Gå til sidens indhold

Kvindelige landmænd dyrker kun 5 pct. af jorden

Landbrugs- og gartneritællingen 1. juni 2020

Jordbruget er et erhverv med overvældende dominans af mænd. I 2020 var det således blot 5 pct. af jorden, som tilhørte bedrifter ejet af kvindelige landmænd. Mænd havde 81 pct. af jorden, mens resten blev devet af selskaber og institutioner, hvor man ikke kan identificere en personlig indehaver.

Andel af arealet med landbrug og gartneri fordelt på mænd, kvinder og selskaberKilde: Landbrugs- og gartneritællingen 2020, særkørsel

Kvinder har små bedrifter

Samtidig gælder det, at bedrifter som var under kvindelig ledelse ofte er ganske små, i gennemsnit 40 ha, hvor den gennemsnitlige arealstørrelse for alle bedrifter var omtrent det dobbelte. Rundt regnet tre ud af fire bedrifter drevet af kvinder var under 30 ha, mens det for deres mandlige kolleger var godt og vel halvdelen.

Antal bedrifter med landbrug og gartneri efter arealstørrelse 2020


Arealstørrelse

Mænd
 

Kvinder
 

Mænd og
kvinder i alt

Selskaber og
institutioner

I alt
 

 

bedrifter

Bedrifter i alt

27056

3271

30327

2821

33148

Under 30,0 ha

14289

2499

16788

1561

18349

30-49,9 ha

2914

223

3137

202

3339

50-99,9 ha

3657

249

3906

248

4154

100-199,9 ha

3261

160

3421

255

3676

200 ha og derover

2935

140

3075

555

3630

 

ha

Areal med landbrug og gartneri

2133945

130417

2264362

355624

2619987

Areal, gennemsnit

78,9

39,9

74,7

126,1

79,0

Kilde: Landbrugs- og gartneritællingen, særkørsel

Lønmodtagere og medarbejdende ægtefæller

Mens det altså er småt med kvinder blandt selvstændige landmand, ser det anderledes ud for lønmodtagere og medarbejdende ægtefæller. Disse grupper udgjorde i 2020 godt og vel 40.000 personer beskæftiget på bedrifter med landbrug og gartneri, og heraf er 40 pct. kvinder. De fleste af disse kvinder er medarbejdende ægtefæller. De arbejder langt fra altid på fuldtid på bedriften, og som oftest er der næppe tale om formelle ansættelsesforhold.

Se flere detaljer på www.statistikbanken.dk\bdf307.

Uddannelser i jordbruget

I 2020 fuldførte næsten 1.000 personer en erhvervsfaglig uddannelse inden for landbrug og gartneri. Heraf er ca. hver fjerde kvinde. I 2010 var det ca. 1.400 personer, hvor andelen af kvinder var omtrent den samme. Se mere om erhvervsfaglige uddannelser på www.statistikbanken.dk/uddakt34.

Ansatte og medarbejdende ægtefæller i landbrug og gartneri

 

2010

2020

 

personer

pct.

personer

pct.

Mænd:

 

 

 

 

I alt

20598

100,0

24495

100,0

Familie 1

3005

14,6

3303

13,5

Ikke familie

15781

76,6

19632

80,1

Ægtefæller

1812

8,8

1560

6,4

Kvinder:

 

 

 

 

I alt

17366

100,0

16100

100,0

Familie 1

654

3,8

1036

6,4

Ikke familie

5233

30,1

6797

42,2

Ægtefæller

11479

66,1

8267

51,3

Mænd og kvinder

 

 

 

 

I alt

37964

100,0

40595

100,0

Familie 1

3659

9,6

4339

10,7

Ikke familie

21014

55,4

26429

65,1

Ægtefæller

13291

35,0

9827

24,2

1 Med familie forstås børn, børnebørn, søskende, forældre og bedsteforældre til bedriftens indehaver.
Kilde: Landbrugs- og gartneritællingen, særkørsel

Nyt fra Danmarks Statistik

27. maj 2021 - Nr. 197

Hent som PDF
Næste udgivelse: 11. maj 2022

Kontakt

Kilder og metode

Landbrugs- og gartneritællingen er en stikprøvetælling med deltagelse af landbrug i Danmark. Siden 1995 er oplysninger om afgrøder og forpagtning hentet fra landmændenes ansøgning om arealstøtte. Før den tid blev disse oplysninger indhentet ved spørgsmål på spørgeskemaet. Tællingerne i 1982, 1983, 1985, 1987, 1989, 1999, 2010 og 2020 var totaltællingerne med deltagelse af alle landbrugs- og gartneribedrifter i Danmark, og de øvrige tællinger stikprøver med en varierende udvalgsandel, typisk omkring 25-30 pct.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation