Gå til sidens indhold

Danske fødevarepriser topper i EU

Europæisk købekraftsundersøgelse - prissammenligninger, fødevarer 2018

Med et prisniveau på 30 pct. over EU-gennemsnittet har Danmark fortsat de højeste fødevarepriser i EU. Derefter kommer Luxembourg og Østrig, som begge ligger 27 pct. over EU-gennemsnittet. Tager man til vores nabolande for at købe fødevarer skal man i Sverige af med 18 pct. ekstra sammenlignet med EU-gennemsnittet, mens Tyskland ligger på niveau med EU-gennemsnittet. De laveste prisniveauer, sammenlignet med EU-gennemsnittet, finder man i Rumænien og Polen. I Rumænien ligger prisniveauet 35 pct. under EU-gennemsnittet, og i Polen ligger det 32 pct. under. Således er priserne i Danmark dobbelt så høje som i Rumænien og Polen. Opgørelsen er baseret på Eurostats undersøgelse fra 2018, der er gennemført i samarbejde med de deltagende lande.

Prisniveauindeks for fødevarer. 2018

Kilde: Eurostat.

Alkohol er dyrere i Danmark, mens tobakspriserne er på niveau med EU

Priserne for alkohol i Danmark ligger 24 pct. over EU-gennemsnittet. De er dog endnu højere i EU-landene Finland, Irland, Sverige, Grækenland, Storbritannien og Estland, der alle ligger mellem 82 og 26 pct. højere end EU-gennemsnittet. For tobak er der stor spredning i priserne blandt EU landene. Danmark ligger på niveau med EU-gennemsnittet og er dermed billigere end Storbritannien, Irland, Frankrig, Nederlandene og Sverige, som ligger mellem 104 og 8 pct. over EU-gennemsnittet. Derimod har en række af de lande, der indtrådte i EU efter 2004 nogle af de laveste priser på tobak. Lavest ligger Bulgarien med priser 51 pct. under EU-gennemsnittet.

EFTA-landene er dyrest

De tre EFTA-lande Schweiz, Norge og Island har langt højere fødevarepriser end Danmark. Således ligger Schweiz 64 pct., og Norge ligger 61 pct. over EU-gennemsnittet. Island ligger 50 pct. over EU gennemsnittet.

Danmark er dyrest, når det gælder brød og kornprodukter

For alle grupper af fødevarer ligger de danske priser over EU-gennemsnittet. Det danske prisniveau ligger højest for brød og kornprodukter med 52 pct. over EU-gennemsnittet. Omvendt er de danske priser tættest på EU-gennemsnittet for Olie og fedtstoffer med 12 pct. over EU-gennemsnittet.

Prisniveau for fødevarer, drikkevarer og tobak i udvalgte europæiske lande. 2018
Land

Føde-
varer
i alt1

Brød
og
korn-
pro-
dukter

Kød 

Fisk 

Mælk,
ost og
æg

 

Olie
og
fedt-
stoffer
 

Frugt
og
grøn-
sager
 

Ikke-
alko-
holiske
drikke-
varer

Alko-
holiske
drikke-
varer
 

Tobak 

 

EU-28 = 100

Danmark

130

152

121

130

117

112

117

132

124

102

Luxembourg

127

127

142

119

131

121

119

115

93

85

Østrig

127

135

146

138

107

128

126

113

101

89

Finland

119

127

122

113

116

97

129

123

182

117

Irland

118

119

105

109

121

105

126

136

177

201

Sverige

118

123

119

111

113

119

125

108

152

108

Frankrig

116

111

131

116

100

110

127

101

94

141

Belgien

114

115

126

112

113

114

108

116

106

102

Italien

113

118

120

107

115

97

107

93

100

88

Grækenland

105

114

91

108

134

118

83

119

133

80

Tyskland

102

102

106

124

97

102

105

100

89

101

Nederlandene

101

90

123

104

102

93

102

100

100

110

Portugal

98

98

83

98

109

105

92

120

102

86

Spanien

96

108

89

89

96

84

99

91

84

83

Storbritannien

93

86

95

81

92

91

98

108

129

204

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Malta

111

111

98

106

117

128

111

122

109

94

Cypern

108

123

89

100

136

116

94

106

103

82

Slovenien

98

104

97

93

102

108

89

91

93

68

Kroatien

96

103

85

95

96

106

94

111

101

62

Estland

95

95

84

94

103

114

98

102

126

68

Slovakiet

92

88

79

107

100

119

97

110

90

64

Letland

91

86

76

88

107

122

88

116

109

65

Ungarn

84

77

75

91

93

111

85

89

77

63

Tjekkiet

83

80

76

94

92

101

79

92

82

68

Litauen

80

81

71

75

90

109

72

105

94

63

Bulgarien

75

62

64

72

98

112

70

95

74

49

Polen

68

68

63

69

71

88

69

83

86

60

Rumænien

65

54

63

69

93

95

54

74

74

69

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Schweiz

164

163

228

148

136

145

153

129

118

121

Norge

161

167

155

109

174

146

158

181

252

222

Island

150

156

165

116

165

110

140

134

268

187

1 Fødevarer i alt inkluderer ikke: Ikke-alkoholiske drikkevarer, alkoholiske drikkevarer og tobak.
Kilde: Eurostat.

Nyt fra Danmarks Statistik

25. juni 2019 - Nr. 245

Hent som PDF
Næste udgivelse: 24. juni 2022

Kontakt

Kilder og metode

Købekraftpariteter opgøres på grundlag af de gennemsnitlige priser for en repræsentativ stikprøve af varer og tjenester. Priserne er de markedspriser, som forbrugerne betaler, inklusive moms og afgifter. Ved at dividere købekraftpariteten med valutakursen får man et udtryk for den reelle forskel i prisniveauet imellem landene. Prisniveauindekset angiver prisniveauet i det enkelte land i forhold til gennemsnittet i EU-27. Indekset måler forskelle i prisniveauer ved at angive antallet af enheder af en fælles valuta, der er nødvendig for at kunne købe samme mængede af en bestemt vare eller varegruppe landene imellem. Prisniveauindeks har til formål at give en indikation af størrelsesordenen af prisniveauet i et land i forhold til de andre. Indekstallene kan derimod ikke bruges til en håndfast rangorden af landene, idet mindre forskelle imellem landenes prisniveauindeks ligger inden for den usikkerhed, tallene er forbundet med.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation