Gå til sidens indhold

Lille fremgang i industriproduktionen i juni

Industriens produktion og omsætning juni 2018

Med en stigning på 0,3 pct. gik den samlede industriproduktion lidt frem fra maj til juni. Stigningen kom efter et fald i maj på 1,1 pct. og en stigning i april på 1,3 pct. I perioden april-juni steg industriproduktionen samlet set med 0,6 pct. sammenlignet med de foregående tre måneder, og fortsætter dermed den stigende trend. Alle tal er korrigeret for normale sæsonudsving og prisudvikling.

Produktionsindeks, industri, sæsonkorrigeret

Industriproduktionen steg i tre ud af tolv branchegrupper i juni

Kun i branchegrupperne maskinindustri, medicinalindustri og møbler og anden industri var der stigninger i produktionen fra maj til juni. Disse branchegrupper vægter tilsammen 47,1 pct i det samlede produktionsindeks og opvejer faldet i de øvrige branchegrupper. Størst var faldet i branchegruppen transportmiddelindustri med 13,0 pct. Dette fald kan tilskrives et højt niveau i maj måned. Sammenlignes industriproduktionen i april-juni med januar-marts var der en stigning i syv ud af de tolv branchegrupper, der samlet vægter 66,8 pct.

I faktiske tal steg industriproduktionen med 0,4 pct. fra juni 2017 til juni 2018 og 3,3 pct. i forhold til juni 2016.

Faldende omsætning i juni

Industriens samlede omsætning faldt 0,7 pct. fra maj til juni, men lå i april-juni 3,4 pct. over de foregående tre måneder. Eksportmarkedsomsætningen faldt 0,1 pct. i juni, og hjemmemarkedsomsætningen faldt 1,8 pct. Mellemproduktindustri var den sektor med størst tilbagegang i juni på 2,5 pct. Alle tal for omsætning er målt i løbende priser og korrigeret for normale sæsonudsving.

Revisioner af tidligere offentliggjorte tal

Den samlede industriproduktion steg 1,3 pct. i april og faldt 1,1 pct. i maj. I forhold til sidste offentliggørelse er udviklingen i produktionen nedjusteret med 0,2 procentpoint i april og opjusteret 0,4 procentpoint i maj. Revisionerne skyldes forsinkede og ændrede indberetninger.

Industriens produktion og omsætning, sæsonkorrigeret. Juni 2018

 


 

Investerings-
godeindustri
 

Mellemprodukt-
industri
 

Fremstilling af
varige
forbrugsgoder

Fremstilling af
ikke-varige
forbrugsgoder

Industri

 

 

 

Apr.
- juni

Juni

Apr.
- juni

Juni

Apr.
- juni

Juni

Apr.
- juni

Juni

Apr.
- juni

Juni

 

 

procentvis ændring i forhold til foregående tre måneder/måned

Produktionsindeks1

I alt

-0,3

1,4

1,0

-1,6

-6,0

-2,0

1,7

0,9

0,6

0,3

Omsætning2

I alt

4,6

2,2

1,9

-2,5

0,4

1,4

1,5

-0,5

3,4

-0,7

 

Eksport

6,2

2,2

0,3

-1,7

0,6

4,2

1,0

-0,5

2,9

-0,1

 

Hjemme

-0,1

2,3

3,5

-3,4

0,2

-1,1

2,7

-0,4

4,3

-1,8

 

 

vægte produktionsindeks

Vægte3

 

 

27,2

 

26,7

 

3,1

 

42,1

 

100,0

1 I faste priser.
2 I løbende priser.

3 Vægtene er et udtryk for de enkelte sektorers andel af værditilvæksten i den samlede industri i 2015.

Industriens produktion, sæsonkorrigeret. Juni 2018

 

 

2018

Jan.-mar./
apr.-juni

Maj/
juni

 

Vægte1

Jan.

Feb.

Mar.

Apr.

Maj

Juni

 

 

 

 

indeks 2015 = 100

ændring i pct.

Industri

100,0

110,4

110,4

110,4

111,8

110,6

110,9

0,6

0,3

Føde-, drikke- og tobaksvareindustri

14,1

110,5

105,9

111,4

110,5

112,2

110,6

1,7

-1,4

Tekstil- og læderindustri

1,1

113,4

108,4

113,2

112,4

113,4

99,9

-2,8

-11,9

Træ- og papirindustri, trykkerier

4,0

97,7

98,2

92,9

94,7

99,7

96,3

0,7

-3,4

Kemisk industri og olieraffinaderier mv.

7,1

112,7

125,2

107,0

116,3

122,2

118,4

3,5

-3,1

Medicinalindustri

20,1

114,6

110,1

115,0

117,1

111,0

113,8

0,6

2,5

Plast-, glas- og betonindustri

7,0

109,6

109,9

104,4

110,0

110,6

110,2

2,1

-0,4

Metalindustri

8,7

115,8

106,2

105,4

104,8

107,2

103,9

-3,5

-3,1

Elektronikindustri

6,0

127,6

121,4

122,6

124,8

124,9

121,5

-0,1

-2,7

Fremstilling af elektrisk udstyr

3,4

107,4

103,1

106,1

102,2

105,4

102,9

-1,9

-2,4

Maskinindustri

14,0

103,5

103,2

112,1

104,7

98,0

105,7

-3,3

7,9

Transportmiddelindustri

1,5

121,9

114,5

118,5

120,8

134,0

116,6

4,6

-13,0

Møbler og anden industri mv.

13,0

102,3

118,9

108,6

116,8

113,2

115,0

4,6

1,6

Investeringsgodeindustri

27,2

112,6

116,2

119,0

117,9

113,7

115,3

-0,3

1,4

Mellemproduktindustri

26,7

110,4

110,5

103,8

108,8

110,4

108,6

1,0

-1,6

Fremstilling af varige forbrugsgoder

3,1

106,9

104,9

106,9

95,8

102,9

100,8

-6,0

-2,0

Fremstilling af ikke-varige forbrugsgoder

42,1

108,5

105,7

108,2

110,8

108,1

109,1

1,7

0,9

Industri ekskl. medicinalindustri

79,9

109,4

110,5

109,3

110,5

110,6

110,2

0,6

-0,4

Industri ekskl. fremst. af motorer, vindmøller og pumper

93,7

111,3

111,7

109,4

113,1

112,5

111,7

1,5

-0,7

1 Vægtene er et udtryk for de enkelte branchegruppers og sektorers andel af værditilvæksten i den samlede industri i 2015.

Nyt fra Danmarks Statistik

7. august 2018 - Nr. 299

Hent som PDF
Næste udgivelse: 7. september 2018

Kontakt

Kilder og metode

Trenden i figuren er beregnet ved et centreret nimåneders glidende gennemsnit af faktiske observationer. Det glidende gennemsnit er i enden af tidsserien beregnet på færre observationer, idet gennemsnittet ikke anvender forecastede observationer. Brancherne i industrien er grupperet i fire sektorer. Investeringsgoder er produktionsmidler i form af fast realkapital fx maskiner. Mellemprodukter er materialer, som andre erhverv videreforarbejder, fx kemiske produkter. Varige forbrugsgoder er fx møbler. Ikke-varige forbrugsgoder er fx fødevarer, tøj og medicin. EUROSTAT udsender desuden hver måned en pressemeddelse, som kan findes på Eurostats hjemmeside. Pressemeddelelsen udsendes ca. midt på måneden efter alle EU-lande har indsendt deres data. Det skal bemærkes, at EUROSTAT i sin pressemeddelse kommenterer på udviklingen i industrien inkl. råstofudvinding og energiforsyning.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation