Gå til sidens indhold

Faldende niveau for konkurser og tabte job

Konkurser december 2018

Der var 176 konkurser i december blandt aktive virksomheder, når der korrigeres for normale sæsonudsving. Konkurserne førte til 672 tabte fuldtidsjob. Antallet af konkurser er 2 pct. lavere end i november, mens jobtabet er 35 pct. lavere. Antallet af konkurser i fjerde kvartal er 19 pct. lavere end i tredje kvartal, og de medførte 12 pct. færre tabte job. Nedenfor er branchernes konkurser de seneste tre år belyst.

Konkurser i aktive virksomheder, sæsonkorrigeret og trend samt konkursramte fuldtidsjob

1,4 pct. af de aktive virksomheder gik konkurs i 2018

I årene 2016-2018 var der mellem 2.270 og 2.434 konkurser blandt aktive virksomheder (omsætning ≥ 1 mio. kr. og/eller ansatte). Med mellem 172.000 og 178.000 aktive virksomheder defineret på denne måde de enkelte år, svarer det til en konkursandel på 1,3 til 1,4 pct. Niveauet er noget lavere end de 2,2 pct. i 2009, men højere end de 1,1 pct. i 2014.

Konkurser, andel og antal blandt aktive virksomheder<span data-footnoteref='NoteId1'><span class='oppetekst'>1</span></span>  fordelt på branchegrupper. 2016-2018

Byggeriet har relativt flest konkurser

Der har i 2018 været fokus på landbrugets konkurser, og konkursandelen er da også vokset betragteligt ift. 2017. Både niveau- og antalsmæssigt ligger de fleste andre branchegrupper dog væsentligt højere. Bygge og anlæg er den hårdest ramte branchegruppe med en konkursandel på 2,6 pct. i 2018 og 500 konkurser. Der er ikke de store udsving ift. 2016 og 2017. Andelen af konkurser blandt hoteller mv. ligger også højt, men antalsmæssigt noget lavere. Branchegruppen handel er den antalsmæssige topscorer, men konkursandelen ligger kun en anelse over det samlede gennemsnit.

Færre tabte job

I faktiske tal var der i alt 793 konkurser i december. Heraf ramte 163 eller 21 pct. aktive virksomheder (virksomheder med ansatte eller en omsætning over 1 mio. kr.). De stod for 99 pct. af omsætningen og for 672 tabte job. Jobtabet er 31 pct. lavere end gennemsnittet i juni-november.

Konkurser og tabte job i brancher og regioner.

 

2017

2018

 

Nov.

Dec.

Jan.

Feb.

Mar.

Apr.

Maj

Juni

Juli

Aug.

Sept.

Okt.

Nov.

Dec.

 

antal

Sæsonkorrigerede i alt

425

1228

375

514

536

477

843

610

714

576

537

589

661

670

Aktive virksomheder,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sæsonkorrigerede

200

215

190

239

183

220

201

204

232

216

228

192

179

176

Faktiske i alt

699

1524

349

452

600

441

856

624

564

380

414

601

1081

793

Landbrug, skovbrug og fiskeri

7

12

11

20

19

9

13

20

8

9

16

12

22

19

Industri, råstofindvinding og forsyningsvirksomhed

29

39

15

25

31

20

30

38

32

13

17

25

37

25

Bygge og anlæg

79

129

51

66

81

80

105

85

71

70

61

88

123

101

Handel og transport mv.

219

411

132

147

183

144

235

176

176

125

154

190

302

229

Ejendomshandel og udlejning

15

32

13

10

15

12

18

17

16

7

12

17

25

13

Erhvervsservice

115

263

54

68

91

68

152

104

97

49

71

98

185

131

Øvrige brancher, ex. uoplyste

147

422

58

89

135

88

218

149

131

87

65

143

324

219

Uoplyst aktivitet

88

216

15

27

45

20

85

35

33

20

18

28

63

56

Hovedstaden

356

1200

104

183

300

188

562

354

337

178

155

364

717

486

Sjælland

99

94

50

73

63

53

77

59

51

44

51

63

88

86

Syddanmark

84

73

70

62

71

65

72

73

72

52

67

54

86

51

Midtjylland

107

127

83

95

121

102

104

107

74

79

92

88

152

124

Nordjylland

53

30

42

39

45

33

41

31

30

27

49

32

38

46

 

antal tabte fuldtidsjob

I alt

1022

836

1240

1819

845

886

1059

967

1205

978

772

900

1027

672

Hovedstaden

403

236

274

362

199

267

181

308

565

365

194

367

413

162

Sjælland

70

129

443

232

142

98

130

77

130

76

96

82

149

155

Syddanmark

172

206

236

315

116

253

252

188

187

211

202

196

200

77

Midtjylland

251

135

201

779

318

175

346

316

236

279

179

188

171

193

Nordjylland

126

130

86

131

70

93

150

78

87

47

101

67

94

85

Anm.: I www.statistikbanken.dk/konk4 findes der brancheopdelinger.

Nyt fra Danmarks Statistik

7. januar 2019 - Nr. 3

Hent som PDF
Næste udgivelse: 6. februar 2019

Kontakt

Kilder og metode

Se flere konjunkturindikatorer, og de nyeste nøgletal på www.dst.dk/konjunkturdata.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation


Seneste nyt om Erhvervslivets struktur