Gå til sidens indhold

Flest lønmodtagere fra Polen

Beskæftigelse for lønmodtagere (kvt. - revideret) 4. kvt. 2018

I fjerde kvartal 2018 udgjorde personer med oprindelse i Polen den største gruppe af indvandrere med lønmodtagerjob. 25.500 indvandrere fra Polen havde i fjerde kvartal 2018 et lønmodtagerjob i Danmark. Det er en stigning på 7.200 på fem år - siden fjerde kvartal 2013. Den største absolutte stigning i antallet af lønmodtagere i perioden er for indvandrere med oprindelse i Rumænien. Gruppen af rumænske lønmodtagere steg med 8.700, så i alt 18.300 indvandrere fra Rumænien havde et lønmodtagerjob i Danmark i fjerde kvartal 2018.

Antal indvandrere med lønmodtagerjob fordelt på oprindelsesland. 4. kvt. 2013 og 4. kvt. 2018*

Stor stigning i antal lønmodtagere fra Syrien

I fjerde kvartal 2018 havde 8.500 indvandrere fra Syrien et lønmodtagerjob. Det er en stigning på 7.700 personer på fem år. Det er mere end en tidobling, hvilket skal ses i lyset af de store flygtningestrømme fra Syrien siden 2015. I alt var antallet af lønmodtagere 2.773.800 i fjerde kvartal 2018. Andelen af indvandrere i den samlede lønmodtagergruppe udgjorde 10,5 pct., og det er en stigning på 2,6 procentpoint siden fjerde kvartal 2013.

Syriske lønmodtagere især beskæftiget med handel og transport

Næsten halvdelen af indvandrerne med oprindelse i Syrien, som havde et lønmodtagerjob i fjerde kvartal 2018, var beskæftiget inden for branchen handel og transport mv. Branchen beskæftigede 21,7 pct. af lønmodtagerne fra Polen og 24,8 pct. af rumænerne. Den største andel af lønmodtagerne med rumænsk oprindelse på 26,0 pct. var beskæftiget i erhvervsservice, mens 25,5 pct. af lønmodtagerne fra Polen arbejdede inden for industri, råstofindvinding og forsyningsvirksomhed.

Andel af indvandrere med lønmodtagerjob fordelt efter branche og oprindelsesland. 4. kvt. 2018

 

Polen

Rumænien

Syrien

 

andel i pct.

Landbrug, skovbrug og fiskeri

3,8

17,9

0,8

Industri, råstofindvinding og forsyningsvirksomhed

25,5

12,2

17,5

Bygge og anlæg

11,8

5,5

5,5

Handel og transport mv.

21,7

24,8

45,4

Information og kommunikation

1,9

3,8

1,3

Finansiering og forsikring

0,8

0,7

0,5

Ejendomshandel og udlejning

1,3

0,8

0,9

Erhvervsservice

18,4

26,0

12,5

Offentlig administration, undervisning og sundhed

12,5

6,5

11,1

Kultur, fritid og anden service

2,1

1,7

4,4

* Foreløbige tal.

Personer med lønmodtagerjob fordelt efter sektor, sæsonkorrigeret. 2018

 

3. kvt.

4. kvt.*

4. kvt.*

 

antal

udvikling i pct.
i forhold til kvt. før

I alt

2755738

2765813

0,4

Private virksomheder

1789784

1799081

0,5

Private nonprofit-organisationer1

81120

81382

0,3

Offentlige virksomheder

53633

53604

-0,1

Offentlig forvaltning og service

830895

831480

0,1

Uoplyst sektor

305

266

..

* Foreløbige tal.
1 Private nonprofit-organisationer omfatter foreninger, selvejende institutioner og lignende rettet mod husholdninger.

Særlige forhold ved denne offentliggørelse

Demografiske variable i Statistikbanken

Fra og med denne udgivelse findes foreløbige kvartalstal i Statistikbanken med antallet af lønmodtagere fordelt på bopæl, køn, alder og herkomst. De foreløbige tal dækker perioden til og med fjerde kvartal 2018.

Ny udgivelsesrytme

Fra og med 21. juni 2019 udkommer de reviderede kvartalstal samtidig med månedsudgivelsen for den første måned i det efterfølgende kvartal. Beskæftigelse for lønmodtagere (kvt. - revideret) udgår således som selvstændig Nyt-udgivelse.

Nyt fra Danmarks Statistik

13. marts 2019 - Nr. 96

Hent som PDF
Næste udgivelse: Ingen planlagt

Kontakt

Kilder og metode

Statistikken belyser udviklingen i lønmodtagerbeskæftigelsen, både som antal med lønmodtagerjob og omregnet til fuld tid og korrigeret for normale sæsonudsving. Antallet af fuldtidsbeskæftigede beregnes ved at omregne det samlede antal indberettede eller beregnede betalte løntimer til fuld tid. Statistikken bygger på arbejdsgivernes indberetninger til SKAT's eIndkomst.
Statistikken 'Beskæftigelse i offentlig forvaltning og service' er også baseret på
eIndkomst og er derfor ens med hensyn til opgørelser af antal fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere for sektoren offentlig forvaltning og service og dens delsektorer.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation