Gå til sidens indhold

Kun dieselbiler kører længere på literen

Energieffektiviteten for nyregistrerede biler 2017

Fra 2013 til første halvår 2017 er energieffektiviteten for nyregistrerede dieselbiler øget fra 23,6 km/l til 26,1 km/l. Derimod er der stort set ingen ændring for benzinbiler, som kun udviklede sig fra 21,3 til 21,6 km/l i samme periode. En væsentlig årsag til dette er, at nye benzinbiler er blevet tungere. Gennemsnittet for benzinbiler har i hele perioden ligget over 20 km/l, som er grænsen for den laveste grønne ejerafgift. For dieselbilerne er grænsen for den laveste afgift 32,1 km/l, dvs. noget højere end gennemsnittet for nye dieselbiler.

Energieffektivitet og grøn ejerafgift for nyregistrerede personbiler

Emissioner og sikkerhed mulige elementer i nyt afgiftssystem

Køretøjernes emissioner indgår sammen med energieffektivitet og vægt i diskussioner om et nyt afgiftsberegningssystem. Motorregistret (DMR) har data for emissioner af bl.a. CO (kulilte), CO2 (kuldioxid) og NOx (kvælstof-ilter). Et tredje element er bilernes sikkerhedsstandard, hvor DMR bl.a. har data fra NCAP-test (kollisionstest) og sikkerhedsudstyr som ABS, ESP (system mod udskridning), afstandsradar og vognbaneskiftalarm.

Emissioner af CO, CO<span class='nedetekst'>2</span> og NO<span class='nedetekst'>x</span> for nye personbiler

Ikke alle emissioner er faldet

CO2-udslippet er stort set ens og uændret for de nye benzin- og dieselbiler siden 2014 med et niveau på 108 gram/km. Derimod har CO-udslippet været faldende i perioden. Benzinbilernes niveau omkring 390 mg/km er dobbelt så stort som for dieselbilerne. NOx-niveauet er uændret i perioden for benzinbilerne med 20 mg/km, mens det for dieselbilerne er reduceret til en tredjedel, men dog stadig mere end det dobbelte af benzinbilerne.

Er tallene for energieffektivitet og emissioner troværdige?

Siden de laboratorietestede mål for energieffektivitet blev taget i brug i 1997, har det været voldsomt diskuteret, om de målte resultater er retvisende. Skandalen med VW's diesel-emissioner har ligeledes sat spørgsmålstegn ved pålideligheden af de oplyste emissionstal. En videnskabelig rapport udgivet af EU-Kommissionen i 2011 undersøgte energiforbruget ved "virkelig" brug. Konklusionen var, at energiforbruget i praksis for benzindrevne biler generelt er 10-15 pct. større end de testede mål, mens energiforbruget for dieseldrevne biler er 12-20 pct. større.

Energieffektivitet og egenvægt for nye benzin- og dieseldrevne personbiler til privatkørsel

 

2007

2013

2015

2016

 

1. halvår

 

 

 

 

 

 

2007
 

2013
 

2017
 

 

2007
-2017

2013
-2017

 

km/l

 

pct.

Benzindrevne i alt

15,0

21,3

21,9

21,8

 

14,9

21,3

21,6

 

45,1

1,6

I husholdningerne, køb

15,6

21,6

22,2

22,1

 

15,3

21,6

22,0

 

43,9

2,1

Leasing

14,2

20,4

22,6

22,5

 

13,6

20,2

22,1

 

61,8

9,1

I erhvervene i alt

14,0

20,3

21,3

21,4

 

14,1

20,2

21,2

 

49,9

4,7

Leasing

13,8

20,1

20,8

20,7

 

14,1

20,0

20,6

 

46,0

2,7

Dieseldrevne i alt

19,0

23,7

25,5

26,1

 

18,5

23,6

26,1

 

41,3

10,4

I husholdningerne, køb

19,5

24,6

27,1

28,0

 

18,8

24,5

28,7

 

52,4

17,3

Leasing

18,1

24,3

28,1

29,5

 

17,1

24,0

28,4

 

66,0

18,1

I erhvervene i alt

18,2

23,2

25,0

25,5

 

17,9

23,2

24,9

 

39,4

7,4

Leasing

18,1

23,0

24,3

24,2

 

17,7

22,8

23,8

 

34,3

4,4

 

egenvægt i kg

 

 

 

Benzindrevne i alt

1155

975

1030

1069

 

1157

975

1089

 

-5,9

11,7

I husholdningerne, køb

1102

949

995

1024

 

1116

949

1032

 

-7,5

8,8

Leasing

1288

1026

1038

1094

 

1279

1037

1130

 

-11,6

9,0

I erhvervene i alt

1256

1061

1088

1132

 

1233

1064

1152

 

-6,6

8,3

Leasing

1267

1089

1126

1173

 

1235

1090

1193

 

-3,4

9,4

Dieseldrevne i alt

1330

1354

1360

1370

 

1368

1349

1373

 

0,3

1,8

I husholdningerne, køb

1286

1284

1267

1263

 

1338

1288

1246

 

-6,9

-3,2

Leasing

1413

1300

1303

1288

 

1452

1320

1302

 

-10,4

-1,4

I erhvervene i alt

1389

1386

1390

1405

 

1414

1381

1429

 

1,0

3,5

Leasing

1398

1404

1413

1450

 

1422

1403

1476

 

3,8

5,2

 

km/l ved 1.000 kg

 

 

 

Benzin og diesel i alt

20,1

24,1

26,1

27,5

 

19,4

23,9

27,6

 

42,3

15,3

Benzindrevne

17,3

20,8

22,5

23,3

 

17,2

20,7

23,5

 

36,6

13,5

Dieseldrevne

25,2

32,0

34,7

35,8

 

25,3

31,9

35,8

 

41,8

12,3

Anm.: Tallene omfatter personbiler til privat personbefordring, dvs. eksklusive taxakørsel og andre anvendelser. Tallene er helårstal, hvis ikke andet er angivet.

Nyt fra Danmarks Statistik

22. september 2017 - Nr. 376

Hent som PDF
Næste udgivelse: 21. september 2018

Kontakt

Kilder og metode

Målet for energieffektiviteten km/l er fastlagt i et EU-regelsæt, som også fastsætter standardiserede målinger, som alle nye personbiler skal gennemgå. Målet er et sammenvejet udtryk for brændstoffor-bruget for en fast kombination af kørselstyper og -længder (by- og landevejskørsel mv.) med bestemte hastigheder. Emissionsmålingerne er ligeledes EU-fastlagte..

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation