Gå til sidens indhold

Antallet af lønmodtagere i det private stiger fortsat

Beskæftigelse for lønmodtagere (md) august 2018

Fra juli til august 2018 steg antallet af personer med lønmodtagerjob i virksomheder og organisationer med 5.300, hvilket svarer til en stigning på 0,3 pct. Antallet af lønmodtagere i virksomheder og organisationer er steget de seneste fem år, hvor der i gennemsnit er blevet 3.500 flere personer med et lønmodtagerjob i denne sektorgruppe pr. måned. I august 2018 var der 1.928.300 lønmodtagere i sektorgruppen. Det er det højeste antal nogensinde og 24.800 flere end i marts 2008, hvor antallet af personer med lønmodtagerjob i virksomheder og organisationer nåede sit højeste inden krisen. Sektorgruppen virksomheder og organisationer omfatter den private sektor og offentlige virksomheder. Tallene i denne offentliggørelse er foreløbige og korrigeret for normale sæsonudsving.

Personer med lønmodtagerjob efter sektor, sæsonkorrigeret

6.500 flere lønmodtagere i alt

Også i offentlig forvaltning og service steg antallet af lønmodtagere fra juli til august. I august var der 831.400 personer med lønmodtagerjob i offentlig forvaltning og service, hvilket svarer til en stigning på 0,1 pct. fra juli til august.

Stigningen i begge sektorer betød en samlet stigning i antallet af lønmodtagere på 6.500 personer fra juli til august. Det er en stigning på 0,2 pct. og i alt havde 2.760.000 personer et lønmodtagerjob i august.

Personer med lønmodtagerjob, sæsonkorrigeret

Personer med lønmodtagerjob fordelt efter sektor, sæsonkorrigeret. 2018

 

Juni

Juli

August

 

antal

udvikling i pct. ift. md. før

I alt

2749762

2753503

2760038

0,2

Virksomheder og organisationer1

1920710

1922942

1928252

0,3

Offentlig forvaltning og service

828782

830266

831445

0,1

Uoplyst sektor

270

294

340

..

1 Virksomheder og organisationer omfatter den private sektor og offentlige virk-somheder (offentlige selskaber og lignende med markedsmæssig produktion).

Personer med lønmodtagerjob fordelt efter branche, sæsonkorrigeret. 2018

 

Juni

Juli

August

 

antal

udvikling i pct. ift. md. før

I alt

2749762

2753503

2760038

0,2

Landbrug, skovbrug og fiskeri

42932

42627

42320

-0,7

Industri, råstofindvinding og forsyningsvirksomhed

331141

330927

331781

0,3

Bygge og anlæg

162424

162756

163154

0,2

Handel og transport mv.

689336

691172

692776

0,2

Information og kommunikation mv.

106327

106160

106531

0,3

Finansiering og forsikring

81482

81458

81665

0,3

Ejendomshandel og udlejning

39527

39436

39629

0,5

Erhvervsservice

305998

306420

308234

0,6

Offentlig administration, undervisning og sundhed

873219

874914

876018

0,1

Kultur, fritid og anden service

117104

117336

117583

0,2

Uoplyst aktivitet

274

297

346

..

Nyt fra Danmarks Statistik

22. oktober 2018 - Nr. 395

Hent som PDF
Næste udgivelse: 21. november 2018

Kontakt

Kilder og metode

Statistikken belyser udviklingen i antal personer med lønmodtagerjob fra måned til måned. Statistikken bygger på arbejdsgivernes indberetninger til SKATs eIndkomst.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation