Gå til sidens indhold

Flere anmeldelser af vold

Kriminalitet (år) 2017

Der blev i 2017 anmeldt 27.026 tilfælde af vold til politiet. Det er 4.572 eller 20 pct. flere end i 2016. En tilsvarende stigning skete fra 2015 til 2016. Hermed er antallet af voldsanmeldelser kommet op på et noget højere niveau end de 17.000-18.000 anmeldelser, der årligt har været anmeldt i perioden 2008-2015. Den største stigning fra 2016 til 2017 vedrører forbrydelse mod liv og legeme, der steg fra 487 anmeldelser i 2016 til 2.097 anmeldelser i 2017. Disse anmeldelser vedrører for en meget stor dels vedkommende de mange tilfælde af løsnede hjulbolte, der fandt sted i foråret og sommeren 2017.

Udvalgte voldsforbrydelser

Flere anmeldelser af vold eller trussel mod folk i offentlig tjeneste

Anmeldelser af vold eller trussel mod nogen i offentlig tjeneste, der bl.a. omfatter socialrådgivere, undervisnings-, social- og sundhedsfagligt personale og fængselsbetjente, steg med 934 anmeldelser fra 4.319 i 2016 til 5.253 i 2017 og er hermed mere end fordoblet siden 2015. Stigningen i denne type voldsanmeldelser skal sandsynligvis ses i sammenhæng med administrative ændringer, se mere herom i Nyt fra Danmarks Statistik 2016:350, Kriminalitet 2. kvt. 2016.

Også stor stigning i anmeldelser af seksualforbrydelser

Anmeldelser af seksualforbrydelser steg fra 4.425 i 2016 til 6.869 i 2017. Det svarer til en stigning på 55 pct. En væsentlig del af stigningen vedrører flere anmeldelser af børnepornografi. Der blev således anmeldt 1.446 tilfælde af udbredelse af børnepornografi i 2017 mod 112 i 2016. Tilsvarende blev der anmeldt 306 tilfælde af besiddelse af børnepornografi i 2017 mod 127 tilfælde i 2016. Der var også en stor stigning i antallet af anmeldelser inden for gruppen af blufærdighedskrænkelser i øvrigt, der omfatter beluring og verbal/anden uanstændighed. Denne type seksualforbrydelse steg fra 845 i 2016 til 1.760 i 2017. Både stigningen i børnepornografi og i blufærdighedskrænkelser vedrører for en stor dels vedkommende et enkelt materiale, der er blevet delt mange gange. Antallet af voldtægtsanmeldelser har været stigende de sidste par år. Fra 2016 til 2017 var stigningen med 153 flere anmeldelser på 19 pct. Stigningen skal formentlig ses i sammenhæng med en ændret praksis hos politiet ved registrering af voldtægtsanmeldelser.

Udvalgte seksualforbrydelser

Fortsat flere bedragerier og færre indbrud

I 2017 fortsatte den udvikling, der har været gældende i en årrække, med færre indbrud og flere bedragerier. Antallet af anmeldte bedragerier steg således med 4.362, svarende til en stigning på 11 pct. Omvendt faldt det samlede antal af anmeldte indbrud med 5.214 eller 9 pct. fra 2016 til 2017.

Anmeldte indbrud og bedragerier

Højeste sigtelsesprocent ved personkriminalitet

Der blev i alt rejst sigtelse i forbindelse med 22,5 pct. af de anmeldte straffelovsovertrædelser i 2017. Det er et lille fald i forhold til 2016, hvor der blev rejst sigtelse i forbindelse med 22,8 pct. af anmeldelserne. Der rejses langt hyppigere sigtelse i sager om alvorlig personkriminalitet end ved ejendomsforbrydelser. Sigtelsesprocenten lå i 2017 således på 58,2 pct. for voldsforbrydelser og på 57,2 pct. for seksualforbrydelser, men kun på 17,8 pct. for ejendomsforbrydelser.

Nyt fra Danmarks Statistik

26. februar 2018 - Nr. 69

Hent som PDF
Næste udgivelse: 15. februar 2019

Kontakt

Statistik­dokumentation