktivitet

227

227

344

..

Nyt fra Danmarks Statistik

21. februar 2019 - Nr. 62

Hent som PDF
Næste udgivelse: 21. marts 2019

Kontakt

Kilder og metode

Statistikken belyser udviklingen i antal personer med lønmodtagerjob fra måned til måned. Statistikken bygger på arbejdsgivernes indberetninger til SKATs eIndkomst.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation