Gå til sidens indhold

Danske fødevarepriser blandt de dyreste i EU

Europæisk købekraftsundersøgelse - prissammenligninger, fødevarer 2021

Med et prisniveau på 18 pct. over EU-gennemsnittet lå danske fødevarepriser sammen med Irland (17 pct.) og Sverige (16 pct.) blandt de dyreste i EU. Den beskedne forskel på op til 2 procentpoint betyder, at landene reelt ligger på samme prisniveau. De højeste fødevarepriser findes i Luxembourg, der lå 26 pct. over EU-gennemsnittet. I den modsatte ende finder man de laveste prisniveauer i Rumænien og Polen. Således ligger prisniveauet i Rumænien og Polen hhv. 32 og 29 pct. under EU-gennemsnittet. Opgørelsen er baseret på Eurostats undersøgelse fra 2021, der er gennemført i samarbejde med de deltagende lande og før inflationen tog fart i Danmark og resten af EU.

Prisniveauindeks for fødevarer. 2021Kilde: Eurostat

Danmark er dyrest, når det gælder brød og kornprodukter samt fisk

Ud af alle fødevarer, ligger det danske prisniveau højest for brød og kornprodukter samt fisk med hhv. 45 pct. og 22 pct. over EU-gennemsnittet. Omvendt er de danske priser tættest på EU-gennemsnittet for frugt og grøntsager med 10 pct. over EU-gennemsnittet og kød med 5 pct. under EU-gennemsnittet.

EFTA-landene er dyrest

De tre EFTA-lande Schweiz, Norge og Island har dog langt de højeste fødevarepriser i EU. Således ligger Schweiz helt i top med 69 pct. over EU-gennemsnittet, mens Norge og Island ligger henholdsvis 49 pct. og 42 pct. over EU-gennemsnittet.

Stor spredning i priserne på drikkevarer, alkohol og tobak

Priserne for ikke-alkoholiske drikkevarer i Danmark var de højeste i EU med 39 pct. over EU-gennemsnittet. Priserne for alkohol lå 45 pct. over EU-gennemsnittet. De var dog endnu højere i EU-landene Finland, Irland, Sverige og Grækenland, der alle lå mellem 119 og 55 pct. højere end EU-gennemsnittet. For tobak var der stor spredning i priserne blandt EU-lande. Danmark lå 25 pct. over EU-gennemsnittet og er dermed billigere end Irland, Frankrig, Finland og Nederlandene, der alle ligger mellem 145 og 28 pct. over EU-gennemsnittet. Derimod har en række af de lande, der indtrådte i EU efter 2004, nogle af de laveste priser på tobak. Lavest ligger Bulgarien med priser 50 pct. under EU-gennemsnittet.

Prisniveau for fødevarer, drikkevarer og tobak. 2021

Land

Føde-
varer
i alt1

 

Brød
og
korn-
pro-
dukter

Kød 

Fisk 

Mælk,
ost og
æg

 

Olie
og
fedt-
stoffer
 

Frugt
og
grønt-
sager
 

Ikke-
alko-
holiske
drikke-
varer

Alko-
holiske
drikke-
varer
 

Tobak 

 

EU-272 = 100

Luxembourg

126

123

140

112

128

118

126

115

105

84

Danmark

118

145

95

122

119

121

110

139

145

125

Irland

117

120

109

97

125

122

114

137

201

245

Sverige

116

123

116

119

108

125

119

131

162

116

Finland

112

126

107

109

111

113

115

130

219

142

Frankrig

111

106

129

108

96

108

120

99

101

180

Italien

108

115

116

98

109

85

105

84

90

91

Østrig

108

114

119

116

98

102

102

102

84

89

Tyskland

105

105

116

120

98

95

111

99

86

106

Belgien

105

104

120

107

98

108

98

111

116

114

Grækenland

105

112

91

110

138

127

86

122

155

77

Portugal

99

98

87

97

114

105

91

130

115

88

Spanien

97

105

91

91

101

94

95

104

96

81

Nederlandene

96

89

105

87

97

114

95

120

100

128

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Malta

115

115

100

104

129

143

114

137

127

90

Cypern

109

117

88

106

138

123

99

112

116

79

Slovenien

100

109

102

94

107

111

87

101

104

70

Estland

97

98

87

93

101

116

98

107

129

78

Letland

95

92

77

88

113

130

90

127

128

71

Kroatien

94

102

82

92

100

119

86

125

117

70

Slovakiet

94

91

80

100

103

122

96

112

98

71

Tjekkiet

89

85

82

99

97

104

86

99

102

83

Litauen

86

88

71

82

99

116

82

114

108

74

Ungarn

85

80

70

85

94

124

90

90

83

77

Bulgarien

77

66

64

69

111

132

71

103

91

50

Polen

71

70

61

84

74

87

73

90

91

59

Rumænien

68

59

62

76

98

109

59

78

87

76

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Schweiz

169

166

245

181

154

176

133

142

134

128

Norge

149

136

144

111

165

160

156

155

261

230

Island

142

151

160

108

166

126

127

128

286

170

1 Fødevarer i alt inkluderer ikke: Ikke-alkoholiske drikkevarer, alkoholiske drikkevarer og tobak.
2 EU-27 dækker over de 27 EU-medlemslande, uden Storbritannien.
Kilde: Eurostat

Nyt fra Danmarks Statistik

24. juni 2022 - Nr. 231

Hent som PDF
Næste udgivelse: 18. juli 2025

Kontakt

Kilder og metode

Købekraftpariteter opgøres på grundlag af de gennemsnitlige priser for en repræsentativ stikprøve af varer og tjenester. Priserne er de markedspriser, som forbrugerne betaler, inklusive moms og afgifter. Ved at dividere købekraftpariteten med valutakursen får man et udtryk for den reelle forskel i prisniveauet imellem landene. Prisniveauindekset angiver prisniveauet i det enkelte land i forhold til gennemsnittet i EU-27. Indekset måler forskelle i prisniveauer ved at angive antallet af enheder af en fælles valuta, der er nødvendig for at kunne købe samme mængede af en bestemt vare eller varegruppe landene imellem. Prisniveauindeks har til formål at give en indikation af størrelsesordenen af prisniveauet i et land i forhold til de andre. Indekstallene kan derimod ikke bruges til en håndfast rangorden af landene, idet mindre forskelle imellem landenes prisniveauindeks ligger inden for den usikkerhed, tallene er forbundet med.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation