Gå til sidens indhold

Kontanthjælpsloftet påvirker især børnefamilier

Boligstøtte december 2017

Husstande med børn udgør 13.700 af de 16.500 husstande, som får reduceret boligstøtten som følge af kontanthjælpsloftet. Disse husstande har i alt 27.800 børn. Eksempelvis er der lidt over 4.000 husstande med to børn, der er omfattet af kontanthjælpsloftet, og som før kontanthjælpsreformen i 2016 var berettiget til næsten 3.000 kr. månedligt i boligstøtte. Efter kontanthjælpsreformen er dette beløb i gennemsnit blevet reduceret til omkring 1.300 kr. udbetalt. De 16.500 husstande berørt af kontanthjælpsloftet fik i gennemsnit reduceret deres boligstøtte fra 2.600 kr. til omkring 1.100 kr. om måneden. For 500 husstande er boligstøtten efter loftreduktionen lig med nul.

Husstande hvor boligstøtte er berørt af kontanthjælpsloftet. December 2017

Kontanthjælpsloftet

Kontanthjælpsloftet, som trådte i kraft 1. oktober 2016, er en øvre grænse for, hvor meget man samlet set kan modtage i boligstøtte, kontanthjælp/uddannelseshjælp, integrationsydelse og særlig støtte.

Boligstøtte i december måned

 

Husstande
 

Udbetalt beløb
 

Gnsntl. beløb pr. husstand

 

2016

2017

2016

2017

2016

2017

 

antal

1.000kr.

kr.

Boligstøtte i alt

564646

560809

1200977

1211955

2127

2161

 

 

 

 

 

 

 

Boligsikring til ikke-pensionister

236459

234393

283428

286632

1199

1223

Heraf almindelig boligsikring

236396

234325

283353

286548

1199

1223

Boligsikring til førtidspensionister1

44287

44497

77496

77572

1750

1743

Boligydelse til pensionister

283900

281919

840053

847751

2959

3007

Lejere

271304

270436

820885

830009

3026

3069

Ejere

584

601

1009

1030

1728

1714

Andelshavere

11857

10749

17727

16332

1495

1519

Bofællesskaber

155

133

432

380

2787

2857

1 Boligsikring til førtidspensionister, som er tildelt førtidspension efter 1. januar 2003, samt til stærkt bevægelseshæmmede.

Boligsikring og boligydelse

I Danmark ydes boligstøtte enten som boligsikring eller som boligydelse. Boligsikring tildeles almindelige lejere og førtidspensionister på ny ordning (fra 2003). Boligydelse tildeles folkepensionister og førtidspensionister på gammel ordning (før 2003).

I december 2017 modtog 560.809 husstande boligstøtte. Det svarer til et fald på 0,7 pct. i forhold til december 2016. Den samlede udbetalte boligstøtte steg dog med 0,9 pct. og udgjorde i december 2017 1.212 mio. kr.

I december 2017 modtog en hustand i gennemsnit 2.161 kr. Det er en stigning på 1,6 pct. i forhold til samme måned i 2016. I samme periode steg forbrugerprisindekset med 1,0 pct.

Hustande med boligstøtte i december

Boligstøtten baseres på nye oplysninger

Før 2016 blev boligstøtten baseret på de nyeste tilgængelige indkomstoplysninger fra Skats slutligningsregister samt indberetninger fra ydelsesmodtageren om ændringer i husstandens indkomst. Fra 2016 suppleres dette med de månedlige indberetninger til e-indkomstregisteret af løn og overførselsindkomster. De boligstøttedata Danmarks Statistik har modtaget, er baseret på beregning af boligstøtten på det tidspunkt, hvor indkomstoplysningerne fra e-indkomstregisteret for støttemåneden er til rådighed.

Nyt fra Danmarks Statistik

2. marts 2018 - Nr. 78

Hent som PDF
Næste udgivelse: 13. august 2019

Kontakt

Kilder og metode

Boligstøtte ydes enten som boligsikring eller som boligydelse. Boligsikring tildeles ikke-pensionerede samt til førtidspensionister som har fået tildelt førtidspension efter 1. januar 2003. Boligydelse tildeles pensioni-ster og førtidspensionister fra før 1. januar 2003. Boligstøtte af¬hænger primært af husstandens samlede indkomst, formue, huslejen, boligens størrelse og antal hjemmeboende børn. Pensionister som er ejere og andelshavere kan tildeles boligydelse i form af lån.
Se flere oplysninger i statistikdokumentationen og emnesiden.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation