Gå til sidens indhold

Rekordår for flypassagerer i 2018

Luftfart (år) 2018

I 2018 steg antallet af afrejsende flypassagerer fra de danske lufthavne til 18,2 mio., hvoraf 90 pct. fløj internationalt. Det samlede passagerantal var 706.000 eller 4 pct. højere end i 2017. Det er det største antal passagerer fra danske lufthavne nogensinde. Den internationale rutetrafik steg med 721.000 eller 5 pct. flere passagerer i perioden. København og Billund stod for hhv. 555.000 og 138.000, svarende til 4 pct. og 11 pct. flere passagerer, mens Aalborg og Aarhus oplevede stigninger på hhv. 64.000 og 61.000, svarende til 31 pct. og 83 pct. i den internationale rutetrafik. Den nationale rutetrafik i alt faldt med 14.000 eller 1 pct.

Afrejsende passagerer

Fremgang i de fire store lufthavne

Københavns Lufthavn havde 15,1 mio. afrejsende passagerer i 2018, hvilket er en stigning på 547.000 eller 4 pct. flere passagerer i forhold til 2017. Københavns Lufthavns andel af alle flypassagerafgange i Danmark var uændret på 83 pct. i 2018. Billund Lufthavn, som er den næstmest brugte lufthavn i Danmark med 10 pct. af flypassagerafgangene i Danmark i 2018, havde 1,8 mio. afrejsende passagerer, svarende til en stigning på 66.000 eller 4 pct. i forhold til året før. I Aalborg Lufthavn steg det samlede antal af passagerer med 44.000 eller 6 pct., mens Aarhus Lufthavn havde 56.000 eller 30 pct. flere passagerer i 2018 i forhold til 2017, stigningen var især for international rutetrafik. Øvrige lufthavne havde 6.000 eller 2 pct. færre passagerer i 2018 sammenlignet med 2017.

Stigende passagertal i Oslo og Stockholm

Til sammenligning kan det oplyses, at 17,8 mio. passagerer rejste fra Gardermoen Lufthavn (Oslo) i 2018, hvilket er en stigning på 4 pct. i forhold til året før. Afrejsende passagerer fra Arlanda Lufthavn (Stockholm) steg i 2018 til 13,4 mio. eller 1 pct. flere end i 2017. Find flere tal hos Statistisk sentralbyrå, Norge og hos Transportstyrelsen, Sverige.

Afrejsende passagerer fra offentlige danske lufthavne, faktiske tal

 

2018

Hele året

Æn-
dring

 

1. kvt.

2. kvt.

3. kvt.

4. kvt.

2017

2018

 

 

1.000 passagerer

pct.

I alt

3770

4920

5306

4189

17478

18185

4

National

422

506

478

445

1865

1851

-1

International

3348

4414

4827

3744

15613

16333

5

Rutetrafik i alt

3514

4621

4858

3961

16150

16953

5

National

410

493

464

433

1815

1800

-1

International

3104

4128

4394

3528

14335

15153

6

Charter- og taxitrafik

251

292

440

225

1311

1209

-8

National

10

11

12

12

44

45

2

International

241

281

428

213

1267

1164

-8

Anden trafik

5

7

7

4

17

23

36

 

 

 

 

 

 

 

 

Afrejselufthavn

 

 

 

 

 

 

 

København

3136

4080

4377

3511

14557

15103

4

National rutetrafik

221

269

259

236

982

985

0

International rutetrafik

2749

3638

3859

3145

12836

13391

4

Charter- og taxitrafik mv.

166

173

259

130

739

727

-2

Billund

346

478

560

375

1692

1758

4

National rutetrafik

14

22

25

18

79

78

-1

International rutetrafik

274

373

413

288

1209

1348

11

Charter- og taxitrafik mv.

59

83

122

69

404

332

-18

Aalborg

180

209

227

180

752

796

6

National rutetrafik

101

110

105

106

429

421

-2

International rutetrafik

61

76

78

56

206

271

31

Charter- og taxitrafik mv.

19

23

45

18

117

104

-11

Aarhus

45

68

67

63

187

243

30

National rutetrafik

22

26

20

25

96

93

-3

International rutetrafik

18

38

41

36

73

133

83

Charter- og taxitrafik mv.

5

5

5

2

18

17

-5

Øvrige lufthavne

63

85

75

61

290

284

-2

National rutetrafik

53

66

55

49

229

223

-3

International rutetrafik

2

3

3

3

10

10

1

Charter- og taxitrafik mv.

8

16

17

10

51

50

0

Nyt fra Danmarks Statistik

15. februar 2019 - Nr. 56

Hent som PDF
Næste udgivelse: 14. februar 2020

Kontakt

Kilder og metode

Chartertrafik dækker erhvervsmæssig ikke-regelmæssig offentlig lufttrafik og er altså ikke sammenfaldende med charter- eller pakkerejser, selv om de kan foregå med chartrede fly. Statistikken er baseret på data, som lufthavnene har indberettet til Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen på månedsbasis.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation