Gå til sidens indhold

Underskud på tjenestehandel i andet kvartal

Udenrigshandel med tjenester 2. kvt. 2018

Eksporten af tjenester faldt i andet kvartal med 1,1 pct., mens importen steg med 3,1 pct., hvilket bidrog til et underskud på 0,3 mia. kr. Det viser kvartalstallene, når der korrigeres for normale sæsonudsving. For første halvår af 2018 er eksporten faldet 4,0 pct. sammenlignet med første halvår af 2017. Importen steg i samme periode med 3,9 pct.

Eksport og import af tjenester samt tjenestebalance, sæsonkorrigeret

Sverige er Danmarks største eksportmarked for tjenester

Sverige var i 2017 Danmarks største eksportmarked for tjenester, og de aftog for 45,8 mia. kr. svarende til 10,5 pct. af den samlede danske tjenesteeksport. Den største tjenestegruppe var i 2017 lufttransport.

Importen af tjenester fra Sverige udgjorde 33,1 mia. kr. i 2017 svarende til 8,1 pct. af vores samlede tjenesteimport. Tjenesteimporten har de senere år været ret stabil. Den største tjenestegruppe i importen var telekommunikation mv. i 2017.

Eksport og import af tjenesteydelser over for Sverige

Ændringer i forhold til seneste offentliggørelse

Danmarks Statistik har for året 2017 opjusteret eksporten med 0,7 mia. kr., og importen er opjusteret med 0,6 mia. kr. For første kvartal 2018 er både eksporten og importen opjusteret med 0,5 mia. kr.

Udenrigshandel med tjenester fordelt på tjenestegrupper

 

Faktiske tal

Sæsonkorrigerede tal

Faktiske tal

 

1. kvt. 2018

2. kvt. 2018

1. kvt. 2018

2. kvt. 2018

1. kvt. 2018

2. kvt. 2018

År til dato1

 

mia. kr.

procentvis ændring ift. foregående periode

Tjenestebalance

-0,2

-0,7

4,1

-0,3

 

 

 

Eksport

101,1

107,9

108,2

106,9

0,4

-1,1

-4,0

Forarbejdningstjenester mv.

1,1

1,1

1,1

1,1

3,8

1,2

6,8

Søtransport

44,8

45,8

45,5

45,5

-3,8

0,0

-4,9

Lufttransport

5,7

6,3

5,9

6,1

-1,6

2,4

0,9

Øvrig transport

6,1

6,1

6,1

6,1

-5,0

1,0

4,3

Rejser

8,3

13,2

12,5

12,8

0,6

2,4

3,9

Bygge- og anlægstjenester

7,9

6,1

8,4

6,0

52,8

-28,9

12,1

Forsikrings- og finansielle tjenester

2,0

1,9

1,9

1,9

-7,5

-1,3

4,2

Royalties og licenser

3,6

3,9

4,4

4,2

7,4

-4,8

-54,5

Telekom.- og computertjenester mv.

6,9

8,0

7,2

8,0

-6,0

11,3

5,0

Andre forretningstjenester

13,2

14,0

13,6

13,8

0,1

1,4

4,2

Øvrige tjenester

1,5

1,5

1,5

1,5

-4,1

-4,7

2,8

Import

101,3

108,6

104,0

107,2

-0,2

3,1

3,9

Forarbejdningstjenester mv.

2,9

3,3

2,9

3,3

4,2

13,8

4,7

Søtransport

35,4

37,3

35,7

37,0

-0,3

3,7

2,2

Lufttransport

5,3

5,6

5,3

5,6

2,6

5,2

3,9

Øvrig transport

6,3

6,5

6,7

6,4

1,9

-4,6

3,0

Rejser

14,4

17,2

16,1

16,1

0,4

0,0

1,5

Bygge- og anlægstjenester

6,7

7,4

6,7

7,4

-2,7

10,2

31,9

Forsikrings- og finansielle tjenester

1,9

1,5

1,8

1,5

5,3

-15,4

1,6

Royalties og licenser

2,2

2,2

2,2

2,2

-19,2

0,2

-12,4

Telekom.- og computertjenester mv.

8,4

9,0

8,4

9,0

-3,0

7,0

3,3

Andre forretningstjenester

15,2

16,1

15,7

16,2

2,5

3,2

4,3

Øvrige tjenester

2,6

2,6

2,6

2,6

-2,1

-0,1

1,7

1 1.-2. kvt. 2018 i forhold til 1.-2. kvt. 2017.

Udenrigshandel med tjenester fordelt på lande. 2. kvt. 2018

 

Eksport

Import

 

 

Sæsonkorrigerede tal

Faktiske tal

 

Sæsonkorrigerede tal

Faktiske tal

 

Faktiske
tal

Sæson-
korr.

1. kvt.
2018

2. kvt.
2018

År til
dato1

Faktiske
tal

Sæson-
korr.

1. kvt.
2018

2. kvt.
2018

År til
dato1

 

mia. kr.

pct. ændr. ift. foregående periode

mia. kr.

pct. ændr. ift. foregående periode

I alt

107,9

106,9

0,4

-1,1

-4,0

108,6

107,2

-0,2

3,1

3,9

EU

50,6

50,1

2,5

-4,4

0,6

62,2

61,7

-0,9

3,0

5,7

Tyskland

10,8

10,9

-1,9

3,3

-7,4

12,3

12,0

2,7

-1,3

12,9

Sverige

11,4

11,4

-3,3

1,3

-0,5

8,1

8,2

-0,3

-0,1

-1,8

Storbritannien

7,9

8,2

14,4

-14,9

12,6

13,6

13,5

-7,6

7,6

2,4

Nederlandene

3,7

3,6

-1,2

4,9

3,2

4,0

4,0

-1,9

12,2

2,9

Verden uden for EU

57,3

56,9

-1,5

2,0

-7,7

46,4

45,6

0,7

3,2

1,6

USA

10,8

10,8

-4,9

7,7

-5,4

10,8

10,8

2,4

5,0

-3,0

Norge

7,5

7,4

0,2

1,2

2,2

3,9

4,0

1,4

-0,4

-0,8

Kina

3,5

3,4

2,0

-5,1

-9,8

3,3

3,3

4,8

3,7

3,4

Schweiz

4,1

3,9

-8,1

-3,1

-35,4

1,3

1,3

4,1

-12,6

7,3

BRIK²

7,7

7,5

2,5

-3,7

-1,2

6,0

6,1

3,2

2,5

3,2

1 Se note til første tabel.

2 BRIK omfatter Brasilien, Rusland, Indien og Kina.

Nyt fra Danmarks Statistik

9. august 2018 - Nr. 303

Hent som PDF
Næste udgivelse: 9. november 2018

Kontakt

Kilder og metode

Statistikken er hovedsageligt udarbejdet på basis af indberetninger fra virksomheder.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation