Gå til sidens indhold

Flere lønmodtagere, især i København

Beskæftigelse for lønmodtagere (kvt. - revideret) 3. kvt. 2018

Siden første kvartal 2013 er den samlede lønmodtagerbeskæftigelse steget uden afbrydelse, og i samtlige landsdele var der i tredje kvartal 2018 flere lønmodtagere end dengang. Den største relative stigning har været i landsdelene Københavns omegn og Byen København på hhv. 12,9 og 12,5 pct., mens Bornholm har den laveste stigning på 1,8 pct. Der var i alt 2.756.000 lønmodtagere i tredje kvartal 2018. Det svarer til en stigning på 8,3 pct. eller 212.200 personer siden første kvartal 2013. Antallet af lønmodtagere var i tredje kvartal 2018 0,4 pct. eller 11.700 personer højere end i kvartalet før. Alle tal er korrigeret for normale sæsonudsving.

Stigning i antal lønmodtagere fra 1. kvt. 2013 til 3. kvt. 2018*, sæsonkorrigeret

Størst stigning i private virksomheder

Udviklingen siden 2013 hænger hovedsagelig sammen med, at der inden for sektoren private virksomheder var 209.400 flere lønmodtagere i tredje kvartal 2018 end i første kvartal 2013. I private nonprofit-organisationer, som omfatter foreninger, selvejende institutioner og lignende rettet mod husholdninger, var der 8.900 flere lønmodtagere end i 2013. I offentlig forvaltning og service var antallet af lønmodtagere samlet set 2.100 højere, mens der i offentlige virksomheder var 8.400 færre.

Også kvartalsvis stigning i private virksomheder

Også i det seneste kvartal hænger stigningen i antallet af lønmodtagere hovedsagelig sammen med flere lønmodtagere i private virksomheder. I denne sektor steg antallet af lønmodtagere således med 9.400 personer, svarende til 0,5 pct. fra andet til tredje kvartal i år.

Personer med lønmodtagerjob fordelt efter arbejdsstedslandsdel, sæsonkorrigeret

 

1. kvt. 2013

3. kvt. 2018*

3. kvt. 2018*

 

antal

udvikling i pct.
i forhold til 1. kvt. 2013

I alt

2543724

2755966

8,3

Byen København

411741

463074

12,5

Københavns omegn

306599

346071

12,9

Nordsjælland

159642

168279

5,4

Bornholm

15684

15966

1,8

Østsjælland

89046

98519

10,6

Vest- og Sydsjælland

202298

209412

3,5

Fyn

192976

206527

7,0

Sydjylland

329684

350296

6,3

Østjylland

373379

411354

10,2

Vestjylland

198066

209110

5,6

Nordjylland

251258

263744

5,0

Uden for Danmark

13246

13511

2,0

Uoplyst

105

104

..

* Foreløbige tal.

Personer med lønmodtagerjob fordelt efter sektor, sæsonkorrigeret

 

1. kvt. 2013

3. kvt. 2018*

3. kvt. 2018*

 

antal

udvikling i pct.
i forhold til 1. kvt. 2013

I alt

2543724

2755966

8,3

Private virksomheder

1581154

1790588

13,2

Private nonprofit-organisationer1

72181

81111

12,4

Offentlige virksomheder

61830

53422

-13,6

Offentlig forvaltning og service

828379

830525

0,3

Uoplyst sektor

181

320

..

* Foreløbige tal.
1 Private nonprofit-organisationer omfatter foreninger, selvejende institutioner og lignende rettet mod husholdninger.

Personer med lønmodtagerjob fordelt efter sektor, sæsonkorrigeret. 2018

 

2. kvt.

3. kvt.*

3. kvt.*

 

antal

udvikling i pct.
i forhold til kvt. før

I alt

2744229

2755966

0,4

Private virksomheder

1781149

1790588

0,5

Private nonprofit-organisationer1

80878

81111

0,3

Offentlige virksomheder

53650

53422

-0,4

Offentlig forvaltning og service

828282

830525

0,3

Uoplyst sektor

269

320

..

* Foreløbige tal.
1 Private nonprofit-organisationer omfatter foreninger, selvejende institutioner og lignende rettet mod husholdninger.

Særlige forhold ved denne offentliggørelse

Demografiske variable i Statistikbanken

Fra og med denne udgivelse findes endelige kvartalstal i Statistikbanken med antal lønmodtagere fordelt på bopæl, køn, alder og herkomst. De endelige tal dækker perioden til og med andet kvartal 2018. I 2019 vil også foreløbige tal blive fordelt på demografiske variable. I forbindelse med denne udgivelse er der endvidere foretaget mindre revisioner af tallene tilbage til statistikkens begyndelse i 2008.

Nyt fra Danmarks Statistik

13. december 2018 - Nr. 477

Hent som PDF
Næste udgivelse: 13. marts 2019

Kontakt

Kilder og metode

Statistikken belyser udviklingen i lønmodtagerbeskæftigelsen, både som antal med lønmodtagerjob og omregnet til fuld tid og korrigeret for normale sæsonudsving. Antallet af fuldtidsbeskæftigede beregnes ved at omregne det samlede antal indberettede eller beregnede betalte løntimer til fuld tid. Statistikken bygger på arbejdsgivernes indberetninger til SKAT's eIndkomst.
Statistikken 'Beskæftigelse i offentlig forvaltning og service' er også baseret på
eIndkomst og er derfor ens med hensyn til opgørelser af antal fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere for sektoren offentlig forvaltning og service og dens delsektorer.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation