Gå til sidens indhold

Stor vækst i antal familier med flere biler

Familiernes bilrådighed 1. januar 2019

Ændret 27. august 2019 kl. 15:35

Antal familier med bil i tabellen var desværre tallet for familier uden bil. Det var angivet til 1.182.929 familier, hvor det skulle have været 1.876.242 for 2019. Tallene for 2019 og 2009 er rettet og markeret med rødt.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Koncentrationen af arbejdspladser, offentlig service og indkøbsmuligheder mv. i de større bysamfund har betydet, at familierne har behov for flere biler. Således er antallet af familier med rådighed over flere biler 1. januar 2019 oppe på 525.400 mod 377.900 familier for 10 år siden. Det svarer i dag til, at 17,2 pct. af alle familier råder over flere biler. De kommuner, hvor andelen af familier med flere biler er størst (25-30 pct.), og som har oplevet den største vækst, ligger rundt om de største bykommuner i Jylland og på Fyn og til en vis grad omkring Hovedstaden.

Andelen af familier med flere biler. 2009 og 2019Kilde: www.statistikbanken.dk/BIL811.

Seks ud af ti familier råder over bil

Antallet af familier med én eller flere biler er samlet set vokset med 201.100 siden 2009, og 61,3 pct. af familierne råder i dag over bil mod 59,6 pct. i 2009. Tre fjerdedele af væksten er sket i familier med flere biler. Der er stor forskel, alt efter hvor familien bor i landet. I Hovedstadsområdet og Aarhus har kun 30-50 pct. af familierne bil. I en række kommuner rundt om de største byer - bl.a. Rebild og Favrskov - er det derimod otte ud af ti familier, der har bil.

Familier med høj bilrådighed

Familierne med høj bilrådighed har derudover en række ofte sammenhængende karakteristika (opgjort pr. 1. januar):

De har flest penge til forbrug. 88 pct. af familierne i den højeste decilgruppe - dvs. de 10 pct. af familierne, der har flest penge til forbrug - har bil i 2018.
De er parfamilier med børn. 90 pct. har bil i 2019.
De bor i parcelhuse. 84 pct. af familierne har bil i 2018.
De er topledere. 91 pct. af familierne har bil i 2018.
De bor i bysamfund med færre end 2.000 indbyggere eller i landdistrikter. 77-80 pct. har bil i 2019.

Familier med lav bilrådighed

På tilsvarende vis har familierne med lav bilrådighed en række karakteristika, der også ofte hænger sammen (opgjort pr. 1. januar):

De har færrest penge til forbrug. 13 pct. af familierne i den laveste decilgruppe - dvs. de 10 pct., der har færrest penge til forbrug - har bil i 2018.
De er enlige uden børn. 38 pct. har bil i 2019.
De bor i etageboliger. 38 pct. af familierne har bil i 2018.
De er førtidspensionister. 36 pct. af familierne har bil i 2018.
De bor i hovedstadsområdet eller i byer med flere end 100.000 indbyggere. 41-48 pct. har bil i 2019.

Familiernes bilrådighed i kommunerne. 1. januar 2019Kilde: www.statistikbanken.dk/BIL811.

Familiernes bilrådighed. 1. januar

 

Familier
i alt

Familier
med bil

Udvikling 2009-2019

 

 

I alt

 

I alt

1 bil

2 biler

I alt

1 bil

2+ biler

 

 

antal

 

andel i pct.

pct.

Familier i hele landet, 2019

3059171

1876242

 

61,3

44,2

17,2

12,0

4,1

39,0

Familier i hele landet, 2009

2809760

1675163

 

59,6

46,2

13,5

 

 

 

2019

 

 

 

 

 

 

Udvikling 2014-2019

Hovedstaden og de store byer

1070560

464550

 

43,4

35,5

7,9

8,6

7,6

13,5

10-99.999 indbyggere

795320

509142

 

64,0

47,9

16,1

8,8

5,7

19,1

2-9.999 indbyggere

454264

331437

 

73,0

51,0

21,9

9,9

5,1

23,0

< 2.000 indbyggere og landdistrikter

739027

571113

 

77,3

48,4

28,8

2,6

-3,0

13,6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Enlige uden børn

1478384

563968

 

38,1

35,8

2,4

17,3

16,8

25,7

Enlige med børn

187145

116749

 

62,4

55,5

6,9

12,0

10,5

25,7

Par uden børn

786889

664856

 

84,5

57,2

27,2

5,3

-2,3

25,6

Par med børn

591648

530587

 

89,7

45,2

44,4

-1,2

-9,4

8,8

2018

 

 

 

 

 

 

Udvikling 2014-2018

Selvstændige i alt

104311

79676

 

76,4

49,3

27,1

2,5

-0,9

9,4

Lønmodtagere i alt

1572244

1183059

 

75,2

48,8

26,5

3,6

-0,4

11,9

Arbejdsløse

36033

13947

 

38,7

33,5

5,2

-23,6

-23,6

-23,8

Uden for arbejdsstyrken

1320616

573415

 

43,4

38,6

4,9

11,2

9,4

27,1

Nyt fra Danmarks Statistik

3. juli 2019 - Nr. 258

Hent som PDF
Næste udgivelse: 2. juli 2021

Kontakt

Kilder og metode

En familie råder over bil, når den ejer en ny eller brugt personbil, har varebil til privat godstransport, har en leaset bil eller har firmabil til rådighed.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation