Gå til sidens indhold

Vi sparer mere op

Forbrugsundersøgelsen 2015-2016

I 2016 opsparede husstandene 25 pct. af deres rådighedsbeløb, mens der i 2009, i forbindelse med finanskrisen afslutning, kun blev lagt 18 pct. af rådighedsbeløbet til side. Husstandene havde i 2016 en gennemsnitlig nettoopsparing på over 105.600 kr. mod 65.500 kr. i 2009. Rådighedsbeløbet, som udgøres af forbrug, nettoopsparing samt foreningskontingent mv, steg med 12 pct. i perioden for en gennemsnitlig husstand. Forbruget udgjorde en mindre del af rådighedsbeløbet i 2016 med en andel på 72 pct. mod 79 pct. i 2009.

Anvendelse af rådighedsbeløb, løbende priser

Stor forskel i regionernes opsparing

Regionerne Midtjylland og Hovedstaden sparede mest op - for disse regioner var opsparingen hhv. 20.600 kr. og 15.800 kr. over landsgennemsnittet, som var 105.600 kr. I regionerne Syddanmark, Nordjylland og Sjælland var opsparingen hhv. 26.000 kr., 16.800 kr. og 16.100 kr. under landsgennemsnittet. Set i forhold til 2009 er der stor variation i opsparingen fordelt på regioner i 2016. I 2009 havde regionerne Hovedstaden, Sjælland og Nordjylland en lavere opsparing der i gennemsnit lå 8.000 kr. under landsgennemsnittet på 65.500 kr., mens de øvrige lå omkring 11.500 kr. over landsgennemsnittet.

Der forbruges mere øst for Storbælt

Landets højeste forbrug i 2016 var koncentreret i regionerne Hovedstaden og Sjælland. Husstandene i Hovedstaden havde i gennemsnit et forbrug på 334.100 kr., mens det i Region Sjælland lå på 327.300 kr. Husstandene i Region Nordjylland havde et forbrug på 285.100 kr., mens det i Syddanmark var på 279.700 kr. Region Midtjylland havde landets laveste forbrug på 257.000 kr., og lå dermed 42.200 kr. under landsgennemsnittet på 299.100 kr.

Endelig offentliggørelse af Forbrugsundersøgelsen

Denne udgivelse indeholder reviderede forbrugstal fra Forbrugsundersøgelsen, der udkom med foreløbige tal for 2016 i Nyt fra Danmarks Statistik 2017:363. Det samlede forbrug i løbende priser er ca. 1.400 kr. eller 0,5 pct. lavere end i den foreløbige opgørelse.

Undersøgelsen er udvidet med bl.a. indkomstdata, ligesom der også er foretaget opdateringer i en række af de baggrundsvariable, som anvendes i undersøgelsen. Baggrundsvariable sikrer, at statistikken er repræsentativ for alle danske husstande. I den endelige version, foretages der en ny opregning baseret på endelige tal for disse variable.

Regionalt forbrug pr. husstand. 2016. Løbende priser

 

Hovedstaden

Sjælland

Syddanmark

Midtjylland

Nordjylland

Alle regioner

 

kr. pr. husstand

Samlet indkomst

696253

634018

527970

571090

565053

609731

Disponibel indkomst

465121

424630

367468

390398

383657

413249

Beløb til rådighed

466292

426122

368752

391322

383943

414341

Bøder

806

344

314

222

297

450

Gaver, velgørenhed

4547

4409

4943

3639

5344

4491

Kontingent til foreninger

5436

4495

4161

4244

4285

4642

Nettoopsparing

121425

89526

79678

126265

88868

105642

Forbrug i alt

334078

327349

279657

256952

285149

299116

Fødevarer og ikke alkoholiske drikkevarer

39459

38088

34890

33177

33963

36304

Alkoholiske drikkevarer og tobak

7461

6973

6333

5728

6793

6692

Beklædning og fodtøj

12964

13047

10612

8188

12445

11352

Boligbenyttelse, elektricitet og opvarmning

113608

97874

83569

92743

83851

97158

Møbler, husholdningsudstyr og -tjenester

16301

19409

15999

11472

14689

15431

Sundhed

8540

9837

7615

5227

7855

7716

Transport

39944

51947

41981

31879

41353

40445

Kommunikation

8590

9108

7998

8147

8566

8438

Fritid og kultur

31541

33093

27318

22128

32582

28869

Uddannelse

2308

836

1395

850

1094

1447

Restauranter og hoteller

24159

15977

13865

11633

13927

16909

Andre varer og tjenester

29204

31160

28084

25781

28030

28357

Indirekte tilskud fra det offentlige i alt

60221

59335

66288

67156

66224

63567

Produktions og importskatter i alt

69668

77171

61953

57179

64146

65732

 

antal

Antal personer i husstanden

2,1

2,1

2,1

2,1

2,0

2,1

Antal husstande i undersøgelsen

518

296

566

617

195

2192

Antal husstande i Danmark (1.000)

846

388

569

604

285

2693

Antal personer i Danmark (1.000)

1780

822

1204

1294

583

5683

Nyt fra Danmarks Statistik

21. marts 2018 - Nr. 118

Hent som PDF
Næste udgivelse: 3. december 2018

Kontakt

Kilder og metode

Forbrugsundersøgelsen er baseret på en stikprøveundersøgelse, der omfatter godt 2.000 private husstande. De indsamlede data er blevet omregnet til pris- og mængdeniveauet i aktuelt år.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation