Gå til sidens indhold

Museerne får stadigt flere besøgende

Museer 2017

Samlet set havde de danske museer 15,5 mio. besøgende i 2017 mod 15,0 mio. i 2016, hvilket er en stigning på 3 pct. For de statslige museer var besøgstallet på 2,4 mio. mens det for de statsanerkendte var på 9,8 mio. i 2017. De statsanerkendte og statslige museer udgør 79 pct. af det samlede besøgstal i 2017 med 12,3 mio. besøgende gæster. Besøgstallet hos de statslige og statsanerkendte museer har været stigende inden for de seneste år.

Besøgende på museer fordelt efter museumstype. 2017

De seks statslige museer i Danmark

Der er seks statslige museer i Danmark med i alt 2,4 mio. besøgende. De statslige museer er ejet direkte af staten. Heriblandt er Nationalmuseet det klart største med knap 1,8 mio. besøgende. Derefter følger Statens Museum for Kunst med 335.000 besøgende. De øvrige fire statslige museer er Statens Naturhistoriske Museum, Ordrupgaard, Den Hirschsprungske Samling og Det Grønne Museum, der sammenlagt har 340.000 besøgende.

De 25 største museer havde 50 pct. af samtlige besøgende

I 2017 var der i alt 209 museer. De 25 største havde tilsammen 50 pct. af samtlige besøgende. 21 museer havde et besøgstal på over 150.000. De 25 museer med færrest besøgende udgjorde 0,1 pct. af det samlede besøgstal.

Over halvdelen af museumsbesøgende var på kulturhistoriske museer

52 pct. af museumsbesøgene foregik på et kulturhistorisk museum, 27 pct. på et kunstmuseum og 19 pct. på et museum med blandet kategori eller museumslignende institutioner. De sidste 2 pct. besøgte et naturhistorisk museum.

Besøgstal for museers udstillinger, fordelt efter museumskategori og museumstype. 2017

 

Alle
museer
 

Statslige i
henhold til
museumsloven

Statsanerkendte
i henhold til
museumsloven

Anden
statsstøtte
 

Ikke-
statsstøtte
 

 

antal 1.000

Alle museer

15484

2440

9811

1017

2217

Kulturhistoriske museer

8100

1864

5034

80

1122

Kunstmuseer

4155

428

3368

16

344

Naturhistoriske museer

347

148

199

-

-

Blandet kategori

1209

-

1209

-

-

Museumslignende institutioner

1672

-

-

921

751

Ny dataindsamlingsmetode

Som noget nyt i dataindsamlingen har museerne haft mulighed for at oplyse to besøgstal. Det ene besøgstal er bruttotallet, dvs. alle registrerede gæster som har anvendt museets café, handlet i museets butik eller set udstillingerne. Det andet besøgstal, som museerne har oplyst, er antal personer, der udelukkende har besøgt museets udstillinger - også i forbindelse med arrangementer eller undervisning. I 2017 er der sammenlagt registreret 17,7 mio. gæster, hvoraf 15,5 mio. har besøgt museernes udstillinger. Den nye indsamlingsmetode skal sikre, at datagrundlaget er entydigt. Besøgstallet i denne Nyt fra Danmarks Statistik bygger på besøgende, som har besøgt museernes udstillinger.

Zoologiske anlæg

De zoologiske anlæg havde 4,4 mio. besøgende i 2017. 73 pct. af disse besøg foregik i zoologiske anlæg, der modtog statsstøtte i henhold til zoo-loven. Besøgstal for zoologiske anlæg indgår ikke i opgørelsen over besøg på museerne, men kan ses i statistikbanken www.statistikbanken.dk/10264. I 2017 indgår kun zoologiske anlæg i statistikken.

Nyt fra Danmarks Statistik

2. maj 2018 - Nr. 171

Hent som PDF
Næste udgivelse: 6. maj 2019

Kontakt

Kilder og metode

Museumsstatistikken omfatter alle statsanerkendte museer (godkendt af Kulturarvsstyrelsen jf. museumsloven) og statsejede museer. Derudover indeholder opgørelsen en række museer, der er ejet af en museumsforening eller i privateje. De zoologiske anlæg, botaniske haver og akvarier indberetter tilsvarende årlige oplysninger.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation