Gå til sidens indhold

Stagnation i antallet af flytninger over Øresund

Flyttestatistik for Øresundsregionen 2017

I 2017 blev det en anelse mere populært at flytte fra Skåne til Østdanmark og en anelse mindre populært at flytte den modsatte vej. Samlet set var der således 55 flere flytninger i 2017 end året før. I Hovedstadsområdet er boligpriserne ligesom i midten af 00'erne stærkt på vej opad, men i modsætning til dengang har prisernes himmelflugt endnu ikke givet sig udslag i en stigning i antallet af flytninger fra Østdanmark til Skåne. Dengang var det de relativt lavere boligpriser i Skåne, som var drivkraften i flyttestrømmen mod øst. Denne forskel er ikke længere så udtalt. I Skåne er priserne også i stigning, og især Malmø-området oplever i disse år markante stigninger i boligpriserne. Dette er formentlig med til at hæmme lysten til at flytte fra Østdanmark til Skåne. I dag ligger antallet af flytninger i denne retning på blot en tredjedel af niveauet i midten af 00'erne, og siden 2010 har antallet af flytninger i modsat retning ligget højere.

Flytninger mellem Østdanmark og Skåne

Personer født i Danmark flytter hyppigst over Øresund

Det har gennem alle årene siden statistikkens start i 1998 været personer født i Danmark, der har været mest aktive, når det gjaldt flytning over Øresund. Dette gør sig stadig gældende i begge retninger. Der har dog været en udvikling over tid.

For flytninger fra Østdanmark til Skåne udgjorde andelen af personer, der var født i Danmark lidt over 70 pct. i de hektiske år midt i 2000'erne, mens andelen af personer født i Sverige i denne periode lå lidt under de 10 pct. Siden da har sidstnævntes andel været voksende og udgør i 2017 knap 21 pct., mens andelen af personer født i Danmark i dag ligger på ca. 45 pct. for denne flytteretning. Efterhånden gør en stigende andel af personer født i et tredje land sig gældende, når det gælder flytning i denne retning. Dette segment udgøres af en bred vifte af personer fra hele verden med personer født i Mellemøsten (6,5 pct.) og den øvrige del af Asien (6,3 pct.) som de mest fremtrædende grupper i 2017.

Flytninger fra Østdanmark til Skåne fordelt på fødselsland

Flere svenskfødte end tidligere flytter fra Skåne til Østdanmark

Også i flytteretningen fra Skåne til Østdanmark toppede andelen af personer født i Danmark midt i 00'erne, hvor de stod for ca. 65 pct. af det samlede antal flytninger. I 2017 stod de for 38,2 pct. af alle flytninger i denne retning. Personer født i Sverige står i 2017 for 32,4 pct., hvilket er markant højere end i midt-00'erne, hvor de blot havde en andel på lidt over 20 pct. I forhold til tiden lige inden Øresundsbroens åbning i 2000 er det dog stadig relativt lavt, da de her stod for lidt over 40 pct. af samtlige flytninger. Personer født i tredjelande står også her for en stigende andel af flytningerne. I 2017 drejer det sig primært om personer født i europæiske lande uden for EU (8,2 pct.), Mellemøsten (6,0 pct.) og øvrige Asien (5,1 pct.).

Flytninger fra Skåne til Østdanmark fordelt på fødselsland

Nyt fra Danmarks Statistik

17. april 2018 - Nr. 155

Hent som PDF
Næste udgivelse: 16. april 2019

Kontakt

Kilder og metode

Denne flyttestatistik udgør en del af Ørestat. Den foreliggende statistik udarbejdes i et samarbejde mellem Danmarks Statistik og Statistiska centralbyrån (SCB) i Sverige. Statistikken bygger på oplysninger hentet fra SCB, der fra og med 1998 har registreret oplysninger om de flyttede personer mellem Sverige og Danmark. I opgørelsen indgår de personer, der er registreret som ind- eller udvandret i det aktuelle år.

Vis hele teksten » « Minimer teksten