Gå til sidens indhold

Velhaverkommuner fører an i uddannelsesræset

Fuldførte videregående uddannelser 2016/2017

Andelen af 30-35-årige, der havde fuldført en videregående uddannelse, var på 38 pct. i 2017, hvilket er en stigning på 5 procentpoint i forhold til 2007. Samtidig har andelen, der enten er i gang med (3 pct.) eller har afbrudt (5 pct.) deres videregående uddannelse, været helt stabil. Der er dog store variationer i andelen med en videregående uddannelse, når man ser på, hvor de 30-35-årige gik i grundskole som unge. I den absolutte top ligger folk, der gik i grundskole i Gentofte, hvoraf 75 pct. har fuldført en videregående uddannelse. Herefter følger Allerød med 65 pct. og Lyngby-Taarbæk og Frederiksberg med 61 pct. I den anden ende af skalaen ligger Brøndby og Glostrup med 7 pct., der har taget en videregående uddannelse og Stevns, Samsø, Langeland og Ærø med 12 pct.

Andelen af 30-35 årige med en videregående uddannelse opdelt efter grundskolekommune

Forældres indkomst vigtig for børns valg af uddannelse

Den store geografiske variation kan blandt andet forklares med forældrenes baggrund. Jo højere indkomst- og uddannelsesniveau forældrene har, når børnene går i skole, desto større sandsynlighed er der for, at børnene tager en videregående uddannelse. I 2017 havde 26 pct. af de 30-årige, der havde forældre med en indkomst under 300.000 kr. i grundskoletiden, fuldført en videregående uddannelse. Til sammenligning var andelen af de 30-årige, der havde forældre med en indkomst over 900.000 kr., næsten tre gange så stor, idet 72 pct. havde gennemført en videregående uddannelse. I 2017 var spændet mellem 30-årige med gennemført videregående uddannelse fra højeste og laveste indkomstgruppe 47 procentpoint, hvilket er en forøgelse siden 2007, hvor forskellen var 43 procentpoint. Gruppen med forældre med laveste indkomstniveau steg kun 7 procentpoint, mens gruppen med forældre med højeste indkomstniveau steg 11 procentpoint i perioden 2007 til 2017.

Andel 30-årige der har gennemført en videregående uddannelse fordelt på forældres indkomst

Både kvinder og mænd satser i stigende grad på universitetsuddannelser

Der er relativ stor forskel på, hvor stor en andel af de 30-årige kvinder og mænd, der har taget en videregående uddannelse, og hvor meget den steg fra 2007 til 2017. I 2017 havde 46 pct. af de 30-årige kvinder taget en videregående uddannelse, hvilket er 7 procentpoint mere end i 2007. Det samme gjaldt for 32 pct. af mændene, hvor andelen steg med 4 procentpoint. Den voksende andel af 30-årige med gennemført videregående uddannelse skyldes især, at langt flere vælger at tage en universitetsuddannelse. Blandt kvinderne er andelen, der har taget en kort eller mellemlang uddannelse stabil, mens kun andelen, der har gennemført en bachelor eller lang videregående uddannelse (kandidatgrad), er steget. For de 30-årige mænd steg både andelene med en mellemlang uddannelse og en universitetsuddannelse, mens andelen med en kort videregående uddannelse faldt.

Andel kvinder og mænd med gennemført videregående uddannelse

Nyt fra Danmarks Statistik

1. maj 2018 - Nr. 169

Hent som PDF
Næste udgivelse: 8. maj 2019

Kontakt

Kilder og metode

Opgørelsen bygger på uddannelsesinstitutionernes indberetning til Elevregisteret. Uddannelser og kurser taget i udlandet indgår ikke i Elevregisteret og indgår derfor ikke i denne opgørelse. Gruppen af personer med ukendt uddannelsesniveau består hovedsagligt af indvandrere. I nogle tilfælde har en studerende taget flere uddannelser på flere niveauer. Kun den seneste uddannelse er talt med i denne opgørelse. Elevregistret
er et forløbsregister, hvor man kan følge den enkelte studerende gennem dennes uddannelseskarriere.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation