Gå til sidens indhold

Især kvinder tjekker sundhed digitalt

It-anvendelse i befolkningen (tema) 2016, digitale adgange til sundhed

Digitaliseringen og udbredelsen af internetbrug gør, at stadig flere aktiviteter udføres online. Vi betaler med netbank, hører webradio, læser nyheder, søger kæreste og køber billetter på nettet. Sundhedsrelaterede aktiviteter på internettet er endnu et eksempel på et område i stærk vækst. Tre ud af fem mellem 15-89 år søger helbredsmæssige informationer på internettet i 2016. 37 pct. har booket en lægeaftale online. Det svarer til ca. 1,8 mio. borgere. Det er især kvinderne, som dominerer i sundhedsrelateret internetbrug. 68 pct. af kvinderne har søgt helbredsrelateret information online. Især kvinder i de aldersgrupper, hvor mange har mindreårige børn, er hyppige brugere.

Sundhedsrelateret internetbrug. 2016

Uddannelsesbaggrund gør en stor forskel

Brugen af digitale adgange til sundhed er mest udbredt hos de højtuddannede. 54 pct. af de 16-89 årige borgere med langvarig uddannelse opretter lægeaftaler på nettet, hvor det kun er 25 pct. af dem med grundskole som højest fuldførte uddannelse, der gør det samme.

Danskerne er flittigst til at booke lægeaftaler på nettet

Ifølge de senest tilgængelige tal fra EU er Danmark og Finland de lande, hvor flest booker lægeaftaler på nettet (32 pct. for begge lande i 2014). EU-gennemsnittet ligger på 10 pct. af befolkningen i aldersgruppen 16-74 år.

Kraftig stigning i e-mailkonsultationer

For ti år siden blev der gennemført knap 0,5 mio. lægekonsultationer via e-mail. I 2015 var der 12 gange så mange e-mailkonsultationer. Siden 2009, hvor det blev obligatorisk for læger at holde e-mailkonsultationer, er antallet steget fra 1,8 mio. til 5,6 mio. i 2015.

To ud af tre e-mailkonsultationer er med kvindelige patienter

Kun hver tredje e-mailkonsultation foretages for mænd. I 2015 var der ca. 600.000 mænd og én mio. kvinder, der blev konsulteret af lægen pr. e-mail.

Flest e-mailkonsultationer i Hovedstaden

Andelen af e-mailkonsultationer hos almen læge er højest i Region Hovedstaden (16 pct.) efterfulgt af Region Midtjylland (15 pct.), mens Region Sjælland ligger lavest (12 pct.). Landsgennemsnittet ligger på 14 pct.

Almen læge, e-mail-konsultationer fordelt på patientens køn

Digital selvbetjening på sundhed.dk

Obligatorisk digital selvbetjening på en række offentlige områder medfører, at 94 pct. af danskerne har NemID i 2016. Et personligt NemID giver adgang til egne sundhedsdata som fx e-journal og medicinoplysninger på sundhed.dk.

Flere og flere benytter sig af muligheden for at slå deres egen sundhedsdata op på nettet. 870.400 borgere har set deres egne data i e-journal i 2015 - det svarer til 18 pct. af befolkningen i aldersgruppen 15+ år.

Det gennemsnitlige antal månedlige logins er næsten fordoblet på to år. Ved ud-gangen af første halvår 2016 logger ca. 230.000 borgere eller fem pct. af befolkningen hver måned ind på sundhed.dk. Sundhedsportalen fik i alt 28 mio. besøg i 2015.

Anvendelse af digitale adgange til sundhed. 2016

 

Mænd

Kvinder

Alle

15-24 år

25-34 år

35-44 år

45-54 år

55-64 år

65-74 år

75-89 år

 

pct. af befolkningen

Oprettet lægeaftale

36

39

37

31

45

41

41

43

32

18

Søgt helbredsmæssige

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

informationer

55

68

61

67

76

70

64

61

47

29

Har NemID

94

93

94

96

98

99

97

97

89

65

Brugt internet (inden for

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

de seneste tre måneder)

95

94

94

100

100

100

98

96

87

64

Nyt fra Danmarks Statistik

25. oktober 2016 - Nr. 446

Hent som PDF
Næste udgivelse: 28. november 2016

Kontakt

Kilder og metode

Undersøgelsen er baseret på resultaterne fra ca. 5.500 gennemførte interview i marts-maj i året, blandt et repræsentativt udsnit af den danske befolkning i alderen 16-89 år. Stikprøven er dannet ved simpel tilfældig udvælgelse fra cpr-registret.

Internetbrugere er defineret som de personer, der har svaret ja til at bruge internet i de seneste tre måneder, i det seneste år eller for mere end et år siden.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation