Gå til sidens indhold

Højeste antal lønmodtagere i ni år

Beskæftigelse for lønmodtagere (md) september 2017

Der var 3.900 flere lønmodtagere i september end i måneden før, og antallet af lønmodtagere er nu på det højeste niveau i ni år. 2.707.300 personer havde et lønmodtagerjob i september. Der er 14.800 færre lønmodtagere, end da lønmodtagerbeskæftigelsen toppede i 2008. Såfremt antallet af personer med lønmodtagerjob vokser med samme hastighed, som det har gjort det seneste år, vil antallet af lønmodtagere nå det højeste niveau nogensinde i januar 2018. Tallene i denne offentliggørelse er foreløbige og korrigeret for normale sæsonudsving.

Personer med lønmodtagerjob, sæsonkorrigeret

Størst stigning i antal lønmodtagere i erhvervsservice siden september 2008

Antallet af lønmodtagere var i september på stort set samme niveau som i september 2008. Siden september 2008 er antallet af lønmodtagere steget mest i branchen erhvervsservice, som er steget med 26.400 lønmodtagere, svarende til 9,7 pct. Den relativt største stigning var i ejendomshandel og udlejning, som er steget med 11,1 pct. Antallet af lønmodtagere er faldet mest - 68.800 færre - i branchen industri, råstofindvinding og forsyningsvirksomhed. Det svarer til 17,4 pct. færre, som dermed også er den branche, hvor antallet af lønmodtagere er faldet relativt mest.

Personer med lønmodtagerjob efter branche. Udvikling i forhold til september 2008

3.600 flere lønmodtagere i virksomheder og organisationer

I sektorgruppen virksomheder og organisationer, der omfatter den private sektor og offentlige virksomheder, steg antallet af lønmodtagere med 3.600 personer fra august til september, hvilket svarer til 0,2 pct. I offentlig forvaltning og service er antallet af lønmodtagere steget med 300.

Revisioner og særlige forhold

Antallet af lønmodtagere er i sæsonkorrigerede tal opjusteret med 2.800 for august måned. Revisionen er dermed større end sædvanligt. Samtidig er det oprindelige fald i juli ved udgivelsen 21. september nu revideret til en lille stigning. Dette skal ses i lyset af, at usikkerheden i sommermånederne er lidt større end normalt, som nævnt ved udgivelsen 21. september.

Personer med lønmodtagerjob fordelt efter sektor, sæsonkorrigeret. 2017

 

Juli

August

September

 

antal

udvikling i pct. ift. md. før

I alt

2697687

2703454

2707315

0,1

Virksomheder og organisationer1

1875213

1880020

1883573

0,2

Offentlig forvaltning og service

822203

823153

823457

0,0

Uoplyst sektor

271

282

285

..

1 Virksomheder og organisationer omfatter den private sektor og offentlige virk-somheder (offentlige selskaber og lignende med markedsmæssig produktion).

Personer med lønmodtagerjob fordelt efter branche, sæsonkorrigeret. 2017

 

Juli

August

September

 

antal

udvikling i pct. ift. md. før

I alt

2697687

2703454

2707315

0,1

Landbrug, skovbrug og fiskeri

42252

42173

42018

-0,4

Industri, råstofindvinding og forsyningsvirksomhed

326589

327037

327482

0,1

Bygge og anlæg

155973

156433

156746

0,2

Handel og transport mv.

677149

678230

679119

0,1

Information og kommunikation mv.

103963

103977

104048

0,1

Finansiering og forsikring

78779

78954

79188

0,3

Ejendomshandel og udlejning

38744

38821

38980

0,4

Erhvervsservice

296691

297585

298949

0,5

Offentlig administration, undervisning og sundhed

862573

864416

864771

0,0

Kultur, fritid og anden service

114704

115543

115726

0,2

Uoplyst aktivitet

271

285

289

..

Tal for fuldtidsbeskæftigede i Statistikbanken

Samtidig med denne udgivelse offentliggøres de foreløbige tal for lønmodtagerbeskæftigelsen i tredje kvartal i Statistikbanken med tal for både antal personer med lønmodtagerjob og antal fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere i kvartalet.

Nyt fra Danmarks Statistik

21. november 2017 - Nr. 448

Hent som PDF
Næste udgivelse: 21. december 2017

Kontakt

Kilder og metode

Statistikken belyser udviklingen i antal personer med lønmodtagerjob fra måned til måned. Statistikken bygger på arbejdsgivernes indberetninger til SKATs eIndkomst.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation