Gå til sidens indhold

Industriproduktionen flader ud

Industriens produktion og omsætning september 2018

Den samlede industriproduktion faldt 0,4 pct. fra august til september. Udvklingen var især drevet af branchegrupperne møbler og anden industri mv. og maskinindustri. Industriproduktionens fald i september kom efter en stigning i august på 0,3 pct. og en stigning i juli på 1,2 pct. I perioden juli-september steg industriproduktionen samlet set med 1,0 pct. sammenlignet med de foregående tre måneder. Faldet i september medfører dog, at trenden er fladet ud. Alle tal er korrigeret for normale sæsonudsving og prisudvikling.

Produktionsindeks, industri, sæsonkorrigeret

Industriproduktionen faldt i syv ud af tolv branchegrupper i september

Branchegruppen møbler og anden industri mv. bidrog mest til faldet i det samlede produktionsindeks fra august til september med et fald på 9,2 pct. og en vægt på 13,0 pct. Transportmiddelindustri faldt med 17,8 pct., men bidrager relativt lidt, i det vægten kun er 1,5 pct. Maskinindustri bidrog modsat med en stigning på 16,9 pct. og en vægt på 14,0 pct.

I faktiske tal var industriproduktionen i september 2018 på 3,7 pct. højere end samme måned sidste år og 13,7 pct. højere end september 2016.

Faldende omsætning i september

Industriens samlede omsætning faldt 4,6 pct. fra august til september, men lå i juli-september 2,5 pct. over de foregående tre måneder. Eksportmarkedsomsætningen faldt 6,5 pct. i september, og hjemmemarkedsomsætningen faldt 0,9 pct. Investeringsgodeindustri var den sektor med størst fald i september på 14,4 pct. Investeringsgodeundustri indeholder bl.a. fremstilling af vindmøller, hvor omsætningen kan svinge meget fra måned til måned. Alle tal for omsætning er målt i løbende priser og korrigeret for normale sæsonudsving.

Revisioner af tidligere offentliggjorte tal

Den samlede industriproduktion steg 1,2 pct. i juli og 0,3 pct. i august. I forhold til seneste offentliggørelse er udviklingen i produktionen opjusteret med 0,1 procentpoint i juli og 1,5 procentpoint i august. Revisionerne skyldes forsinkede og ændrede indberetninger.

Industriens produktion og omsætning, sæsonkorrigeret. September 2018

 


 

Investerings-
godeindustri
 

Mellemprodukt-
industri
 

Fremstilling af
varige
forbrugsgoder

Fremstilling af
ikke-varige
forbrugsgoder

Industri

 

 

 

Juli
- sept.

Sept.
 

Juli
- sept.

Sept.
 

Juli
- sept.

Sept.
 

Juli
- sept.

Sept.
 

Juli
- sept.

Sept.
 

 

 

procentvis ændring i forhold til foregående tre måneder/måned

Produktionsindeks1

I alt

2,1

-1,9

0,5

-0,6

9,1

8,0

0,4

-0,2

1,0

-0,4

Omsætning2

I alt

6,6

-14,4

1,1

-0,2

1,8

6,0

-0,6

-1,8

2,5

-4,6

 

Eksport

8,7

-17,4

0,3

-1,3

2,9

6,1

0,3

-1,3

3,8

-6,5

 

Hjemme

0,5

-3,5

1,8

0,8

0,8

6,1

-2,9

-3,1

0,0

-0,9

 

 

vægte produktionsindeks

Vægte3

 

 

27,2

 

26,7

 

3,1

 

42,1

 

100,0

1 I faste priser.
2 I løbende priser.

3 Vægtene er et udtryk for de enkelte sektorers andel af værditilvæksten i den samlede industri i 2015.

Industriens produktion, sæsonkorrigeret. September 2018

 

 

2018

Apr.-juni/
juli-sept.

Aug./
sept.

 

Vægte1

Apr.

Maj

Juni

Juli

Aug.

Sept.

 

 

 

 

indeks 2015 = 100

ændring i pct.

Industri

100,0

112,0

111,1

111,1

112,4

112,7

112,3

1,0

-0,4

Føde-, drikke- og tobaksvareindustri

14,1

110,3

112,0

110,7

110,0

109,9

106,9

-1,9

-2,7

Tekstil- og læderindustri

1,1

112,8

110,6

114,5

111,4

108,7

117,5

-0,1

8,1

Træ- og papirindustri, trykkerier

4,0

94,8

100,9

97,4

101,3

99,0

99,2

2,2

0,2

Kemisk industri og olieraffinaderier mv.

7,1

116,3

122,0

117,4

118,6

117,4

120,3

0,2

2,5

Medicinalindustri

20,1

118,0

112,8

115,4

117,3

114,3

116,3

0,5

1,7

Plast-, glas- og betonindustri

7,0

109,8

110,3

109,2

107,5

106,8

106,4

-2,6

-0,4

Metalindustri

8,7

104,4

105,5

101,5

102,7

103,8

98,3

-2,1

-5,3

Elektronikindustri

6,0

125,1

125,3

125,0

125,9

134,9

125,7

3,0

-6,8

Fremstilling af elektrisk udstyr

3,4

102,3

105,8

104,7

109,7

107,5

105,9

3,3

-1,5

Maskinindustri

14,0

104,0

98,5

106,1

108,9

97,4

113,9

3,8

16,9

Transportmiddelindustri

1,5

121,3

134,3

119,2

117,1

127,3

104,6

-6,9

-17,8

Møbler og anden industri mv.

13,0

117,5

114,9

112,4

114,1

130,2

118,2

5,1

-9,2

Investeringsgodeindustri

27,2

117,7

114,0

114,5

116,2

119,8

117,5

2,1

-1,9

Mellemproduktindustri

26,7

108,7

110,5

108,2

111,5

109,0

108,4

0,5

-0,6

Fremstilling af varige forbrugsgoder

3,1

96,7

103,3

100,3

106,9

106,1

114,6

9,1

8,0

Fremstilling af ikke-varige forbrugsgoder

42,1

111,3

109,0

110,4

111,5

110,3

110,1

0,4

-0,2

Industri ekskl. medicinalindustri

79,9

110,5

110,7

110,0

111,1

112,3

111,3

1,1

-0,9

Industri ekskl. fremst. af motorer, vindmøller og pumper

93,7

113,3

113,1

112,0

113,1

114,9

112,2

0,5

-2,3

1 Vægtene er et udtryk for de enkelte branchegruppers og sektorers andel af værditilvæksten i den samlede industri i 2015.

Nyt fra Danmarks Statistik

7. november 2018 - Nr. 413

Hent som PDF
Næste udgivelse: 7. december 2018

Kontakt

Kilder og metode

Trenden i figuren er beregnet ved et centreret nimåneders glidende gennemsnit af faktiske observationer. Det glidende gennemsnit er i enden af tidsserien beregnet på færre observationer, idet gennemsnittet ikke anvender forecastede observationer. Brancherne i industrien er grupperet i fire sektorer. Investeringsgoder er produktionsmidler i form af fast realkapital fx maskiner. Mellemprodukter er materialer, som andre erhverv videreforarbejder, fx kemiske produkter. Varige forbrugsgoder er fx møbler. Ikke-varige forbrugsgoder er fx fødevarer, tøj og medicin. EUROSTAT udsender desuden hver måned en pressemeddelse, som kan findes på Eurostats hjemmeside. Pressemeddelelsen udsendes ca. midt på måneden efter alle EU-lande har indsendt deres data. Det skal bemærkes, at EUROSTAT i sin pressemeddelse kommenterer på udviklingen i industrien inkl. råstofudvinding og energiforsyning.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation