Gå til sidens indhold

Bedste resultat for gartnerierne nogensinde

Regnskabsstatistik for gartneri 2016

Heltidsgartnerierne fik i gennemsnit et driftsresultat på 688.000 kr. i 2016, hvilket er det hidtil bedste samlede resultat for gartnerierne. Gartnerier med potteplanter havde i 2016 et gennemsnitligt driftsresultat på 785.000 kr., hvilket var mere end en fordobling i forhold til 2015 og også langt bedre end i årene forud. Driftsresultatet var fortsat højere i gartnerier med grøntsager - det var på hhv. 1,5 mio. kr. og 1,0 mio. kr. i væksthus og på friland, efter en mindre fremgang for begge gartnerityper. Også frugt- og bærplantager samt planteskoler havde fremgang.

Heltidsgartneriernes driftsresultat

Højere priser gav fremgang

Fremgangen for gartnerierne hænger sammen med højere priser på produkterne - for gartnerisektoren som helhed steg de med 3 pct., mens potteplanterne steg med 4 pct.

Værdien af gartneriproduktionen udgør med omtrent 5 mia. kr. mere end en fjerdedel af jordbrugets salg af vegetabilske produkter, selvom arealet med gartneri udgør mindre end 1 pct. af det samlede areal med gartneri og landbrug.

Størst bruttoudbytte i gartnerier med væksthusgrøntsager

Bruttoudbyttet - værdien af produktionen - pr. gartneri med væksthusgrøntsager var på 17,4 mio. kr., hvilket er større end gennemsnittet for de øvrige gartnerier. Til sammenligning var bruttoudbyttet på 10,5 mio. kr. pr. gartneri med frilandsgrøntsager og på 11,7 mio. kr. i potteplantegartnerierne, mens det var på blot 2,5 mio. og 5,3 mio. kr. i hhv. frugt- og bærplantager og i planteskoler.

Færre, men større gartnerier med flere grøntsager

I løbet af de seneste årtier er gartnerierne blevet meget færre og større, mens produktionen samlet set nogenlunde er blevet opretholdt. Strukturudviklingen kan illustreres ved, at der var knap 1.000 gartnerier i 2016, hvilket er mindre end halvdelen af, hvad der var i 1996. Et gennemsnitligt potteplantegartneri havde i 1996 derimod et væksthusareal på ca. 6.000 m2, mens det i 2016 havde 14.000 m2.

Grøntsager har de seneste ca. 20 år udgjort en stigende andel af gartneriproduktionen, mens andelen af især potteplanter er faldet. I 2016 udgjorde potteplanter dog stadig over 40 pct. af gartneriproduktionen, mens grøntsager udgjorde lige knap så meget. De resterende ca. 20 pct. var stort set fordelt mellem planteskoleplanter samt frugt og bær.

Resultatopgørelse, balance mv. for gartnerier. 2016

 

 

 

Heltid

Deltid

Alle

 

 

 

Potte-
planter

Væksthus-
grøntsager

Frilands-
grøntsager

Frugt
og bær

Plante-
skoler

I alt

 

 

 

 

 

pr. virksomhed

 

 

Antal gartnerier

191

55

114

174

108

687

310

997

 

 

Væksthusareal (m2)

13998

19884

220

75

892

5725

302

4039

 

 

Frilandsgartneri (ha)

0,6

0,4

73,0

21,0

18,9

21,4

2,8

15,6

 

 

Arbejdsforbrug (timer)

20779

32140

19867

6391

12549

15734

823

11098

 

 

 

1.000 kr. pr. gartneri

 

 

Resultatopgørelse

 

 

 

 

 

 

 

 

A

 

Bruttoudbytte

11711

17408

10549

2466

5310

8029

232

5605

B

 

Driftsomkostninger

10502

15404

8665

2000

4608

6970

211

4868

 

 

Heraf energi inkl. afgifter

1190

2444

363

58

82

621

15

432

 

 

Heraf løn

3267

5263

3014

729

1810

2357

14

1628

C

 

Finansieringsomkostninger

450

509

1162

188

261

459

31

326

D

 

Generelle driftstilskud

25

18

311

60

46

88

10

64

A-B-C+D

 

Driftsresultat

785

1513

1032

339

487

688

0

474

 

 

Driftsresultat efter ejeraflønning

304

1072

590

-37

44

255

-144

131

 

 

Investeringer

700

2328

1900

1133

540

1104

198

822

 

 

Heraf i gartneriaktiver

414

1229

1101

725

208

634

-24

429

 

 

Egenfinansiering

1255

2079

1207

552

497

953

142

701

 

 

Fremmedfinansiering

-556

249

693

581

42

151

56

122

 

 

Aktiver

14383

20426

37089

15417

17048

19340

5322

14981

 

 

Egenkapital

5565

8614

7518

5516

6793

6327

2931

5271

 

 

 

pct.

 

 

Soliditetsgrad efter hensættelser

42

44

34

38

42

40

56

42

 

 

Afkastningsgrad

7,1

12,3

5,6

1,4

2,5

4,9

-3,7

4,1

Nyt fra Danmarks Statistik

27. oktober 2017 - Nr. 415

Hent som PDF
Næste udgivelse: 28. september 2018

Kontakt

Kilder og metode

Statistikken er baseret på en stikprøve og dækker jordbrugsbedrifter, hvor mindst halvdelen af standardoutput kommer fra gartneriprodukter. Data indsendes til EU's informationsnet for landøkonomisk bogføring, der sammenstiller landenes data.
Heltidsgartneri har et samlet arbejdsforbrug på mindst 1.665 timer.
Driftsresultatet aflønner ejerens arbejdsindsats og investerede kapital.
Driftsresultat efter ejeraflønning: Ejerfamiliens arbejde er aflønnet med en beregnet timeløn.
Afkastningsgrad viser forrentningen af den investerede kapital i pct.
Soliditetsgrad efter hensættelser viser egenkapitalen efter hensatte forpligtelser i pct. af samlede aktiver i selveje.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation


Tabeller fra Statistikbanken

Oversigt i Statistikbanken

Vis flere » « Minimer

Publikationer

Økonomi for landbrug og gartneri

Anden information

Seneste nyt om Landbrug, gartneri og skovbrug