Gå til sidens indhold

Fald i andel ledige stillinger og lavere ledighed

Ledige stillinger 1. kvt. 2018

Andelen af ledige stillinger faldt i første kvartal 2018 til 1,9 pct., hvilket svarer til en nedgang på 0,1 procentpoint i forhold til kvartalet før, når der korrigeres for sæsonudsving. I samme periode faldt ledigheden ifølge Arbejdskraftundersøgelsen (AKU) fra 5,4 til 5,0 pct. af arbejdsstyrken. Sammenhængen mellem andelen af ledige stillinger og AKU-ledigheden illustreres i nedenstående Beveridge-kurve.

Beveridge-kurve for sammenhængen mellem AKU-ledighed og andel ledige stillinger, sæsonkorrigeret

Beveridge-kurven viser konjunkturforbedring

Afstanden fra Beveridge-kurven til koordinatsystemets nulpunkt (0,0) viser, hvor effektivt stillingerne bliver besat, mens bevægelser langs kurven (i nordvestlig hhv. sydøstlig retning) er udtryk for konjunkturændringer. Fra 2012 til og med 2017 har der overordnet været en konjunkturforbedring, så andelen af ledige stillinger er øget samtidig med, at ledigheden er faldet. Fra fjerde kvartal 2017 til første kvartal 2018 ses der derimod en mindre forskydning af kurven ind mod koordinatsystemets nulpunkt, hvilket kan indikere en større effektivitet i besættelsen af de ledige stillinger.

Mindre fald i antallet af ledige stillinger i den private sektor

Det sæsonkorrigerede antal ledige stillinger i den private sektor faldt til 32.200 ledige stillinger i første kvartal 2018. Det svarer til 1.000 færre ledige stillinger end i kvartalet før.

Antal af ledige stillinger i den private sektor, sæsonkorrigeret

Midtjylland havde det største årlige fald i andelen af ledige stillinger

I Region Midtjylland faldt andelen af ledige stillinger i første kvartal 2018 i forhold til samme kvartal året før med 0,2 procentpoint - fra 1,9 til 1,7 pct. I Region Hovedstaden faldt andelen af ledige stillinger med 0,1 procentpoint til 2,2 pct. I de øvrige regioner - Sjælland, Syddanmark og Nordjylland steg andelen af ledige stillinger 0,1 procentpoint til hhv. 1,6 pct. i Region Sjælland, 1,5 i Region Syddanmark og 1,4 pct. i Region Nordjylland. Den laveste andel af ledige stillinger var dermed i Region Nordjylland, mens Region Hovedstaden igen var den region med den højeste andel af ledige stillinger.

De mindste arbejdssteder har den højeste andel af ledige stillinger

De mindste arbejdssteder - med under ti ansatte - havde fortsat den højeste andel af ledige stillinger med 2,1 pct., trods et fald på 0,3 procentpoint i forhold til samme kvartal året før. Arbejdssteder med 10-49 ansatte havde et mindre fald i andelen af ledige stillinger på 0,1 procentpoint til 1,8 pct. Arbejdssteder med 50-99 ansatte havde også en andel af ledige stillinger på 1,8 pct., hvilket er uændret i forhold til året før. For de største arbejdssteder - med over 100 ansatte - steg andelen af ledige stillinger med 0,1 procentpoint til 1,7 pct., og dermed havde de største arbejdssteder fortsat den laveste andel ledige stillinger.

Information og kommunikation havde størst fald i andel ledige stillinger

Branchen information og kommunikation havde den største nedgang i andelen af ledige stillinger med et fald på 0,8 procentpoint til 3,0 pct. i forhold til året før. I brancherne bygge og anlæg samt finansiering, forsikring og ejendomshandel faldt andelen med 0,2 procentpoint til en andel af ledige stillinger på hhv. 2,0 og 1,5 pct. Erhvervsservice faldt til en andel af ledige stillinger på 2,7 pct., hvilket svarer til et fald på 0,1 procentpoint. De eneste brancher med en stigning i andelen af ledige stillinger var industri, råstofudvinding og forsyningsvirksomhed samt handel og transport mv, hvor andelen for begge steg med 0,2 procentpoint til en andel på hhv. 1,5 og 1,7 pct. Dermed havde industri, råstofudvinding og forsyningsvirksomhed samt finansiering, forsikring og ejendomshandel begge med 1,5 pct. den laveste andel af ledige stillinger, mens information og kommunikation med 3,0 pct. ledige stillinger forsat havde den højeste andel.

Ledige stillinger i den private sektor fordelt på regioner

 

Ledige stillinger

Andel ledige stillinger

 

2017

2018

2017

2018

 

1. kvt.

2. kvt.

3. kvt.

4. kvt.

1. kvt.

1. kvt.

2. kvt.

3. kvt.

4. kvt.

1. kvt.

 

antal

pct.

I alt - sæsonkorrigeret

31601

32074

32485

33183

32189

1,9

1,9

2,0

2,0

1,9

I alt - faktiske

32030

34661

32642

29939

32598

1,9

2,0

1,9

1,8

1,9

Hovedstaden

13723

13050

12667

13223

13815

2,3

2,1

2,1

2,1

2,2

Sjælland

2454

3112

3095

2172

2761

1,5

1,8

1,7

1,2

1,6

Syddanmark

4398

6409

5260

4790

5008

1,4

2,0

1,6

1,5

1,5

Midtjylland

6950

6811

6470

5605

6426

1,9

1,9

1,8

1,6

1,7

Nordjylland

1916

2174

2210

1889

2185

1,3

1,4

1,4

1,2

1,4

Uden fast arbejdssted1

2589

3105

2941

2259

2403

3,8

4,2

4,2

3,5

3,8

1 Uden fast arbejdssted er enheder, hvor personer uden et fast fysisk arbejdssted er placeret, fx sælgere, sømænd og cykelbude.

Ledige stillinger (faktiske tal) i den private sektor fordelt på branche og arbejdsstedets størrelse

 

1. kvt. 2017

1. kvt. 2018

 

I alt


 

1-9
ansatte

 

10-49
ansatte

 

50-99
ansatte

 

100 +
ansatte

 

Uden
fast
arbejds-
sted1

I alt


 

1-9
ansatte

 

10-49
ansatte

 

50-99
ansatte

 

100 +
ansatte

 

Uden
fast
arbejds-
sted1

 

antal ledige stillinger

Antal ledige stillinger

32030

7363

10303

3543

8232

2589

32598

6738

10237

4080

9140

2403

Industri, råstofudvinding og

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

forsyningsvirksomhed

4254

481

926

589

2252

6

4966

499

1253

813

2391

9

Bygge og anlæg

3317

1272

1357

491

195

3

3113

832

1527

460

275

19

Handel og transport mv.

10248

3019

3667

1088

1963

509

11488

3314

3791

1242

2214

926

Information og

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

kommunikation

4247

994

1704

522

1016

10

3249

688

1015

407

1074

66

Finansiering, forsikring og

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ejendomshandel

1943

374

531

161

833

45

1790

331

457

136

836

30

Erhvervsservice

8022

1224

2117

692

1972

2017

7993

1075

2194

1022

2349

1352

 

andel ledige stillinger i pct.

Andel ledige stillinger

1,9

2,4

1,9

1,8

1,6

3,8

1,9

2,1

1,8

1,8

1,7

3,8

Industri, råstofudvinding og

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

forsyningsvirksomhed

1,3

1,9

1,2

1,3

1,3

0,9

1,5

1,9

1,6

1,6

1,4

1,8

Bygge og anlæg

2,2

3,1

2,2

2,3

0,8

0,2

2,0

2,0

2,6

1,9

0,9

1,1

Handel og transport mv.

1,5

2,1

1,3

1,5

1,3

2,1

1,7

2,3

1,3

1,4

1,4

4,4

Information og

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

kommunikation

3,8

5,4

5,9

3,4

2,2

0,2

3,0

4,0

3,4

3,2

2,3

2,1

Finansiering, forsikring og

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ejendomshandel

1,7

1,3

1,9

1,6

1,8

4,9

1,5

1,1

1,5

1,4

1,7

2,9

Erhvervsservice

2,8

2,3

2,8

2,0

2,3

5,6

2,7

2,0

2,8

2,6

2,7

3,7

1 Se note til ovenstående tabel.

Nyt fra Danmarks Statistik

8. juni 2018 - Nr. 220

Hent som PDF
Næste udgivelse: 7. september 2018

Kontakt

Kilder og metode

Statistikken dækker tilnærmelsesvist den private sektor, idet statistikken dækker de fleste brancher, som domineres af private virksomheder. Der indsamles dog ikke data for landbrug, skovbrug og fiskeri samt kultur, fritid og anden service. Statistikken udarbejdes kvartalsvis, men data indsamles månedsvis, og statistikken er således ikke en status på et givet tidspunkt, men beskriver ledige stillinger som et gennemsnit for hele kvartalet. 

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation