Gå til sidens indhold

Færrest med et SEN-efternavn i Ishøj Kommune

Navne - hele befolkningen 1. januar 2018

Ændret 16. januar 2018 kl. 09:30

Opgørelsen var desværre beregnet på 2017 tal i stedet for 2018 tal. Alle ændringer er markeret med rødt.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Den 1. januar 2018 har knap halvdelen af befolkningen i Danmark et efternavn, der ender på SEN. Set ud over landets kommuner er der store forskelle på, hvor mange der har et SEN-efternavn. Læsø Kommune har den højeste andel med 64 pct. efterfulgt af Brønderslev og Lolland Kommuner. Ishøj Kommune har den laveste andel med 29 pct. De laveste andele findes derudover i København og Frederiksberg Kommuner samt kommunerne langs Øresund nord for København og flere vestegnskommuner. At vestegnskommunerne har en lav andel skal ses i sammenhæng med, at de har en stor andel indvandrere og efterkommere, der for en stor dels vedkommende ikke har et efternavn, der ender på SEN.

Andelen af befolkningen med et efternavn, der ender på SEN. 1. januar 2018

Revideret i forhold til oprindelig version.

Fald på 15 procentpoint på 25 år

Gennem de seneste 25 år er andelen af personer med et efternavn, der ender på SEN faldet fra 62 pct. til 47 pct. En del af faldet kan tilskrives en øget andel indvandrere og efterkommere i Danmark. Hertil kommer en ændring af navneloven tilbage i 2006, hvor det blev nemmere at skifte navn.

Andelen af befolkningen med et efternavn, der ender på SEN

Nielsen er i top

Det mest benyttede efternavn er Nielsen. Knap 250.000 personer bærer dette efternavn. Herefter kommer Jensen og Hansen, der begge også er over 200.000 personer. Blandt ikke-SEN-efternavne er det Møller, der er i top med knap 30.000 personer. Herefter kommer Lund, Holm og Schmidt, der alle tre har over 15.000 personer.

Top-10 blandt SEN-efternavne og andre efternavne 1. januar 2018

 

SEN-navne

 

 

Ikke-SEN-navne

Nielsen

249088

 

Møller

29886

Jensen

247723

 

Lund

17278

Hansen

208069

 

Holm

15987

Pedersen

157334

 

Schmidt

15757

Andersen

155314

 

Østergaard

10645

Christensen

115998

 

Vestergaard

9608

Larsen

112454

 

Kjær

9298

Sørensen

107446

 

Nørgaard

9081

Rasmussen

91963

 

Søndergaard

8202

Jørgensen

85855

 

Dahl

7972

Nyt fra Danmarks Statistik

16. januar 2018 - Nr. 16

Hent som PDF
Næste udgivelse: 16. januar 2019

Kontakt

Kilder og metode

Oplysningerne om navne bygger på et udtræk fra CPR. Navnestatistikken omfatter alle personer, der er bosat i Danmark 1. januar.
I CPR-registeret kan man kun have ét efternavn. Resten af de navne, en person har, betragter vi som fornavne. Fornavne adskilt af et mellemrum betragtes som hvert sit selvstændige navn.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation