Gå til sidens indhold

Kun ét af de 20 folkerigeste sogne ligger i Jylland

Sogne 1. januar 2018

1. januar 2018 er der 2.160 sogne i Danmark. Vesterbro Sogn i Københavns Kommune er landets mest folkerige sogn med 45.187 indbyggere. Det er næsten dobbelt så mange som i det næststørste sogn, der er Islands Brygges Sogn, som også ligger i Københavns Kommune. Kun ét sogn blandt de 20 folkerigeste ligger i Jylland. Det drejer sig om Aabenraa Sogn, der kommer ind på en 17. plads. Hele 15 ud af de 20 folkerigeste sogne ligger i Region Hovedstaden.

De 20 sogne med flest indbyggere. 1. januar 2018

Laveste andel medlemmer af folkekirken i Tingbjerg Sogn

De ti sogne med den højeste andel folkekirkemedlemmer dækker kun 3.967 indbyggere. De ti sogne med den laveste andel folkekirkemedlemmer dækker derimod 116.286 indbyggere. De ti sogne med lavest tilslutning til folkekirken ligger i og omkring København, Århus og Odense. De ti sogne med højest andel medlemmer af folkekirken er modsat langt fra de største byer. Tingbjerg Sogn i Københavns Kommune har landets laveste andel folkekirkemedlemmer. Ud af 6.955 personer er kun 955 medlemmer af folkekirken, hvilket svarer til 13,7 pct.

De ti sogne med hhv. laveste og højeste andel folkekirkemedlemmer. 1. januar 2018

Størst fald i andel folkekirkemedlemmer for indvandrere fra vestlige lande

Andelen af hele befolkningen, der er medlem af folkekirken, er stadig faldende. 1. januar 2018 var 75,3 pct. af befolkningen medlem. For ti år siden var andelen af folkekirkemedlemmer på 82,1 pct., hvilket svarer til et fald på 6,8 procentpoint. Det største fald ses blandt indvandrere fra vestlige lande. I 2008 var andelen på 32,3 pct. og i 2018 er andelen faldet til 15,9 pct. Efterkommere fra vestlige lande har et næsten lige så stort fald - nemlig fra 39,1 pct. i 2008 til 24,5 pct. i 2018. Blandt indvandrere og efterkommere fra ikke-vestlige lande er ca. 3 pct. folkekirkemedlemmer. Dette niveau ses stort set gennem hele tiårsperioden. Andelen af folkekirkemedlemmer blandt personer med dansk oprindelse er i perioden fra 2008 til 2018 faldet fra 89,0 pct. til 85,6 pct.

Medlemmer af folkekirken i forhold til hele befolkningen

Nyt fra Danmarks Statistik

21. februar 2018 - Nr. 61

Hent som PDF
Næste udgivelse: 19. februar 2019

Kontakt

Kilder og metode

Statistikken baseres på oplysninger i Det Centrale Personregister (CPR). Indplaceringen i sogne sker efter adresserne i CPR. Ved opgørelsen af folketallet 1. januar er udgangspunktet de personer, der på denne dato står tilmeldt folkeregisteret (CPR).

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation