Gå til sidens indhold

Svagt faldende bilkøb i tredje kvartal

Nyregistrerede motorkøretøjer september 2018

Tilgangen af nye personbiler var på 14.900 i september, når der korrigeres for normale sæsonudsving. Det er 33 pct. færre end i august, hvor bilsalget var usædvanligt højt. Tilgangen var 45 pct. lavere i erhvervene og 21 pct. lavere i husholdningerne. I tredje kvartal var tilgangen 1 pct. lavere end i andet kvartal. Bilsalget i august og september har været kraftigt påvirket af skift til et nyt system til måling af bilernes brændstofforbrug, WLTP. Pga. overgangen fra NEDC til WLTP pr. september har mange forhandlere tilstræbt at få solgt deres lagre af NEDC-godkendte biler i august, inden WLTP trådte i kraft. I denne artikel er der også fokus på udfasningen af den eksisterende bestand af personbiler frem mod 2030.

Månedlig tilgang af nye personbiler, sæsonkorrigeret og trendberegnet

Privatleasing fortsat på et lavt niveau

Tilgangen af nye biler i husholdningerne i september var på 7.500 i faktiske tal. Den var fordelt på 6.200 købte og 1.300 leasede biler. Tilgangen til erhvervene var på 4.500 personbiler, hvoraf 3.400 blev leaset og 1.100 købt. Som følge af de påvirkninger, afgiftsændringerne havde på bilsalget i august-september sidste år, skal en sammenligning med sidste års tal foretages med megen forsigtighed, men leasingaktiviteten ligger under alle omstændigheder fortsat på et lavt niveau.

Fremskrivning: 1 mio. af dagens biler kører stadig i 2030

I begyndelsen af 2018 kørte der 2,53 mio. personbiler på de danske veje, hvoraf 99,5 pct. kørte på fossile brændsler. Ca. 1 mio. af de eksisterende biler, svarende til fire ud af ti, vil stadig køre på de danske veje i 2030, hvis det nuværende mønster for afgang fra bilbestanden fortsætter.

Aktuelle undersøgelser og forslag om en fossilfri bilpark gør det relevant at belyse, hvordan udfasningen af den eksisterende bilpark kan udvikle sig frem mod 2030, der har været nævnt som et pejlepunkt for et ophør af salg af nye fossildrevne biler i Danmark. 

I fremskrivningen er det forudsat, at det aktuelle afgangsforløb - betinget af bilernes alder - fortsætter uændret. Der er ikke taget hensyn til, om eventuelle reguleringer - fx ny afgiftsstruktur, skrotpræmier eller anden regulering - vil påvirke forbrugernes adfærd og virke fremmende på udfasningen. Der er heller ikke taget hensyn til, om teknologiske ændringer - fx billigere batterier og skalafordele i elbilproduktionen - vil påvirke forbrugernes adfærd via ændrede prisrelationer mellem fossildrevne biler og elbiler.

Udfasning af bestanden af personbiler pr. 1. januar 2018, fremskrivning

Tilgang af nye personbiler, sæsonkorrigeret

 

2018

 

2018

 

Apr.

Maj

Juni

Juli

Aug.

Sept.

 

juli-sept./
apr.-juni

Sept./
august

 

antal

 

pct.

Tilgang i alt

18417

18509

18305

17717

22200

14871

 

-0,8

-33,0

I husholdningerne

11465

11605

11389

10904

11415

8987

 

-9,2

-21,3

I erhvervene

6952

6904

6916

6813

10786

5884

 

13,0

-45,4

Køb, leasing og tilgang af nye køretøjer, faktiske tal

 

September

Æn-
dring

 

Okt. 2016
- sept. 2017

Okt. 2017
- sept. 2018

Æn-
dring

 

2017

2018

 

 

 

 

 

 

antal

pct.

 

antal

pct.

Nye personbiler i alt

14326

11990

-16,3

 

222746

223042

0,1

Husholdningerne

 

 

 

 

 

 

 

Køb

6639

6207

-6,5

 

100373

117340

16,9

Privatleasing

2675

1319

-50,7

 

31436

18779

-40,3

Samlet tilgang

9314

7526

-19,2

 

131809

136119

3,3

Erhvervene

 

 

 

 

 

 

 

Køb

7687

5783

-24,8

 

122373

105702

-13,6

Ikke-leasingbiler (a)

1644

1080

-34,3

 

24318

22600

-7,1

Til leasing

6043

4703

-22,2

 

98055

83102

-15,2

Erhvervsleasing (b)

3368

3384

0,5

 

66619

64323

-3,4

Samlet tilgang (a+b)

5012

4464

-10,9

 

90937

86923

-4,4

Erhvervskøretøjer i alt

3490

3084

-11,6

 

41540

39318

-5,3

Nyt fra Danmarks Statistik

9. oktober 2018 - Nr. 385

Hent som PDF
Næste udgivelse: 9. november 2018

Kontakt

Kilder og metode

Trenden i den månedsopgjerte figur er beregnet af sæsonkorrek-tionsprogrammet jDemetra, som benytter modellen X12-Arima.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation