Gå til sidens indhold

Middellevetiden stiger mest for mænd

Middellevetid 2016/2017

Middellevetiden stiger fortsat og er nu 79,0 år for mænd og 82,9 år for kvinder. Siden sidste år er der sket en stigning på 0,14 år for mændene og 0,03 år for kvinderne. For begge køn er middellevetiden stort set steget uafbrudt siden starten af 1990'erne. Stigningen har dog været størst for mændene. Forskellen mellem mænd og kvinders middellevetid er således blevet reduceret fra 5,7 år i 1990 til de nuværende 3,9 år. Middellevetiden for 0-årige er det gennemsnitlige antal år, som en nyfødt kan forvente at leve, forudsat at de nuværende dødshyppigheder holder sig konstante i fremtiden.

Middellevetid for 0-årige

Nordsjællandske mænd og kvinder bliver ældst

Middellevetiden for hele Danmark dækker over forskelle mellem 11 landsdele. Både blandt mænd og kvinder findes den højeste middellevetid i Nordsjælland med hhv. 80,4 år for mændene og 83,8 år for kvinderne. Det er også for begge køns vedkommende Byen København, som har den laveste middellevetid med 77,2 år for mændene og 81,6 år for kvinderne. Byen København består af kommunerne København, Frederiksberg, Dragør og Tårnby.

Middellevetider for 0-årige fordelt på landsdele. 2016/2017

 

Mænd

 

 

Kvinder

 

år

 

 

år

Hele landet

79,0

 

Hele landet

82,9

Nordsjælland

80,4

 

Nordsjælland

83,8

Vestjylland

79,9

 

Vestjylland

83,5

Østjylland

79,7

 

Fyn

83,2

Østsjælland

79,4

 

Københavns omegn

83,1

Sydjylland

79,0

 

Østsjælland

83,1

Københavns omegn

78,8

 

Sydjylland

83,1

Fyn

78,8

 

Østjylland

83,1

Nordjylland

78,8

 

Nordjylland

82,7

Bornholm

78,1

 

Bornholm

82,0

Vest- og Sydsjælland

77,7

 

Vest- og Sydsjælland

81,7

Byen København

77,2

 

Byen København

81,6

Næsten en tredjedel af kvinderne bliver 90 år

Hvis dødeligheden fra perioden 2016-2017 holder sig på samme niveau i al fremtid, vil 69 pct. af pigerne og 57 pct. af drengene, der fødes nu, opnå at blive 80 år. 31 pct. af pigerne vil også kunne fejre deres 90-års fødselsdag. Det samme gælder for 19 pct. af drengene. Det vil fortsat være de færreste, som vil være i live på deres 100-års fødselsdag. Kun 1,1 pct. af drengene og 3,6 pct. af pigerne kan forvente at blive 100 år med det nuværende dødelighedsmønster.

Andel, der vil opnå udvalgte alderstrin for dødelighed. 2016/2017

Tolkning af middellevetid

Middellevetiden for 0-årige angiver det gennemsnitlige antal år, som en nyfødt vil leve under den forudsætning, at de nuværende aldersbetingede dødshyppigheder holder sig konstante i fremtiden. Det er ikke en realistisk forudsætning. Dødeligheden har nemlig været faldende gennem mange år, og derfor er der sket en stigning i middellevetiden for 0-årige fra år til år. Fortsætter dødeligheden i samfundet med at falde, vil en gennemsnitlig lille dreng født i 2018 blive væsentligt ældre end 79,0 år, og en tilsvarende pige kan også regne med at blive ældre end 82,9 år. Middellevetiden for 0-årige skal derfor blot ses som en indikator for befolkningens dødelighed - ikke en forudsigelse af, hvor længe nyfødte i praksis vil leve.

Nyt fra Danmarks Statistik

16. februar 2018 - Nr. 56

Hent som PDF
Næste udgivelse: 13. februar 2019

Kontakt

Kilder og metode

Grundmaterialet for beregninger af middellevetid er udtræk fra det Centrale Personregister (CPR).

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation