Gå til sidens indhold

Antallet af lønmodtagere i det private slår rekord

Beskæftigelse for lønmodtagere (md) februar 2018

Korrigeret for normale sæsonudsving var der i februar 1.905.100 personer med lønmodtagerjob i virksomheder og organisationer, hvilket er det højeste antal lønmodtagere i sektorgruppen nogensinde. Det næsthøjeste antal var i marts 2008, hvor der var 1.600 færre end i februar i år. Sektoren virksomheder og organisationer omfatter den private sektor og offentlige virksomheder. Antallet af lønmodtagere i virksomheder og organisationer steg med 2.600 lønmodtagere fra januar til februar, og siden foråret 2013, hvor antallet af personer med lønmodtagerjob begyndte at stige, er antallet af lønmodtagere steget med 191.800. Tallene i denne offentliggørelse er foreløbige og korrigeret for normale sæsonudsving.

Personer med lønmodtagerjob efter sektor, sæsonkorrigeret

1.200 flere lønmodtagere i offentlig forvaltning og service

Antallet af lønmodtagere i offentlig forvaltning og service steg med 1.200 lønmodtagere fra januar til februar. I den periode siden foråret 2013, hvor antallet af personer med lønmodtagerjob begyndte at stige i virksomheder og organisationer, har antallet af lønmodtagere i offentlig forvaltning og service ligget på et forholdsvist stabilt niveau omkring 825.000 personer. I februar var der i alt 826.900 personer med lønmodtagerjob i offentlig forvaltning og service.

Fortsat flere lønmodtagere

Med stigninger i antallet af personer med lønmodtagerjob i begge sektorer, steg det samlede antal personer med lønmodtagerjob med 3.800 fra januar til februar, så der i februar i alt var 2.732.400 personer med lønmodtagerjob. Antallet af lønmodtagere har dermed aldrig været højere, og siden foråret 2013 er der kommet 190.800 flere personer med lønmodtagerjob. Arbejdsstyrken og antal personer i den erhvervsaktive alder er også steget siden foråret 2013 og er på et højere niveau end i starten af 2008.

 

Personer med lønmodtagerjob, sæsonkorrigeret

Personer med lønmodtagerjob fordelt efter sektor, sæsonkorrigeret

 

December 2017

Januar 2018

Februar 2018

 

antal

udvikling i pct. ift. md. før

I alt

2720989

2728640

2732423

0,1

Virksomheder og organisationer1

1895546

1902489

1905088

0,1

Offentlig forvaltning og service

825058

825686

826862

0,1

Uoplyst sektor

385

465

473

..

1 Virksomheder og organisationer omfatter den private sektor og offentlige virk-somheder (offentlige selskaber og lignende med markedsmæssig produktion).

Personer med lønmodtagerjob fordelt efter branche, sæsonkorrigeret

 

December 2017

Januar 2018

Februar 2018

 

antal

udvikling i pct. ift. md. før

I alt

2720989

2728640

2732423

0,1

Landbrug, skovbrug og fiskeri

42601

42697

42864

0,4

Industri, råstofindvinding og forsyningsvirksomhed

329889

330466

330938

0,1

Bygge og anlæg

159328

160370

160980

0,4

Handel og transport mv.

681499

684431

684502

0,0

Information og kommunikation mv.

105074

105432

105605

0,2

Finansiering og forsikring

80053

80406

80691

0,4

Ejendomshandel og udlejning

39002

39316

39267

-0,1

Erhvervsservice

300631

301052

301356

0,1

Offentlig administration, undervisning og sundhed

867266

868809

868867

0,0

Kultur, fritid og anden service

115261

115197

116880

1,5

Uoplyst aktivitet

385

465

473

..

Nyt fra Danmarks Statistik

23. april 2018 - Nr. 162

Hent som PDF
Næste udgivelse: 22. maj 2018

Kontakt

Kilder og metode

Statistikken belyser udviklingen i antal personer med lønmodtagerjob fra måned til måned. Statistikken bygger på arbejdsgivernes indberetninger til SKATs eIndkomst.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation