Gå til sidens indhold

Eksport af tjenester steg i tredje kvartal

Udenrigshandel med tjenester 3. kvt. 2018

Eksporten af tjenester steg i tredje kvartal med 2,4 pct., mens importen steg med 0,9 pct., hvilket bidrog til et overskud på 1,0 mia. kr., når der korrigeres for normale sæsonudsving.

Eksport og import af tjenester samt tjenestebalance, sæsonkorrigeret

Stigning i importen af tjenester trækker overskuddet ned i 2018

Set over de første ni måneder af 2018 var overskuddet på tjenestebalancen 22,3 mia. kr. lavere end i samme periode i 2017. Denne udvikling skyldes især en stigning i importen af tjenester på 18,0 mia. kr., hvoraf den største stigning på 4,9 mia. kr. stammer fra søtransport. Eksporten af tjenester faldt i perioden 4,3 mia. kr., hvilket bla. skyldes et fald i royalties og licenser på 8,9 mia. kr.

Eksport og import af tjenesteydelser, faktiske tal

Ændringer i forhold til seneste offentliggørelse

I forbindelse med offentliggørelsen af betalingsbalancen i oktober er Udenrigshandel med tjenester blevet revideret fra 2016 og frem til og med juni 2018, se afsnittet 'Særlige forhold ved denne offentliggørelse'.

Udenrigshandel med tjenester fordelt på tjenestegrupper

 

Faktiske tal

Sæsonkorrigerede tal

Faktiske tal

 

2. kvt. 2018

3. kvt. 2018

2. kvt. 2018

3. kvt. 2018

2. kvt. 2018

3. kvt. 2018

År til dato1

 

mia. kr.

procentvis ændring ift. foregående periode

Tjenestebalance

-1,4

4,8

-0,7

1,0

 

 

 

Eksport

108,7

116,0

108,0

110,6

-0,8

2,4

-1,3

Forarbejdningstjenester mv.

1,2

1,1

1,2

1,1

4,1

-7,0

3,1

Søtransport

45,8

48,0

45,8

47,5

0,3

3,8

-2,0

Lufttransport

6,4

6,6

6,1

6,1

4,6

0,1

1,6

Øvrig transport

6,2

6,3

6,2

6,3

0,6

1,1

5,7

Rejser

13,8

19,2

13,3

13,1

0,9

-1,7

0,5

Bygge- og anlægstjenester

6,0

5,9

5,7

6,2

-24,1

9,1

10,3

Forsikrings- og finansielle tjenester

1,9

2,0

1,9

2,0

-5,4

3,6

5,6

Royalties og licenser

3,6

4,3

4,1

4,5

-6,5

10,0

-43,4

Telekom.- og computertjenester mv.

7,9

7,5

7,9

7,7

6,7

-2,7

4,3

Andre forretningstjenester

14,3

13,9

14,2

14,7

1,9

3,6

7,1

Øvrige tjenester

1,5

1,3

1,5

1,3

-5,1

-9,9

-1,5

Import

110,1

111,1

108,7

109,7

3,6

0,9

5,9

Forarbejdningstjenester mv.

3,3

3,1

3,3

3,1

14,8

-7,2

3,3

Søtransport

37,3

38,3

37,1

38,4

4,0

3,5

4,6

Lufttransport

5,5

5,8

5,5

5,8

3,6

5,7

5,1

Øvrig transport

6,6

6,5

6,5

6,3

-4,5

-2,7

4,3

Rejser

17,9

18,7

16,6

16,8

1,0

1,0

3,2

Bygge- og anlægstjenester

7,4

6,6

7,4

6,6

10,3

-11,4

29,2

Forsikrings- og finansielle tjenester

1,8

1,8

1,8

1,8

-0,8

-1,9

8,0

Royalties og licenser

2,2

2,3

2,2

2,3

-1,7

7,1

-8,3

Telekom.- og computertjenester mv.

9,1

8,8

9,0

9,1

7,0

1,0

7,8

Andre forretningstjenester

16,4

16,6

16,5

16,8

3,9

2,0

6,3

Øvrige tjenester

2,7

2,6

2,7

2,7

-0,5

-1,2

3,2

1 1.-3. kvt. 2018 i forhold til 1.-3. kvt. 2017.

Udenrigshandel med tjenester fordelt på lande

 

Eksport

Import

 

 

Sæsonkorrigerede tal

Faktiske tal

 

Sæsonkorrigerede tal

Faktiske tal

 

Faktiske
tal

Sæson-
korr.

2. kvt.
2018

3. kvt.
2018

År til
dato1

Faktiske
tal

Sæson-
korr.

2. kvt.
2018

3. kvt.
2018

År til
dato1

 

mia. kr.

pct. ændr. ift. foregående periode

mia. kr.

pct. ændr. ift. foregående periode

I alt

116,0

110,6

-0,8

2,4

-1,3

111,1

109,7

3,6

0,9

5,9

EU

54,7

51,4

-4,2

2,3

0,3

64,7

62,5

3,3

-0,2

6,6

Tyskland

13,3

11,0

3,2

1,7

-6,0

12,9

12,5

-1,2

2,9

13,2

Sverige

12,0

11,4

2,7

-0,8

-0,5

8,9

8,7

1,3

2,6

1,7

Storbritannien

8,0

8,3

-22,6

8,4

8,1

12,2

12,5

8,3

-9,4

-0,6

Nederlandene

3,7

3,6

3,4

-1,2

2,6

4,5

4,5

11,1

9,7

10,9

Verden uden for EU

61,3

59,2

2,3

2,6

-2,7

46,4

47,1

3,9

2,4

5,0

USA

11,5

11,3

8,0

2,5

0,2

10,9

11,0

6,9

0,8

2,5

Norge

8,9

7,6

1,9

-0,2

3,9

3,8

4,1

0,6

0,8

1,5

Kina

4,0

3,8

-5,2

9,0

-7,3

3,3

3,2

4,5

-5,0

3,7

Schweiz

4,1

4,1

-2,0

3,7

-26,1

1,3

1,3

-11,3

-1,5

5,1

BRIK²

8,1

7,9

-4,2

5,0

-1,6

6,0

5,9

2,7

-3,3

4,0

1 Se note til første tabel.

2 BRIK omfatter Brasilien, Rusland, Indien og Kina.

Særlige forhold ved denne offentliggørelse

Revisioner fra 2016 til og med juni 2018

I forbindelse med offentliggørelsen af betalingsbalancen i oktober er der foretaget en ordinær revision af Udenrigshandel med tjenester for 2016 og frem til og med juni 2018 (se Nyt fra Danmarks Statistik 2018:384 for uddybning af revisionerne).

Ændringer siden sidste offentliggørelse

 

Eksport

Import

Tjeneste-
balance

 

mia. kr.

2016

16,5

10,4

6,1

2017

4,3

-0,8

5,1

20181

1,9

2,4

-0,4

1 Første to kvartaler af 2018.

Nyt fra Danmarks Statistik

9. november 2018 - Nr. 420

Hent som PDF
Næste udgivelse: 8. februar 2019

Kontakt

Kilder og metode

Statistikken er hovedsageligt udarbejdet på basis af indberetninger fra virksomheder.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation