Gå til sidens indhold

Stadig færre er på offentlig forsørgelse

Offentligt forsørgede under pensionsalderen (år) 2017

Hvis man ser bort fra antallet af SU-modtagere, er antallet af øvrige offentligt forsørgede i alderen 16-64 år faldet med 17.100 fra 2016 til 2017. Dermed var der i gennemsnit 731.700 øvrige offentligt forsørgede 16-64-årige i 2017, hvilket er det laveste niveau i statistikkens 11-årige historie. Medregner man SU-modtagerne, var der tale om et samlet fald på 16.600 fra 2016 til 2017, og der var i alt 1.056.100 offentligt forsørgede i alderen 16 til 64 år i 2017. Tallene i denne offentliggørelse er omregnet til fuldtidsmodtagere.

Offentligt forsørgede 16-64-årige

Antallet af SU-modtagere er stagneret

I 2017 var der 324.400 personer i den erhvervsaktive alder, der modtog SU, hvilket er stort set samme antal som i 2015 og 2016. Antallet af SU-modtagere var kraftigt stigende fra 2008 til 2015, idet der kun var 203.400 SU-modtagere i 2008.

Færre i vejledning og opkvalificering

Fra 2016 til 2017 er antallet af personer i vejledning og opkvalificering i alt faldet med 4.400 til 34.300, svarende til et fald på 11 pct.

Færre på tidlig tilbagetrækning

Fra 2016 til 2017 blev der 15.900 færre på tidlig tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet. Faldet skyldtes 9.600 færre på efterløn, 5.400 færre på førtidspension og 800 færre på fleksydelse.

Færre 'passive' modtagere af kontanthjælp og integrationsydelse

Fra 2016 til 2017 blev der 5.900 færre kontanthjælpsmodtagere, som hverken var ledige eller i aktivering. Samtidig var der 1.700 færre integrationsydelsesmodtagere, som ligeledes hverken var ledige eller i aktivering.

Flere i fleksjob og i ressource- og jobafklaringsforløb

Fra 2016 til 2017 kom der 4.000 flere personer i fleksjob, 3.200 flere i ressourceforløb samt 2.200 flere i jobafklaringsforløb. Vedrørende fleksjobberne skal man dog være opmærksom på, at nye fleksjobbere i gennemsnit arbejder færre timer ugentligt end fleksjobbere på den gamle ordning, se også fodnote 1 til tabellen.

Offentligt forsørgede, 16-64-årige

 

2016

2017

 

Mænd

Kvinder

I alt

Mænd

Kvinder

I alt

 

fuldtidsmodtagere

I alt uden SU-modtagere

321398

427371

748769

309567

422140

731707

Nettoledige i alt

44249

47265

91515

44508

47213

91721

Ledige dagpengemodtagere 

31647

37305

68951

32612

38029

70642

Ledige kontanthjælpsmodtagere

12603

9961

22563

11896

9183

21079

Feriedagpenge

1446

2528

3974

1677

2844

4521

Vejledning og opkvalificering i alt

19944

18807

38752

17111

17205

34316

Vejledning og opkvalificering (d)

1602

1907

3509

1567

1846

3414

Vejledning og opkvalificering (k)

17715

16330

34045

14972

14891

29863

Jobrettet uddannelse (d)

627

571

1198

572

468

1040

Støttet beskæftigelse i alt

41394

51934

93329

41201

53049

94250

Virksomhedspraktik(d)

1355

2237

3592

1293

2092

3385

Virksomhedspraktik(k)

9141

8234

17374

7949

7775

15723

Nytteindsats (k)

1030

621

1651

895

535

1430

Ansættelse med løntilskud (d)

1260

1690

2950

1055

1381

2435

Ansættelse med løntilskud (k)

2591

1164

3755

2621

1036

3656

Jobrotation (d)

193

522

715

104

332

436

Jobrotation (k)

95

95

190

45

48

93

Fleksjob1

23220

35710

58931

24701

38239

62940

Skånejob1

2509

1663

4171

2539

1613

4151

Barselsdagpenge i alt2

5000

44227

49226

5501

49095

54597

Tilbagetrækning i alt

125956

157396

283352

118980

148514

267494

Førtidspension3

95786

112466

208252

93568

109258

202826

Efterløn

28641

41610

70252

24179

36436

60614

Fleksydelse

1529

3320

4849

1233

2820

4054

Øvrige ydelsesmodtagere i alt

83408

105213

188621

80589

104219

184808

Kontanthjælpsmodtagere4

41248

42818

84066

38750

39438

78188

Integrationsydelse mv.5

3951

4297

8248

2523

4003

6526

Revalideringsydelse

560

819

1379

523

722

1246

Ledighedsydelse

4465

8332

12797

4681

8766

13447

Sygedagpenge mv.6

23335

30796

54132

22710

29303

52013

Ressourceforløb 

5347

9141

14487

6380

11301

17681

Jobafklaringsforløb

4502

9009

13511

5021

10686

15707

SU-modtagere

143865

180125

323990

143112

181304

324416

Anm.: Betegnelserne (d) og (k) dækker hhv. dagpenge- og kontanthjælps-
berettigede. Under (k) indgår ligeledes personer, der modtager sygedagpenge, in-tegrationsydelse, ressourceforløbsydelse, ledighedsydelse og revalideringsydelse. Tallene for det nyeste år er lettere underopdaterede og ventes opdateret ved fremtidige offentliggørelser af statistikken over offentligt forsørgede, 16-64-årige.
1 Beregningen af antal fuldtidsmodtagere er for fleksjob og skånejob udelukkende baseret på det antal dage, de har arbejdet, idet det antages, at disse personer hver dag arbejder alle de timer, det er muligt for dem.
2 For 2017 synes antallet af fuldtidsmodtagere af barselsdagpenge overvurderet med op mod 10 pct. som følge af manglende indberetninger af diverse fradrags-markeringer.

3 Modtagere af invaliditetsydelse er ikke medtaget i opgørelsen over personer på førtidspension.
4 Dækker de kontanthjælpsmodtagere, der hverken er i aktivering eller ledige.
5 Dækker de integrationsydelsesmodtagere mv., der hverken er i aktivering eller ledige. 'Mv.' dækker over personer på 'kontanthjælp til udlændinge'.
6 For 2017 synes antallet af sygedagpengemodtagere undervurderet med op mod 2 pct. Fra og med 2014 kan man fortsætte på alm. dagpenge de første to uger af sit sygdomsforløb. I denne opgørelse inkluderes disse perioder under sygedagpenge mv.

Nyt fra Danmarks Statistik

11. april 2018 - Nr. 148

Hent som PDF
Næste udgivelse: 10. april 2019

Kontakt

Kilder og metode

Denne opgørelse bygger på datagrundlaget for den årlige statistik over Offentligt forsørgede under folkepensionsalderen fra Danmarks Statistik. Statistikken over offentligt forsørgede dækker alle forsørgelsesydelser for personer der er født 16 år, men endnu ikke har nået deres folkepensionsalder. Fuldtidsmodtagere er beregnet ud fra det samlede antal deltagere på ydelserne og varigheden af den periode, hvor de hver især har modtaget ydelsen.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation


Seneste nyt om Offentligt forsørgede