Gå til sidens indhold

Stabil trend for industriproduktionen

Industriens produktion og omsætning august 2018

Den samlede industriproduktion faldt med 1,2 pct. fra juli til august. Faldet var især drevet af udviklingen inden for medicinalindustri og maskinindustri. Industriproduktionens fald i august kom efter en stigning i juli på 1,1 pct. og et fald i juni på 0,1 pct. I perioden juni-august steg industriproduktionen samlet set med 0,3 pct. sammenlignet med de foregående tre måneder, og dermed fortsætter den stigende trend. Alle tal er korrigeret for normale sæsonudsving og prisudvikling.

Produktionsindeks, industri, sæsonkorrigeret

Industriproduktionen faldt i otte ud af tolv branchegrupper i august

Branchegruppen maskinindustri bidrog mest til faldet i det samlede produktionsindeks fra juli til august med et fald på 10,1 pct. og en vægt på 14,0 pct. Medicinalindustri bidrog næstmest til faldet i det samlede indeks med et fald på 3,5 pct. og en vægt på 20,1 pct. Både medicinalindustri og fremstilling af vindmøller, der falder ind under maskinindustri er industrier, hvor produktionen typisk er svingende, hvorfor udviklingen ikke kan fortolkes som et generelt fald.

I faktiske tal var industriproduktionen i august 2018 på samme niveau som august 2017 og 5,4 pct. højere end august 2016.

Stigende omsætning i august

Industriens samlede omsætning steg 3,8 pct. fra juli til august og lå i juni-august 3,4 pct. over de foregående tre måneder. Eksportmarkedsomsætningen steg 5,6 pct. i august, og hjemmemarkedsomsætningen steg 0,5 pct. Investeringsgodeindustri var den sektor med størst fremgang i august på 12,7 pct. Alle tal for omsætning er målt i løbende priser og korrigeret for normale sæsonudsving. Trods stigningen i omsætning falder produktionen. Dette skyldes lagerændringer, hvilket i visse brancher kan give store forskelle i udviklingen på kort sigt.

Revisioner af tidligere offentliggjorte tal

Den samlede industriproduktion faldt 0,1 pct. i juni og steg 1,1 pct. i juli. I forhold til seneste offentliggørelse er udviklingen i produktionen nedjusteret med 0,6 procentpoint i juni og 0,3 procentpoint i juli. Revisionerne skyldes forsinkede og ændrede indberetninger.

Industriens produktion og omsætning, sæsonkorrigeret. August 2018

 


 

Investerings-
godeindustri
 

Mellemprodukt-
industri
 

Fremstilling af
varige
forbrugsgoder

Fremstilling af
ikke-varige
forbrugsgoder

Industri

 

 

 

Juni
- aug.

Aug.

Juni
- aug.

Aug.

Juni
- aug.

Aug.

Juni
- aug.

Aug.

Juni
- aug.

Aug.

 

 

procentvis ændring i forhold til foregående tre måneder/måned

Produktionsindeks1

I alt

-1,7

-1,1

1,7

-2,4

1,6

-1,5

1,2

-1,6

0,3

-1,2

Omsætning2

I alt

8,9

12,7

1,4

0,3

-0,5

0,9

0,2

-0,3

3,4

3,8

 

Eksport

11,7

18,2

1,0

-0,1

-0,1

2,9

0,8

-0,7

4,9

5,6

 

Hjemme

0,8

-3,9

1,8

0,7

-1,1

-1,1

-1,2

0,7

0,8

0,5

 

 

vægte produktionsindeks

Vægte3

 

 

27,2

 

26,7

 

3,1

 

42,1

 

100,0

1 I faste priser.
2 I løbende priser.

3 Vægtene er et udtryk for de enkelte sektorers andel af værditilvæksten i den samlede industri i 2015.

Industriens produktion, sæsonkorrigeret. August 2018

 

 

2018

Mar.-maj/
juni-aug.

Juli/
aug.

 

Vægte1

Mar.

Apr.

Maj

Juni

Juli

Aug.

 

 

 

 

indeks 2015 = 100

ændring i pct.

Industri

100,0

110,3

112,0

111,2

111,1

112,3

111,0

0,3

-1,2

Føde-, drikke- og tobaksvareindustri

14,1

111,4

110,4

112,1

110,8

110,2

109,9

-0,9

-0,3

Tekstil- og læderindustri

1,1

113,1

112,5

110,0

113,4

108,9

108,0

-1,6

-0,8

Træ- og papirindustri, trykkerier

4,0

92,8

94,8

100,8

97,4

101,2

98,0

2,8

-3,2

Kemisk industri og olieraffinaderier mv.

7,1

106,9

116,2

121,8

117,4

118,2

116,8

2,2

-1,2

Medicinalindustri

20,1

115,2

118,0

112,8

115,4

118,3

114,2

0,5

-3,5

Plast-, glas- og betonindustri

7,0

104,0

109,7

110,3

109,3

107,7

106,6

-0,1

-1,0

Metalindustri

8,7

105,2

104,5

105,5

101,6

102,7

103,7

-2,3

1,0

Elektronikindustri

6,0

122,8

125,3

125,7

125,3

126,2

133,6

3,0

5,9

Fremstilling af elektrisk udstyr

3,4

106,3

102,3

105,9

104,8

109,9

107,3

2,4

-2,4

Maskinindustri

14,0

110,2

104,1

98,5

105,8

108,7

97,7

-0,2

-10,1

Transportmiddelindustri

1,5

118,8

121,4

134,8

120,1

119,1

127,3

-2,3

6,9

Møbler og anden industri mv.

13,0

109,7

117,1

114,8

112,5

112,2

118,4

0,4

5,5

Investeringsgodeindustri

27,2

118,0

117,8

114,1

114,6

115,3

114,0

-1,7

-1,1

Mellemproduktindustri

26,7

103,7

108,7

110,4

108,2

111,4

108,7

1,7

-2,4

Fremstilling af varige forbrugsgoder

3,1

107,0

96,0

103,1

100,4

106,1

104,5

1,6

-1,5

Fremstilling af ikke-varige forbrugsgoder

42,1

108,6

111,3

109,1

110,5

112,1

110,3

1,2

-1,6

Industri ekskl. medicinalindustri

79,9

109,1

110,5

110,7

110,0

110,8

110,2

0,2

-0,5

Industri ekskl. fremst. af motorer, vindmøller og pumper

93,7

109,5

113,3

113,2

112,1

113,2

113,2

0,7

0,0

1 Vægtene er et udtryk for de enkelte branchegruppers og sektorers andel af værditilvæksten i den samlede industri i 2015.

Nyt fra Danmarks Statistik

5. oktober 2018 - Nr. 378

Hent som PDF
Næste udgivelse: 7. november 2018

Kontakt

Kilder og metode

Trenden i figuren er beregnet ved et centreret nimåneders glidende gennemsnit af faktiske observationer. Det glidende gennemsnit er i enden af tidsserien beregnet på færre observationer, idet gennemsnittet ikke anvender forecastede observationer. Brancherne i industrien er grupperet i fire sektorer. Investeringsgoder er produktionsmidler i form af fast realkapital fx maskiner. Mellemprodukter er materialer, som andre erhverv videreforarbejder, fx kemiske produkter. Varige forbrugsgoder er fx møbler. Ikke-varige forbrugsgoder er fx fødevarer, tøj og medicin. EUROSTAT udsender desuden hver måned en pressemeddelse, som kan findes på Eurostats hjemmeside. Pressemeddelelsen udsendes ca. midt på måneden efter alle EU-lande har indsendt deres data. Det skal bemærkes, at EUROSTAT i sin pressemeddelse kommenterer på udviklingen i industrien inkl. råstofudvinding og energiforsyning.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation