Gå til sidens indhold

Vi ser lyst på fremtiden

Livskvalitetsindikatorer 2015

Danskerne er i det store og hele rigtig godt tilfredse med deres liv, og de har en stærk tro på fremtiden. På en skala mellem 0 og 10 scorer den voksne danske befolkning i gennemsnit 7,5 på tilfredshed her og nu, mens de fem år frem i tiden forventer en gennemsnitlig tilfredshed på 8,2.

Egen tilfredshed med livet efter alder

De ældre er mest tilfredse

På en måleskala fra 0 til 10, hvor 0 er "slet ikke tilfreds", og 10 er "fuldt ud tilfreds", er borgerne blevet bedt om at svare på spørgsmålet: "Alt i alt, hvor tilfreds er du med dit liv for tiden?". Den voksne danske befolkning har givet spørgsmålet en samlet score 7,5. Denne score er dog ikke jævnt fordelt over alderen. Aldersgruppen på 18 til 29 år giver spørgsmålet scoren 7,4, aldersgruppen 40 til 49 år scoren 7,2 og aldersgruppen 60 til 69 år scoren 7,9.

Den danske livskvalitetsundersøgelse viser dermed det forhold, der kan genfindes i mange internationale undersøgelser - den såkaldte aldersbetingede U-kurve. Folk starter voksenlivet relativt positivt, hvorefter tilfredsheden daler en smule, efterhånden som man stifter familie og får børn. Tilfredsheden stiger igen, når man nærmer sig og passerer pensionsalderen.

Unge er mest optimistiske omkring fremtiden

Livskvalitetsundersøgelsen viser også, at de yngre mennesker ser mere positivt end den ældre del af befolkningen på fremtiden i forhold til samtiden.

Folk er blevet bedt om at svare på spørgsmålet: "Alt i alt hvor tilfreds forventer du at være med dit liv om fem år?". Her giver aldersgruppen på 18 til 29 år spørgsmålet scoren 8,6, aldersgruppen 40 til 49 år scoren 8,3 og aldersgruppen 60 til 69 år scoren 7,9.

Tilfredshedens stiger i takt med indkomsten

Inddrager man folks disponible indkomst i spørgsmålet: "Alt i alt, hvor tilfreds er du med dit liv for tiden?", kan man konstatere, at tilfredsheden stiger jævnt med stigende indkomst. Borgere med en årlig disponibel indkomst på under 100.000 kr. har i denne undersøgelse en score på 7,3, mens personer med en disponibel indkomst på over 600.000 kr. opnår en score på 8,2.

Ses der på fremtidsperspektivet: "Alt i alt hvor tilfreds forventer du at være med dit liv om 5 år?" viser undersøgelsen, at borgere med en disponibel indkomst på under 100.000 kr. er den gruppe, der forventer at forbedre deres situation relativt mest fra nu og til fremtiden - fra en score på 7,3 til en score på 8,3, svarende til 1 procentpoint eller 11 pct. En af forklaringerne er, at der i gruppen er relativt mange unge mennesker.

Tilfredshed med livet efter disponibel indkomst

 

For tiden

Forventning om 5 år

 

score

I alt

7,5

8,2

0-99.999 kr.

7,3

8,3

100.000-199.999 kr.

7,5

8,1

200.000-299.999 kr.

7,7

8,3

300.000-399.999 kr.

7,8

8,4

400.000-499.999 kr.

7,9

8,5

500.000-599.999 kr.

8,0

8,7

600.000 kr. og derover

8,2

8,8

Interviewundersøgelse i 38 kommuner

Danmarks Statistik har i efteråret 2015 og vinteren 2016 foretaget en livskvalitetsundersøgelse, primært i 38 kommuner, hvor 42.500 personer har svaret på spørgsmål om deres liv og levevilkår. Undersøgelsen er herefter blevet opregnet, så den repræsenterer hele Danmarks voksne befolkning - dvs. 4,5 mio. personer på 18 år og derover.

Undersøgelsen er den første af sin art i Danmark.

Se flere detaljerede resultater

www.dst.dk/livskvalitet findes en grafisk præsentation af nogle af hovedresultaterne fra undersøgelsen. Her kan man sammenligne forskellige aspekter af livskvalitet i 38 kommuner og se gennemsnit for hele landet.

Nyt fra Danmarks Statistik

15. september 2016 - Nr. 391

Hent som PDF
Næste udgivelse: Ingen planlagt

Kontakt

Kilder og metode

Livskvalitetsundersøgelsen bygger på skemainterview af voksne danskere. Resultaterne bliver sammenholdt med anden fakta om for eksempel danskernes indkomst, helbred, uddannelse og arbejde.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation