Gå til sidens indhold

Eksport og import af tjenester falder

Udenrigshandel med tjenester 1. kvt. 2018

Eksporten af tjenester faldt i første kvartal med 0,3 pct. og importen faldt med 0,4 pct. Det viser kvartalstallene, når der korrigeres for normale sæsonudsving.

Eksport og import af tjenester samt tjenestebalance, sæsonkorrigeret

Importen størst fra EU-lande, eksporten størst til lande uden for EU

Danmarks import af tjenester er større fra EU-landene end fra lande uden for EU. Søtransport udgjorde i 2017 20 pct. af tjenesteimporten fra EU og 55 pct. af importen fra lande uden for EU. Eksporten af tjenester er omvendt større til lande uden for EU end til EU-landene. Søtransport udgjorde 27 pct. af tjenesteeksporten til EU og 58 pct. af eksporten til lande uden for EU i 2017.

Eksport og import af tjenester fordelt på EU-lande/lande uden for EU, faktiske tal. 2017

Ændringer i forhold til seneste offentliggørelse

Danmarks Statistik har for året 2017 opjusteret eksporten med 11,6 mia. kr., og importen er opjusteret med 1,1 mia. kr. For 2017 skyldes revisionen især en større enkeltstående betaling fra udlandet for brug af danskejet patent.

Udenrigshandel med tjenester fordelt på tjenestegrupper

 

Faktiske tal

Sæsonkorrigerede tal

Faktiske tal

 

4. kvt. 2017

1. kvt. 2018

4. kvt. 2017

1. kvt. 2018

4. kvt. 2017

1. kvt. 2018

År til dato1

 

mia. kr.

procentvis ændring ift. foregående periode

Tjenestebalance

4,7

-0,2

3,6

3,8

 

 

 

Eksport

108,7

100,6

107,5

107,2

1,9

-0,3

-6,7

Forarbejdningstjenester mv.

1,1

1,1

1,1

1,1

-7,3

2,1

5,9

Søtransport

47,6

44,8

47,2

45,4

2,3

-3,9

-3,3

Lufttransport

5,6

5,7

6,0

5,9

1,8

-1,7

0,6

Øvrig transport

6,4

6,1

6,4

6,1

7,5

-5,0

4,8

Rejser

10,4

8,2

12,4

12,3

1,5

-0,7

4,7

Bygge- og anlægstjenester

5,8

7,8

5,6

8,0

-3,4

42,0

30,3

Forsikrings- og finansielle tjenester

2,2

1,9

2,1

1,9

12,8

-7,9

6,9

Royalties og licenser

5,4

3,3

4,0

4,2

-1,8

4,6

-73,8

Telekom.- og computertjenester mv.

8,2

7,0

7,7

7,3

4,0

-6,1

-0,5

Andre forretningstjenester

14,4

13,2

13,4

13,6

-0,4

1,4

7,5

Øvrige tjenester

1,6

1,5

1,6

1,5

7,7

-3,8

3,0

Import

103,9

100,8

103,9

103,4

2,5

-0,4

1,8

Forarbejdningstjenester mv.

2,8

2,9

2,8

2,9

-8,0

3,1

-1,5

Søtransport

35,9

35,4

35,8

35,7

1,8

-0,1

-0,1

Lufttransport

5,2

5,3

5,2

5,3

-5,5

1,4

4,3

Øvrig transport

6,8

6,4

6,6

6,7

7,4

2,3

0,4

Rejser

14,2

14,0

15,7

15,7

-0,1

-0,1

-0,2

Bygge- og anlægstjenester

6,9

6,7

6,9

6,7

28,0

-3,1

27,9

Forsikrings- og finansielle tjenester

1,7

1,9

1,7

1,8

9,6

3,0

8,5

Royalties og licenser

2,7

2,2

2,7

2,2

12,9

-18,6

-13,3

Telekom.- og computertjenester mv.

9,0

8,3

8,5

8,3

0,7

-2,8

-1,5

Andre forretningstjenester

16,0

15,2

15,3

15,5

-0,2

2,0

3,5

Øvrige tjenester

2,7

2,6

2,7

2,6

-0,3

-2,5

0,6

1 1. kvt. 2018 i forhold til 1. kvt. 2017.

Udenrigshandel med tjenester fordelt på lande. 1. kvt. 2018

 

Eksport

Import

 

 

Sæsonkorrigerede tal

Faktiske tal

 

Sæsonkorrigerede tal

Faktiske tal

 

Faktiske
tal

Sæson-
korr.

4. kvt.
2017

1. kvt.
2018

År til
dato1

Faktiske
tal

Sæson-
korr.

4. kvt.
2017

1. kvt.
2018

År til
dato1

 

mia. kr.

pct. ændr. ift. foregående periode

mia. kr.

pct. ændr. ift. foregående periode

I alt

100,6

107,2

1,9

-0,3

-6,7

100,8

103,4

2,5

-0,4

1,8

EU

47,8

51,9

0,8

1,8

2,4

57,0

59,6

2,7

-1,1

4,1

Tyskland

8,4

10,2

-4,5

-4,0

-10,7

10,8

12,2

6,7

3,0

14,8

Sverige

10,8

11,3

2,6

-3,2

-0,3

7,9

8,1

-0,4

-1,4

-4,0

Storbritannien

10,0

9,9

3,7

20,4

30,9

12,5

12,5

1,7

-7,8

-1,6

Nederlandene

3,2

3,5

0,2

-2,7

1,1

3,6

3,6

2,5

-2,2

-2,1

Verden uden for EU

52,8

55,3

3,0

-2,2

-13,7

43,9

43,8

2,2

0,6

-1,0

USA

9,5

9,9

6,5

-5,4

-6,5

9,7

10,1

-0,2

0,7

-9,2

Norge

6,3

7,3

3,6

-0,1

-5,7

4,4

4,0

0,6

1,2

0,9

Kina

3,3

3,7

-8,6

2,8

1,1

3,1

3,2

-2,9

4,8

-1,0

Schweiz

3,8

4,0

8,7

-7,5

-52,6

1,4

1,6

9,0

9,1

21,5

BRIK²

7,2

7,9

-2,6

2,9

3,8

5,8

5,9

1,0

3,3

0,7

1 Se note til første tabel.

2 BRIK omfatter Brasilien, Rusland, Indien og Kina.

Nyt fra Danmarks Statistik

9. maj 2018 - Nr. 185

Hent som PDF
Næste udgivelse: 9. august 2018

Kontakt

Kilder og metode

Statistikken er hovedsageligt udarbejdet på basis af indberetninger fra virksomheder.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation