Gå til sidens indhold
Tirsdag den 7.12. lancerer vi en ny navigationsmenu her på dst.dk. Der kan derfor forekomme uregelmæssigheder fra kl. 14 og frem.
Hvidt kryds
Tirsdag den 7.12. lancerer vi en ny navigationsmenu her på dst.dk. Der kan derfor forekomme uregelmæssigheder fra kl. 14 og frem.
Hvidt kryds

Stadig færre modtager offentlig forsørgelse

Offentligt forsørgede under folkepensionsalderen (kvt.) 1. kvt. 2018

Fra fjerde kvartal 2017 til første kvartal 2018 faldt antallet af offentligt forsørgede 16-64-årige med 5.800 personer til i alt 712.300, når SU-modtagere ikke tælles med. Antallet af offentligt forsørgede toppede i første kvartal 2010 og er siden da faldet støt med i alt 132.100. Antallet af SU-modtagere steg derimod med over 125.000 fra udgangen af 2008 til udgangen af 2015. Siden da har antallet af SU-modtagere ligget konstant omkring de nuværende 325.000 personer. Alle personopgørelser er omregnet til fuldtidsmodtagere og korrigeret for sæsonudsving.

Offentligt forsørgede 16-64-årige, sæsonkorrigeret

Færre nettoledige

Fra fjerde kvartal 2017 til første kvartal 2018 er antallet af nettoledige faldet med 1.700 personer til i alt 88.600, hvilket svarer til et fald på 2 pct.

Flere modtager feriedagpenge

Fra fjerde kvartal 2017 til første kvartal 2018 er antallet af feriedagpengemodtagere steget med 1.ooo personer til i alt 5.700, svarende til en stigning på 22 pct. Dette hænger formentlig sammen med, at påsken faldt tidligt i 2018.

Færre i vejledning og opkvalificering i alt

Fra fjerde kvartal 2017 til første kvartal 2018 er antallet af personer i vejledning og opkvalificering i alt faldet med 1.400 personer, svarende til et fald på 4 pct.

Færre i virksomhedspraktik, nytteindsats og løntilskud, men flere i fleksjob

Antallet af personer i virksomhedspraktik, nytteindsats og løntilskud er faldet med hhv. 600, 100 og 200 personer fra fjerde kvartal 2017 til første kvartal 2018, modsat er antallet af personer i fleksjob i samme periode steget med 1.300. Det skal dog bemærkes, at fuldtidstallet for personer i fleksjob beregnes ud fra hele den periode, de har jobbet uden reduktion i forhold til det præcise timetal, der arbejdes.

Stadigt færre trækker sig tidligt tilbage fra arbejdsmarkedet

Fra fjerde kvartal 2017 til første kvartal 2018 er antallet på tidlig tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet faldet med 3.700 personer til 258.000. Faldet skyldes, at der i første kvartal 2018 var 800 færre på førtidspension, 2.800 færre på efterløn og 200 færre på fleksydelse i forhold til fjerde kvartal 2017.

Færre passive modtagere af kontanthjælp og flere i ressourceforløb

Fra fjerde kvartal 2017 til første kvartal 2018 er antallet af personer på kontanthjælp, som hverken er i aktivering eller ledige, faldet med 900 personer. Omvendt er antallet af personer i ressourceforløb, i samme periode, steget med 500.

Offentligt forsørgede, 16-64-årige, sæsonkorrigeret

 

2017

2018

Ændring
4. kvt. 2017

Ændring
1. kvt 2017

 

1. kvt.

4. kvt.

1. kvt.

- 1. kvt. 2018

- 1. kvt. 2018

 

fuldtidsmodtagere

pct.

I alt uden SU-modtagere

732491

718069

712273

-0,8

-2,8

Nettoledige i alt

89684

90270

88552

-1,9

-1,3

Ledige dagpengemodtagere

67921

70371

69808

-0,8

2,8

Ledige kontanthjælpsmodtagere

21763

19899

18744

-5,8

-13,9

Feriedagpenge

3805

4702

5731

21,9

50,6

Vejledning og opkvalificering i alt

36114

32731

31371

-4,2

-13,1

Vejledning og opkvalificering (d)

3265

3536

3614

2,2

10,7

Vejledning og opkvalificering (k)

31640

28313

26902

-5,0

-15,0

Jobrettet uddannelse (d) 

1208

882

854

-3,2

-29,3

Støttet beskæftigelse i alt

94362

94893

95134

0,3

0,8

Virksomhedspraktik(d)

3497

3301

3295

-0,2

-5,8

Virksomhedspraktik(k)

16637

15387

14750

-4,1

-11,3

Nytteindsats (k)

1621

1323

1192

-9,9

-26,5

Ansættelse med løntilskud (d)

2582

2256

2170

-3,8

-16,0

Ansættelse med løntilskud (k)

3828

3410

3312

-2,9

-13,5

Jobrotation (d)

552

455

446

-2,0

-19,2

Jobrotation (k)

127

79

84

6,3

-33,9

Fleksjob1

61350

64569

65880

2,0

7,4

Skånejob1

4168

4112

4006

-2,6

-3,9

Barselsdagpenge i alt2

48593

48484

48739

0,5

0,3

Tilbagetrækning i alt

273591

261750

258035

-1,4

-5,7

Førtidspension3

204805

201294

200544

-0,4

-2,1

Efterløn

64354

56636

53828

-5,0

-16,4

Fleksydelse

4431

3820

3662

-4,1

-17,4

Øvrige ydelsesmodtagere i alt

186342

185239

184712

-0,3

-0,9

Kontanthjælpsmodtagere4

79352

76717

75808

-1,2

-4,5

Integrationsydelse5

7425

5849

5727

-2,1

-22,9

Revalideringsydelse

1300

1187

1154

-2,8

-11,2

Ledighedsydelse

13131

13636

13464

-1,3

2,5

Sygedagpenge mv.2,6

53440

53086

53048

-0,1

-0,7

Ressourceforløb

16550

18689

19220

2,8

16,1

Jobafklaringsforløb

15144

16076

16292

1,3

7,6

SU-modtagere

324677

324634

325901

0,4

0,4

Anm.: Betegnelserne (d) og (k) dækker over hhv. dagpenge- og kontanthjælps-berettigede personer, der kan indgå i bruttoledigheden, hvis de skønnes jobparate. Under (k) indgår ligeledes personer, der modtager uddannelseshjælp, kontantydelse, sygedagpenge, integrationsydelse, ressourceforløbsydelse, ledighedsydelse og revalideringsydelse.

1 Beregningen af antal fuldtidsmodtagere er for fleksjob og skånejob udelukkende baseret på det antal dage i kvartalet, de har arbejdet, idet det antages, at disse personer hver dag arbejder alle de timer, det er muligt for dem.
2 Fra og med 2. kvt. 2016 er de faktisk indberettede tal for seneste kvartal for syge- og barselsdagpengemodtagere blevet justeret inden sæsonkorrektion.

Dette gøres i henhold til det forventede opdateringsefterslæb. For 1. kvt. 2018 er barselsdagpengemodtagerne blevet opjusteret med 5 pct., mens sygedagpengemodtagerne er blevet opjusteret med 2 pct. inden sæsonkorrektion.
3 Modtagere af invaliditetsydelse er ikke medtaget i opgørelsen over personer på førtidspension.
4 Dækker de kontanthjælpsmodtagere, der hverken er i aktivering eller ledige.
5 Dækker de integrationsydelsesmodtagere, der hverken er i aktivering eller ledige.
6 Fra og med 2015 kan ledige dagpengemodtagere fortsætte på alm. dagpenge de første to uger af et sygdomsforløb. Disse perioder inkluderes i denne offentliggørelse under 'Sygedagpenge mv.

Nyt fra Danmarks Statistik

18. juni 2018 - Nr. 240

Hent som PDF
Næste udgivelse: 19. september 2018

Kontakt

Statistik­dokumentation


Seneste nyt om Offentligt forsørgede