Gå til sidens indhold

Historisk god indtjening på landbrug i 2017

Regnskabsstatistik for landbrug 2017

Tørken i Nordeuropa i sommeren 2018 giver bekymring for landbrugets foderforsyning og økonomi, mens regnskabsresultatet for 2017, baseret på foreløbige tal, var historisk godt. Driftsresultatet for heltidslandbrug steg således med 0,7 mio. kr. til 1 mio. kr. i gennemsnit pr. bedrift i 2017, hvilket er det hidtil højeste niveau. Driftsresultatet efter beregnet ejeraflønning blev godt 0,5 mio. kr., der kunne anvendes som opsparing eller afdrag på gæld. I årene 2014 - 2016 var resultatet efter ejeraflønning negativt.

Driftsresultat i gennemsnit, alle heltidslandbrug og heltidslandbrug med malkekvæg eller svin

Indtjeningen for svinebedrifter ramte topniveau

For heltidsbedrifter med svin næsten fordobledes driftsresultatet til 1,9 mio. kr. fra 2016 til 2017. Det skyldes et gunstigt forhold mellem priserne for svinekød og svinefoder og gode priser på smågrise, hvoraf en stor del eksporteres ud af Danmark, se www.statistikbanken.dk/ani5. Især svinebedrifter med produktion af smågrise præsterede gode resultater med et gennemsnitligt driftsresultat på 3 mio. kr., og for den bedste fjerdedel et gennemsnit på 5,9 mio. kr.

Økonomisk jævnbyrdighed mellem konventionel og økologisk mælk

Efter økonomien i 2015 og 2016 var markant bedre i økologisk mælkeproduktion, så var det mere ensartet i 2017 med et driftsresultat på 1,1 mio. kr. for konventionelle og 1,3 mio. kr. for økologiske heltidsbedrifter med malkekvæg. Forklaringen findes i en ydelsesfremgang på 4 pct. og en stigning på 60 øre til 2,75 kr. pr. kg for konventionel mælk, mens ydelsen steg 1 pct. og prisen 23 øre til 3,62 kr. pr. kg. for økologisk mælk. Ligesom for svinebedrifter var der tale om et rekordhøjt indtjeningsniveau. En del bedrifter med mælkeproduktion er under omlægning til økologi, men under omlægningsperioden, som varer op til to år, regnes disse bedrifter statistisk stadig med som konventionelle bedrifter.

Også fremgang for planteavls- og pelsdyrbedrifter

For heltidsbedrifter med planteavl steg driftsresultatet fra 0,1 mio. kr. i 2016 til 0,5 mio. kr. i 2017, mens driftsresultatet for heltidsbedrifter med pelsdyr steg fra -0,4 mio. kr. til 0,1 mio. kr.

Ringere prisrelationer for landbruget efter sommeren 2017

Efter en for landbruget positiv udvikling i salgspriser på produkter og i købspriser på indsatsfaktorer frem til sommeren 2017, så er udviklingen herefter vendt. Se mere i Nyt fra Danmarks Statistik 2018: 230.

Regnskabsresultater for landbrug

 

Heltidsbedrifter

Deltidsbedrifter

Alle

 

2015

2016

2017*

2015

2016

2017*

2015

2016

2017*

 

antal

Bedrifter

10776

9789

9761

18423

18389

17099

29199

28178

26860

 

pr. bedrift

Arealanvendelse, ha

167

187

189

39

36

38

86

89

93

Dyreenheder, antal

203

215

217

6

6

4

79

79

82

1.000 kr. pr. bedrift

Bruttoudbytte

6083

6637

7487

458

421

400

2534

2580

2975

Driftsomkostninger

5461

5941

6048

465

454

410

2309

2360

2459

Resultat af primær drift

621

696

1439

-7

-33

-10

225

220

517

Finansieringsomkostninger

868

909

921

92

87

70

379

373

379

Generelle driftstilskud

428

462

468

84

79

84

211

212

224

Driftsresultat

181

249

986

-16

-41

4

57

60

361

Driftsresultat efter ejeraflønning

-264

-222

514

-165

-205

-160

-202

-211

85

 

pct., pr. bedrift

Afkastningsgrad

1,6

1,6

3,4

-0,9

-1,5

-1,1

0,9

0,8

2,3

Soliditetsgrad efter hensættelser

24,7

23,3

22,9

51,7

45,1

49,5

33,9

30,4

31,6

Anm.: Gennemsnit for alle konventionelle og økologiske landbrugsbedrifter.

*Foreløbige tal.

Regnskabsresultater for landbrugets hoveddriftsformer (heltidsbedrifter)

 

Malkekvæg

Malkekvæg, øko.

Svin

Pelsdyr

Planteavl

 

2015

2016

2017*

2015

2016

2017*

2015

2016

2017*

2015

2016

2017*

2015

2016

2017*

 

antal

Bedrifter

2860

2606

2512

326

323

312

2520

2304

2196

1261

1136

1047

2351

2362

2601

 

pr. bedrift

Arealanvendelse, ha

154

164

166

198

209

229

165

186

193

76

70

77

261

285

264

Dyreenheder, antal

312

335

350

282

295

314

358

367

383

85

95

113

15

11

13

 

1.000 kr. pr. bedrift

Bruttoudbytte

6115

6461

8271

6924

8079

9120

9365

11327

12519

5471

4341

5153

4078

3855

4091

Driftsomkostninger

5772

6181

6682

5689

6473

7271

8914

9524

9836

4173

4522

4776

3294

3432

3258

Resultat af primær drift

343

280

1589

1235

1606

1850

452

1803

2683

1298

-181

377

784

423

833

Finansieringsomkostninger

888

909

944

1058

1013

1140

1197

1224

1225

392

374

458

956

990

941

Generelle driftstilskud

486

502

504

562

573

600

360

390

400

161

152

162

622

653

613

Driftsresultat

-58

-127

1149

738

1166

1309

-385

969

1858

1067

-403

82

450

86

505

- bedste fjerdedel

715

720

2762

1573

2363

2882

1016

2818

4486

2708

569

831

1532

1329

1558

- dårligste fjerdedel

-1005

-1127

116

15

148

210

-2369

-492

114

-232

-1597

-533

-567

-1190

-261

Driftsresultat efter ejeraflønning

-555

-651

638

222

656

782

-829

506

1395

599

-912

-442

58

-325

98

 

pct., pr. bedrift

Afkastningsgrad

1,0

0,7

4,4

3,2

4,0

4,3

0,8

3,5

5,3

4,4

-2,2

0,1

1,9

1,1

1,9

Soliditetsgrad efter hensættelser

14,3

11,9

13,5

18,1

19,9

17,3

17,4

17,7

18,8

35,8

33,9

29,5

37,1

33,6

31,4

Anm.: Konventionelle landbrugsbedrifter, hvor intet andet er nævnt.

*Foreløbige tal.

Nyt fra Danmarks Statistik

13. juli 2018 - Nr. 282

Hent som PDF
Næste udgivelse: 10. juli 2019

Kontakt

Kilder og metode

Statistikken dækker landbrug med en produktion svarende til et standard output på mindst 25.000 euro. Læs mere om kilder og metoder i statistikdokumentationen. Usikkerheden for eksempelvis driftsresultatet for konventionelle heltidsbedrifter med malkekvæg er beregnet til, at gennemsnittet på 4,813 mio. kr. med 95 pct. sandsynlighed er mellem 4,638 mio. kr. og 4,987 mio. kr. Heltidslandbrug har et samlet arbejdsforbrug på mindst 1.665 timer. Driftsresultatet aflønner ejerens arbejdsindsats og investerede kapital. Driftsresultat efter ejeraflønning: Ejerfamiliens arbejde er for 2022 aflønnet med 218,25 kr. i timen. Afkastningsgrad viser forrentningen af den investerede kapital i pct. Soliditetsgrad efter hensættelser viser egenkapital efter hensatte forpligtelser i pct. af samlede aktiver i selveje.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation