Gå til sidens indhold

Stabil industriproduktion i første kvartal

Industriens produktion og omsætning marts 2018

Med et fald på 0,4 pct. gik den samlede industriproduktion en anelse tilbage fra februar til marts. For første kvartal som helhed blev mindre fald i februar og marts opvejet af et løft i januar, og således steg industriproduktionen i perioden januar-marts med 1,3 pct. sammenlignet med oktober-december 2017. Selv om der har været en stabil trend i 2017, tyder det på en lille fremgang i starten af 2018. Alle tal er korrigeret for normale sæsonudsving og prisudvikling.

Produktionsindeks, industri, sæsonkorrigeret

Industriproduktionen faldt i 4 af 12 branchegrupper i marts

Kemisk industri og olieraffinaderier, der vægter 7,1 pct. i beregningen af det samlede produktionsindeks, gik tilbage med 14,1 pct. i marts efter en stigning i februar på 10,6 pct. Branchegruppen havde i perioden januar-marts en lille produktionsfremgang på 0,2 pct. i forhold til det foregående kvartal. Branchegruppen møbel og anden industri gik tilbage med 11,9 pct. i marts. Størst fremgang var der i branchegrupperne maskinindustri samt føde-, drikke- og tobaksvareindustri med hhv. 10,5 pct. og 4,9 pct. fra februar til marts. Tilsammen vægter disse to grupper 28,1 pct.

I faktiske tal faldt industriproduktionen 9,1 pct. fra marts 2017 til marts 2018 og steg 5,4 pct i forhold til marts 2016. År-til-år udviklingen skal dog tolkes med forsigtighed, da de bl.a. er påvirket af påskens placering.

Faldende omsætning i marts

Industriens samlede omsætning faldt 0,5 pct. i marts og lå i perioden januar-marts 2,4 pct. under det foregående kvartal. Der var en tilbagegang i marts på 5,4 pct. i sektoren mellemproduktindustri, mens der var stigninger i de øvrige sektorer. Hjemmemarkedsomsætningen faldt 1,4 pct. i marts, og eksportmarkedsomsætningen var stort set uændret med et fald på 0,1 pct. Alle tal for omsætning er målt i løbende priser og korrigeret for normale sæsonudsving.

Revisioner af tidligere offentliggjorte tal

Den samlede industriproduktion steg 0,6 pct. i januar og faldt 0,3 pct. i februar. I forhold til sidste offentliggørelse er udviklingen i produktionen opjusteret med 0,3 procentpoint i januar og nedjusteret med 0,7 procentpoint i februar. Den årlige indarbejdelse af brancheskift, som med denne offentliggørelse har virkning fra januar 2018, kan påvirke revisionerne. Virksomheder, der skifter branche, påvirker indekset positivt i deres nye branche og negativt i deres gamle branche.

Industriens produktion og omsætning, sæsonkorrigeret. Marts 2018

 


 

Investerings-
godeindustri
 

Mellemprodukt-
industri
 

Fremstilling af
varige
forbrugsgoder

Fremstilling af
ikke-varige
forbrugsgoder

Industri

 

 

 

Jan.
- mar.

Mar.
 

Jan.
- mar.

Mar.
 

Jan.
- mar.

Mar.
 

Jan.
- mar.

Mar.
 

Jan.
- mar.

Mar.
 

 

 

procentvis ændring i forhold til foregående tre måneder/måned

Produktionsindeks1

I alt

9,0

0,8

0,2

-6,2

-1,5

2,6

-2,6

2,6

1,3

-0,4

Omsætning2

I alt

-1,2

0,4

-1,5

-5,4

-4,4

2,6

-4,1

1,1

-2,4

-0,5

 

Eksport

3,5

3,5

0,0

-1,3

-4,7

4,4

-4,2

-0,8

-0,6

-0,1

 

Hjemme

-12,1

-8,1

-2,8

-9,3

-4,0

0,6

-3,6

6,0

-5,5

-1,4

 

 

vægte produktionsindeks

Vægte3

 

 

27,2

 

26,7

 

3,1

 

42,1

 

100,0

1 I faste priser.
2 I løbende priser.

3 Vægtene er et udtryk for de enkelte sektorers relative andel af værditilvæksten i den samlede industri i 2015.

Industriens produktion, sæsonkorrigeret. Marts 2018

 

 

2017

2018

Okt.-dec/
jan.-mar.

Feb./
mar.

 

Vægte1

Okt.

Nov.

Dec.

Jan.

Feb.

Mar.

 

 

 

 

indeks 2015 = 100

ændring i pct.

Industri

100,0

107,7

108,5

109,6

110,3

110,0

109,6

1,3

-0,4

Føde-, drikke- og tobaksvareindustri

14,1

109,6

109,7

111,4

110,4

105,8

111,0

-1,1

4,9

Tekstil- og læderindustri

1,1

113,0

111,3

119,0

112,9

109,2

110,8

-3,0

1,5

Træ- og papirindustri, trykkerier

4,0

99,5

98,8

96,6

97,3

98,2

93,7

-1,9

-4,6

Kemisk industri og olieraffinaderier mv.

7,1

112,3

118,2

113,0

112,7

124,6

107,0

0,2

-14,1

Medicinalindustri

20,1

113,1

114,5

126,6

114,6

112,5

116,9

-2,9

3,9

Plast-, glas- og betonindustri

7,0

107,3

108,1

108,8

109,4

109,3

103,0

-0,8

-5,8

Metalindustri

8,7

109,6

107,4

88,0

116,2

106,7

107,1

8,2

0,4

Elektronikindustri

6,0

114,5

115,3

114,8

127,2

121,0

121,2

7,2

0,2

Fremstilling af elektrisk udstyr

3,4

105,2

105,6

112,7

108,0

103,5

106,5

-1,7

2,9

Maskinindustri

14,0

102,0

100,0

99,3

103,3

98,8

109,2

3,3

10,5

Transportmiddelindustri

1,5

120,9

135,0

125,2

121,4

114,4

116,8

-7,5

2,1

Møbler og anden industri mv.

13,0

98,1

100,1

103,4

101,7

117,5

103,5

7,0

-11,9

Investeringsgodeindustri

27,2

107,6

106,1

99,0

112,4

113,8

114,7

9,0

0,8

Mellemproduktindustri

26,7

107,3

108,2

108,4

110,4

110,4

103,6

0,2

-6,2

Fremstilling af varige forbrugsgoder

3,1

106,9

110,4

108,7

107,3

105,5

108,2

-1,5

2,6

Fremstilling af ikke-varige forbrugsgoder

42,1

107,6

109,0

116,2

108,3

106,5

109,3

-2,6

2,6

Industri ekskl. medicinalindustri

79,9

106,4

107,0

105,3

109,3

109,4

107,8

2,4

-1,5

Industri ekskl. fremst. af motorer, vindmøller og pumper

93,7

108,6

109,5

110,8

111,1

111,2

109,0

0,7

-2,0

1 Vægtene er et udtryk for de enkelte branchegruppers og sektorers relative andel af værditilvæksten i den samlede industri i 2015.

Nyt fra Danmarks Statistik

7. maj 2018 - Nr. 179

Hent som PDF
Næste udgivelse: 7. juni 2018

Kontakt

Kilder og metode

Metoden er beskrevet i statistikdokumentationen om industriens produktion og omsætning. Se også emnesiden Industriens produktion og omsætning. Brancherne i industrien er grupperet i fire grupper. Investeringsgoder er produktionsmidler i form af fast realkapital fx maskiner. Mellemprodukter er materialer, som andre erhverv videreforarbejder, fx kemiske produkter. Varige forbrugsgoder er fx møbler. Ikke-varige forbrugsgoder er fx fødevarer, tøj og medicin.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation