Gå til sidens indhold

13.500 flere lønmodtagere i første kvartal 2018

Beskæftigelse for lønmodtagere (kvt. - revideret) 1. kvt. 2018

Antallet af lønmodtagere steg med 13.500 fra fjerde kvartal 2017 til første kvartal 2018. Det svarer til en stigning på 0,5 pct. I første kvartal havde 2.731.500 personer et lønmodtagerjob. Stigningen i antallet af lønmodtagere skyldes især flere lønmodtagere i private virksomheder. I denne sektor steg antallet af lønmodtagere således med 12.000 personer, svarende til 0,7 pct. Alle tal er korrigeret for normale sæsonudsving.

Personer med lønmodtagerjob, sæsonkorrigeret

37,9 pct. flere lønmodtagere i hotel- og restaurationsbranchen

Antallet af lønmodtagere var i første kvartal 2018 det højeste nogensinde, hvilket var 11.400 højere end det næsthøjeste niveau, som var i andet kvartal 2008. Det svarer til en stigning på 0,4 pct. I otte ud af 19 brancher er antallet af lønmodtagere mere end 5 pct. højere end i andet kvartal 2008. Den største stigning i pct. var i branchen hoteller og restauranter, som er steget med 37,9 pct. Det svarer til 31.300 flere lønmodtagere, som også er den antalsmæssige største stigning. I branchegruppen kultur og fritid er antallet af lønmodtagere steget med 19,4 pct., svarende til 8.800 flere. I branchegruppen rejsebureauer, rengøring og anden operationel service, som blandt andet også omfatter vikarbureauer, er antallet af lønmodtagere steget med 13,1 pct., svarende til 17.700 flere.

Udvikling for antallet af lønmodtagere i pct. fra 2. kvt. 2008 til 1. kvt. 2018 for brancher med størst <br />stigning i pct., sæsonkorrigeret

Personer med lønmodtagerjob fordelt efter branche, sæsonkorrigeret

 

2. kvt. 2008

1. kvt. 2018*

1. kvt. 2018*

 

antal

udvikling i pct.
i forhold til 2. kvt. 2008

I alt

2720067

2731479

0,4

Landbrug, skovbrug og fiskeri

39840

42714

7,2

Råstofindvinding

4676

4773

2,1

Industri

374159

303708

-18,8

Energiforsyning

12055

10165

-15,7

Vandforsyning og renovation

11655

11745

0,8

Bygge og anlæg

171983

160694

-6,6

Handel

433927

430613

-0,8

Transport

150486

139457

-7,3

Hoteller og restauranter

82421

113698

37,9

Information og kommunikation

97891

105469

7,7

Finansiering og forsikring

88531

80564

-9,0

Ejendomshandel og udlejning

35149

39383

12,0

Videnservice

137690

149132

8,3

Rejsebureauer og rengøring mv.

134912

152603

13,1

Offentlig administration, forsvar og politi

142254

142159

-0,1

Undervisning

207421

227895

9,9

Sundhed og socialvæsen

486456

500021

2,8

Kultur og fritid

45557

54398

19,4

Andre serviceydelser mv.

61535

61814

0,5

Uoplyst aktivitet

1467

473

..

* Foreløbige tal.

Personer med lønmodtagerjob fordelt efter sektor, sæsonkorrigeret

 

4. kvt. 2017

1. kvt. 2018*

1. kvt. 2018*

 

antal

udvikling i pct.
i forhold til kvt. før

I alt

2717964

2731479

0,5

Private virksomheder

1758127

1770099

0,7

Private nonprofit-organisationer1

80141

80788

0,8

Offentlige virksomheder

54115

53102

-1,9

Offentlig forvaltning og service

825249

827018

0,2

Stat

197591

199165

0,8

Regioner

134589

134615

0,0

Kommuner

490762

490945

0,0

Sociale kasser og fonde

2307

2293

-0,6

Uoplyst sektor

333

471

..

* Foreløbige tal.
1 Private nonprofit-organisationer omfatter foreninger, selvejende institutioner og lignende rettet mod husholdninger.

Tal for lønmodtagerbeskæftigelsen omregnet til fuld tid i Statistikbanken

I Statistikbanken findes både tal for antal personer med et lønmodtagerjob og lønmodtagerbeskæftigelsen omregnet til fuld tid på grundlag af betalte timer.

Nyt fra Danmarks Statistik

13. juni 2018 - Nr. 231

Hent som PDF
Næste udgivelse: 12. september 2018

Kontakt

Kilder og metode

Statistikken belyser udviklingen i lønmodtagerbeskæftigelsen, både som antal med lønmodtagerjob og omregnet til fuld tid og korrigeret for normale sæsonudsving. Antallet af fuldtidsbeskæftigede beregnes ved at omregne det samlede antal indberettede eller beregnede betalte løntimer til fuld tid. Statistikken bygger på arbejdsgivernes indberetninger til SKAT's eIndkomst.
Statistikken 'Beskæftigelse i offentlig forvaltning og service' er også baseret på
eIndkomst og er derfor ens med hensyn til opgørelser af antal fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere for sektoren offentlig forvaltning og service og dens delsektorer.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation