Gå til sidens indhold

Udenlandske dimittender står oftere uden job

Fra uddannelse til arbejdsmarked 2016

Blandt personer, der fortsat er i befolkningen 21 måneder efter endt videregående uddannelse, var 37 pct. af de udenlandske dimittender fra 2014 i beskæftigelse, mens det gjaldt 54 pct. af andre dimittender. Flere udenlandske dimittender var derfor både ledige (17 pct. i forhold til 5 pct.) og ikke i arbejdsstyrken (16 pct. i forhold til 5 pct.). Udenlandske studerende er personer, der har haft studie som opholdsgrundlag i Danmark. Disse udgør 3.900 ud af 62.200 personer, der fuldførte en videregående uddannelse i 2014.

Status for 2014-dimittender fra videregående uddannelser, der fortsat er i befolkningen 21 måneder efter

Hver femte har forladt landet efter tre måneder

Hvis man inkluderer de personer, der forlader landet, ses det, at en del af de udenlandske dimittender forlader Danmark relativt hurtigt. Allerede efter tre måneder er 20 pct. ikke længere i befolkningen, og efter 21 måneder er tallet 31 pct.

Status for udenlandske 2014-dimittender fra videregående uddannelser, over tid efter afslutning

Dimittender fra de lange videregående uddannelser skiller sig ud

I dette og de resterende afsnit dækker tallene både over personer, der befinder sig i Danmark samt personer, der er udrejst. På de lange videregående uddannelser var det mere end seks ud af ti, der ikke havde uddannelse eller arbejde i Danmark 21 måneder efter, de havde fuldført deres uddannelse i 2014. På korte og mellemlange videregående uddannelser var det omkring halvdelen, mens hovedparten af bachelorstuderende fortsatte i uddannelse eller havde et arbejde.

Status for udenlandske 2014-dimittender fra videregående uddannelser, 21 måneder efter afslutning

Flere vestlige end ikke-vestlige statsborgere forlader landet

Hvis man opdeler de udenlandske dimittender efter vestlig og ikke-vestlig baggrund, er det 33 pct. af statsborgere fra vestlige lande, der ikke var i befolkningen 21 måneder efter afsluttet uddannelse i 2014. For statsborgere fra ikke-vestlige lande var det 23 pct., som ikke længere var i befolkningen. 22 pct. af statsborgere fra vestlige lande var i beskæftigelse efter 21 måneder. Til sammenligning var 38 pct. af de ikke-vestlige statsborgere i beskæftigelse.

Forskel på udlændinge på forskellige typer uddannelser

Der er også forskel på, om udlændingene får job i Danmark alt efter uddannelse. Hvis man ser på udlændinge, der har færdiggjort en lang videregående uddannelse i 2014, er der flest, der får job i Danmark fra sundhedsvidenskabelige og tekniske uddannelser med hhv. 41 og 37 pct. I den modsatte ende gælder det samme kun for 22 pct. af dem, der har taget en humanistisk uddannelse. Andelen er endnu lavere for dem, der tager en fødevare- eller jordbrugsuddannelse, men der er få udlændinge, der tager en sådan uddannelse.

Nyt fra Danmarks Statistik

14. juni 2018 - Nr. 235

Hent som PDF
Næste udgivelse: 28. maj 2019

Kontakt

Kilder og metode

Tallene stammer fra afgangsregistret, hvor udgangspunktet er en afgangspopulation fra overgangsregistret. I overgangsregistret ses på uddannelsesgrupper i stedet for enkeltuddannelser og uddannelsesskift indenfor en uddannelsesgruppe betragtes ikke som afbrud. Adgangsgivende uddannelsesforløb indgår ikke i gruppen af gymnasiale uddannelser i beregningerne.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation