Gå til sidens indhold

Kun få unge landmænd i Danmark

Landbrugs- og gartneritællingen 1. juni 2017

Der bliver færre og færre unge landmænd i Danmark. Samtidig med, at antallet af landmænd falder, har andelen af landmænd under 40 år i de seneste fem år holdt sig på et historisk lavt niveau på omkring 6-7 pct. af alle landmænd, mod 23 pct. for tyve år siden. Andelen af unge landmænd steg i 1980erne og indtil 1996, men er faldet stort set hvert år siden 2000. I den anden ende af aldersspektret er andelen af landmænd over 70 år steget fra 11 pct. til 15 pct. i samme periode. Gennemsnitsalderen for en dansk landmand er 57 år mod 52 år i 1997.

Andel af landmænd under 40 år

Færre men større bedrifter

Årsagen til, at andelen af unge landmænd falder, er sandsynligvis de store kapitalkrav, der knytter sig til erhvervelsen af egen bedrift. Desuden er der større afgang end tilgang til erhvervet, fordi bedrifterne bliver færre men større.

Antal landbrug fordelt efter landmandens alder

 

1997

2007

2017

1997

2007

2017

 

antal bedrifter

pct.

I alt

63151

44618

34731

100,0

100,0

100,0

Under 40 år

14261

6246

2196

22,6

14,0

6,3

40-49 år

14048

11969

5865

22,2

26,8

16,9

50-59 år

16107

11491

10637

25,5

25,8

30,6

60-69 år

11095

8423

8275

17,6

18,9

23,8

70 år og derover

7147

5540

5387

11,3

12,4

15,5

Alder uoplyst1

493

949

2371

0,8

2,1

6,8

1 Bedrifter, som ikke drives personligt, fx institutioner, offentlige myndigheder og selskaber.

Langt flere unge lønmodtagere end selvstændige i landbruget

Det skal dog understreges, at der er andre unge mennesker i landbruget end de 2.200, som har deres egen bedrift. De kan fx være partnere i landbrug drevet som interessentskab, driftsledere eller medhjælpende ægtefæller. Dansk landbrug beskæftiger 22.000 lønmodtagere under 40 år.

Unge landmænd har større gårde og flere køer

De yngre landmænd er kendetegnet ved at have betydeligt større bedrifter end deres ældre kolleger, nemlig 117 ha i gennemsnit mod 76 ha for bedrifter generelt, og de besidder tilsammen 10 pct. af Danmarks landbrugsareal. De har også oftere husdyr på deres bedrifter, navnlig kvæg og svin.

Yngre landmænd med kvæg har større besætninger end andre landmænd med kvæg, mens besætningsstørrelserne for bedrifter med svin er omtrent den samme for yngre og ældre landmænd. For pelsdyrbrug er det derimod de yngre landmænd, som har de mindste besætninger.

Karakteristika for bedrifter med unge landmænd sammenlignet med øvrige bedrifter 2017

 

Landmænd under 40 år

Øvrige bedrifter

Bedrifter i alt

 

antal

Alle bedrifter

2197

32534

34731

Gennemsnitlig arealstørrelse, ha

117

73

76

Bedrifter med husdyr

1571

19313

20884

I pct. alle bedrifter

72

59

60

Bedrifter med kvæg

959

10319

11277

I pct. af alle bedrifter

44

32

32

Kvæg pr. bedrift

231

128

137

Bedrifter med svin

364

2862

3226

I pct. af alle bedrifter

17

9

9

Svin pr. bedrift

3920

3802

3815

Bedrifter med fjerkræ

184

2846

3030

I pct. alle bedrifter

8

9

9

Fjerkræ pr. bedrift

8135

7023

7091

Bedrifter med pelsdyr

137

1243

1380

I pct. af alle bedrifter

6

4

4

Pelsdyr pr. bedrift

1797

2561

2485

Mindre fald i andelen af unge landmænd i Norge

Udviklingen i Norge har ikke været nær så dramatisk som i Danmark. Ganske vist har norsk landbrug også færre yngre landmænd i dag end i 1999, men andelen af landmænd under 40 år er kun faldet fra 26 pct. til 18 pct.

Antal landbrug fordelt efter landmandens alder i Norge

 

1999

2007

2017*

1999

2007

2017*

 

antal bedrifter

pct.

I alt

69959

46939

38216

100,0

100,0

100,0

Under 40 år

17923

9691

6871

25,6

20,6

18,0

40-49 år

20447

14011

9779

29,2

29,8

25,6

50-59 år

19276

13910

11419

27,6

29,6

29,9

60-69

9981

8312

7536

14,3

17,7

19,7

70 år og derover

2332

1015

2611

3,3

2,2

6,8

*Foreløbige tal. Kilde: Statistisk Sentralbyrå (SSB).

Nyt fra Danmarks Statistik

22. maj 2018 - Nr. 197

Hent som PDF
Næste udgivelse: 7. maj 2019

Kontakt

Kilder og metode

Landbrugs- og gartneritællingen er en stikprøvetælling med deltagelse af landbrug i Danmark. Siden 1995 er oplysninger om afgrøder og forpagtning hentet fra landmændenes ansøgning om arealstøtte. Før den tid blev disse oplysninger indhentet ved spørgsmål på spørgeskemaet. Tællingerne i 1982, 1983, 1985, 1987, 1989, 1999, 2010 og 2020 var totaltællingerne med deltagelse af alle landbrugs- og gartneribedrifter i Danmark, og de øvrige tællinger stikprøver med en varierende udvalgsandel, typisk omkring 25-30 pct.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation


Seneste nyt om Landbrug, gartneri og skovbrug