Gå til sidens indhold

Industriproduktionen stiger

Industriens produktion og omsætning oktober 2018

Efter et mindre fald i september steg industriens produktion med 1,0 pct. i oktober. Produktionen kan variere en del fra måned til måned, men i perioden august-oktober steg industriproduktionen samlet set med 1,3 pct sammenlignet med de foregående tre måneder. Industriens produktion og omsætning er den statistik, der tidligst offentliggør tal indberettet af industriens virksomheder, og den giver dermed det første pejlemærke for udviklingen i dansk økonomi. Alle tal er korrigeret for normale sæsonudsving og prisudvikling.

Produktionsindeks, industri, sæsonkorrigeret

Industriproduktionen steg i otte ud af tolv branchegrupper i oktober

Stigningen i det samlede produktionsindeks skyldtes stigninger på tværs af brancher. Størst påvirkning kom fra indeksets mest betydningsfulde branche, medicinalindustri, med en stigning på 5,0 pct. og en vægt på 20,1 pct. Branchegruppen maskinindustri havde derimod et markant fald på 12,2 pct og en vægt på 14,0 pct. Faldet i denne branche, der kommer efter en gunstig september måned, var dog ikke stort nok til at trække det samlede indeks ned. Maskinindustri indeholder bl.a. fremstilling af vindmøller, hvor produktionen typisk er svingende, og set over en tremånedersperiode faldt produktionen i denne branche med 1,2 pct.

Stigende omsætning i oktober

Industriens samlede omsætning steg 2,8 pct. fra september til oktober og lå i august-oktober 3,0 pct. over de foregående tre måneder. Omsætningen steg 1,3 pct. på eksportmarkedet og 5,1 pct. på hjemmemarkedet i oktober. Fremstilling af ikke-varige forbrugsgoder var den branchegruppering, der havde den største stigning på 3,7 pct. Fremstilling af ikke-varige forbrugsgoder indeholder bl.a. føde-, drikke- og tobaksvareindustri og medicinalindustri. Alle tal for omsætning er målt i løbende priser og korrigeret for normale sæsonudsving.

Revisioner af tidligere offentliggjorte tal

Den samlede industriproduktion steg 0,4 pct. i august og faldt 0,4 pct. i september. I forhold til seneste offentliggørelse er udviklingen i produktionen opjusteret med 0,1 procentpoint i august, mens udviklingen i september er uændret. Revisionerne skyldes forsinkede og ændrede indberetninger.

Industriens produktion og omsætning, sæsonkorrigeret. Oktober 2018

 


 

Investerings-
godeindustri
 

Mellemprodukt-
industri
 

Fremstilling af
varige
forbrugsgoder

Fremstilling af
ikke-varige
forbrugsgoder

Industri

 

 

 

Aug
- okt.

Okt.
 

Aug
- okt.

Okt.
 

Aug
- okt.

Okt.
 

Aug
- okt.

Okt.
 

Aug
- okt.

Okt.
 

 

 

procentvis ændring i forhold til foregående tre måneder/måned

Produktionsindeks1

I alt

2,2

-2,8

0,2

4,0

3,4

-6,0

1,2

3,3

1,3

1,0

Omsætning2

I alt

6,2

2,3

2,2

3,9

1,6

1,0

0,7

3,7

3,0

2,8

 

Eksport

8,2

2,0

0,4

4,3

3,7

-1,0

1,3

3,8

3,4

1,3

 

Hjemme

0,2

3,0

3,8

3,6

-0,5

2,9

-1,0

3,1

2,1

5,1

 

 

vægte produktionsindeks

Vægte3

 

 

27,2

 

26,7

 

3,1

 

42,1

 

100,0

1 I faste priser.
2 I løbende priser.

3 Vægtene er et udtryk for de enkelte sektorers andel af værditilvæksten i den samlede industri i 2015.

Industriens produktion, sæsonkorrigeret. Oktober 2018

 

 

2018

Maj-juli/
aug.-okt.

Sept./
okt.

 

Vægte1

Maj

Juni

Juli

Aug.

Sept.

Okt.

 

 

 

 

indeks 2015 = 100

ændring i pct.

Industri

100,0

111,0

111,1

112,3

112,8

112,4

113,5

1,3

1,0

Føde-, drikke- og tobaksvareindustri

14,1

112,1

110,6

110,1

109,9

107,6

110,2

-1,5

2,4

Tekstil- og læderindustri

1,1

110,9

115,1

111,8

106,0

117,3

122,1

2,2

4,1

Træ- og papirindustri, trykkerier

4,0

100,8

97,3

101,4

98,8

99,0

97,6

-1,4

-1,4

Kemisk industri og olieraffinaderier mv.

7,1

122,1

117,5

118,8

117,6

120,6

123,0

0,8

2,0

Medicinalindustri

20,1

112,9

115,5

117,5

114,8

116,8

122,6

2,4

5,0

Plast-, glas- og betonindustri

7,0

110,4

109,3

107,7

107,4

107,0

111,8

-0,4

4,5

Metalindustri

8,7

105,5

101,5

102,6

103,4

98,7

102,5

-1,6

3,9

Elektronikindustri

6,0

125,0

124,4

125,1

136,7

125,6

124,0

3,2

-1,3

Fremstilling af elektrisk udstyr

3,4

106,0

104,8

109,9

107,6

106,4

111,1

1,4

4,4

Maskinindustri

14,0

97,8

106,1

108,5

97,2

112,6

98,9

-1,2

-12,2

Transportmiddelindustri

1,5

133,3

118,1

115,9

127,8

105,5

104,1

-8,1

-1,3

Møbler og anden industri mv.

13,0

114,5

112,5

114,0

130,1

117,7

122,6

8,6

4,2

Investeringsgodeindustri

27,2

113,3

114,4

115,7

120,0

117,2

113,9

2,2

-2,8

Mellemproduktindustri

26,7

110,6

108,3

111,6

109,1

108,8

113,2

0,2

4,0

Fremstilling af varige forbrugsgoder

3,1

103,4

100,7

106,3

105,6

110,9

104,3

3,4

-6,0

Fremstilling af ikke-varige forbrugsgoder

42,1

109,1

110,4

111,6

110,5

110,5

114,1

1,2

3,3

Industri ekskl. medicinalindustri

79,9

110,5

110,0

111,0

112,3

111,2

111,2

1,0

0,0

Industri ekskl. fremst. af motorer, vindmøller og pumper

93,7

113,1

111,9

113,1

115,1

112,5

115,5

1,5

2,7

1 Vægtene er et udtryk for de enkelte branchegruppers og sektorers andel af værditilvæksten i den samlede industri i 2015.

Nyt fra Danmarks Statistik

7. december 2018 - Nr. 467

Hent som PDF
Næste udgivelse: 11. januar 2019

Kontakt

Kilder og metode

Trenden i figuren er beregnet ved et centreret nimåneders glidende gennemsnit af faktiske observationer. Det glidende gennemsnit er i enden af tidsserien beregnet på færre observationer, idet gennemsnittet ikke anvender forecastede observationer. Brancherne i industrien er grupperet i fire sektorer. Investeringsgoder er produktionsmidler i form af fast realkapital fx maskiner. Mellemprodukter er materialer, som andre erhverv videreforarbejder, fx kemiske produkter. Varige forbrugsgoder er fx møbler. Ikke-varige forbrugsgoder er fx fødevarer, tøj og medicin.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation